บทนำสู่ Excel Starter

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Excel Starter 2010 Excel Starter คือโปรแกรมสเปรดชีตที่ออกแบบขึ้นสำหรับงานประจำวัน เช่น การตั้งค่างบประมาณ การเก็บรักษารายการที่อยู่ หรือการติดตามตรวจสอบรายการที่ต้องทำ Excel Starter เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Office Starter 2010 ซึ่งได้รับการโหลดไว้ล่วงหน้าบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว

Excel Starter 2010 มีลักษณะที่คล้ายกันอย่างมากกับ Microsoft Excel 2010 ถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับส่วนติดต่อ Ribbon หรือมุมมอง Backstage การใช้งาน Excel Starter จะเป็นโอกาสในการทำความคุ้นเคยกับส่วนติดต่อแบบใหม่ ก่อนที่จะอัปเกรดเป็น Excel 2010

Excel Starter แตกต่างจาก Excel เวอร์ชันที่สมบูรณ์ตรงที่มีการโฆษณาบนจอแสดงผล และไม่สนับสนุนฟีเจอร์ขั้นสูงของ Excel เวอร์ชันสมบูรณ์ ถ้าคุณพบว่าคุณต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติม คุณสามารถอัปเกรดให้เป็น Excel 2010 ได้โดยตรงจาก Excel Starter 2010 เพียงแค่คลิก สั่งซื้อ บนแท็บ หน้าแรก บน Ribbon

คุณต้องการทำสิ่งใด

เปิด Excel Starter และสำรวจ

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

การบันทึกสมุดงาน

การป้อนข้อมูล

จัดเรียงอย่างเหมาะสม

คัดลอก ย้าย หรือลบข้อมูล

เปลี่ยนลำดับ

กรองข้อมูลพิเศษออก

คำนวณข้อมูลด้วยสูตร

การสร้างแผนภูมิให้กับข้อมูลของคุณ

การพิมพ์

ใช้ร่วมกันโดยใช้อีเมลหรือเว็บ

เรียกดูวิธีใช้เพิ่มเติม

เปิด Excel Starter และสำรวจ

เปิด Excel Starter ด้วยปุ่ม เริ่ม ของ Windows

 1. คลิกปุ่ม เริ่ม ปุ่ม เริ่ม ถ้าไม่พบ Excel Starter ในรายการของโปรแกรม ให้คลิก โปรแกรมทั้งหมด แล้วคลิก Microsoft Office Starter

 2. คลิก Microsoft Excel Starter 2010

  หน้าจอเริ่มต้นของ Excel Starter จะปรากฏขึ้น และแสดงสเปรดชีตเปล่า ใน Excel Starter จะเรียกสเปรดชีตว่าเวิร์กชีต และจะจัดเก็บไว้ในไฟล์ที่เรียกว่าเวิร์กบุ๊ก ในเวิร์กบุ๊กสามารถมีเวิร์กชีตได้ตั้งแต่หนึ่งเวิร์กชีตขึ้นไป

Excel Starter

1. คอลัมน์ (มีป้ายชื่อเป็นตัวอักษร) และแถว (มีป้ายชื่อเป็นตัวเลข) ประกอบกันเป็นเซลล์ต่างๆ ของเวิร์กชีตของคุณ

2. การคลิกแท็บ ไฟล์ จะเปิดมุมมอง Backstage ของเวิร์กบุ๊กของคุณ ซึ่งคุณสามารถเปิดและบันทึกไฟล์ รับข้อมูลเกี่ยวกับเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน และทำงานอื่นๆ ที่ไม่ต้องดำเนินการกับเนื้อหาของเวิร์กบุ๊ก เช่น การพิมพ์ หรือการส่งสำเนาของเวิร์กบุ๊กทางอีเมล

3. แต่ละแท็บของ Ribbon จะแสดงคำสั่งที่ถูกจัดกลุ่มตามงาน คุณอาจใช้เวลาส่วนใหญ่ในการใช้แท็บ หน้าแรก เมื่อคุณใส่ข้อมูลและจัดรูปแบบข้อมูล ใช้แท็บ แทรก เพื่อเพิ่มตาราง แผนภูมิ รูปภาพ หรือกราฟิกอื่นๆ ลงในเวิร์กชีตของคุณ ใช้แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ เพื่อปรับระยะขอบและเค้าโครง โดยเฉพาะสำหรับการพิมพ์ ใช้แท็บ สูตร เพื่อทำการคำนวณข้อมูลในเวิร์กชีตของคุณ

4. บานหน้าต่างที่อยู่ด้านข้างหน้าต่าง Excel Starter จะมีลิงก์ไปยังวิธีใช้ และทางลัดไปยังเทมเพลตและคลิปอาร์ต ซึ่งจะช่วยคุณเริ่มต้นสร้างเวิร์กบุ๊กสำหรับงานที่เฉพาะเจาะจง เช่น การจัดการรายชื่อสมาชิก หรือการติดตามค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บานหน้าต่างนี้ยังแสดงโฆษณาและลิงก์ไปยังการสั่งซื้อ Office เวอร์ชันสมบูรณ์แบบ

ด้านบนของหน้า

การสร้างสมุดงานใหม่

เมื่อคุณสร้างเวิร์กบุ๊กใน Microsoft Excel Starter 2010 คุณสามารถเริ่มสร้างตั้งแต่ต้น หรือคุณสามารถเริ่มต้นจากเทมเพลตซึ่งได้มีการจัดเตรียมงานบางส่วนไว้ให้คุณแล้ว

 1. คลิก แฟ้ม แล้วคลิก สร้าง

  New

 2. ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นจากตารางว่าง ให้คลิก เวิร์กบุ๊กเปล่า

  Blank workbook

  ถ้าคุณต้องการเริ่มต้นจากเวิร์กบุ๊กชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้เลือกเทมเพลตใดเทมเพลตหนึ่งที่มีอยู่ใน Office.com โดยเลือกจากงบประมาณ ตัววางแผนเหตุการณ์ รายชื่อสมาชิก และอื่นๆ

  Templates

 3. Excel Starter จะเปิดเวิร์กบุ๊กเปล่าหรือเทมเพลตเปล่าที่พร้อมให้คุณเพิ่มข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การบันทึกสมุดงาน

เมื่อคุณขัดจังหวะงานของคุณหรือจบการทำงาน คุณต้องบันทึกเวิร์กชีตของคุณ มิฉะนั้น คุณจะสูญเสียงานดังกล่าวไป เมื่อคุณบันทึกเวิร์กชีตของคุณ Excel Starter จะสร้างไฟล์ที่เรียกว่าเวิร์กบุ๊ก ซึ่งจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

 1. คลิกปุ่มบันทึก ปุ่มบันทึก บนแถบเครื่องมือด่วน

  (แป้นพิมพ์ลัด: กด CTRL+S)

  ถ้าสมุดงานนี้เคยบันทึกเป็นแฟ้มไว้แล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำจะถูกบันทึกลงในสมุดงานนั้นทันที และคุณสามารถทำงานได้ต่อไป

 2. ถ้าสมุดงานนี้เป็นสมุดงานใหม่ที่ยังไม่เคยบันทึกมาก่อน ให้ตั้งชื่อสมุดงาน

 3. คลิก บันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งชื่อและการบันทึกเวิร์กบุ๊ก ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งานด่วน: บันทึกเวิร์กบุ๊ก

ด้านบนของหน้า

การป้อนข้อมูล

เมื่อต้องการทำงานกับข้อมูลบนเวิร์กชีต คุณต้องใส่ข้อมูลนั้นลงในเซลล์บนเวิร์กชีตเสียก่อน

 1. คลิกเซลล์ แล้วพิมพ์ข้อมูลในเซลล์นั้น

 2. กด ENTER หรือ TAB เพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

  เคล็ดลับ     เมื่อต้องการใส่ข้อมูลลงบนบรรทัดใหม่ในเซลล์ ให้ใส่ตัวแบ่งบรรทัดด้วยการกด ALT+ENTER

 3. เมื่อต้องการใส่ชุดข้อมูล เช่น วัน เดือน หรือตัวเลขตามลำดับ ให้พิมพ์ค่าเริ่มต้นในเซลล์ แล้วในเซลล์ถัดไป ให้พิมพ์ค่าเพื่อสร้างรูปแบบ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการชุดข้อมูล 1, 2, 3, 4, 5..., ให้พิมพ์ 1 และ 2 ในสองเซลล์แรก

  เลือกเซลล์ที่มีค่าเริ่มต้น แล้วลาก จุดจับเติม จุดจับเติม ไปตามช่วงที่คุณต้องการเติม

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเติมค่าลำดับเพิ่มขึ้น ให้ลากลงด้านล่างหรือลากไปด้านขวา เมื่อต้องการเติมค่าลำดับลดลง ให้ลากขึ้นด้านบนหรือลากไปด้านซ้าย

ด้านบนของหน้า

จัดเรียงอย่างเหมาะสม

คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความและเซลล์เพื่อทำให้เวิร์กชีตของคุณมีลักษณะตามที่คุณต้องการได้

 • เมื่อต้องการตัดข้อความในเซลล์ ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม การจัดแนว ให้คลิก ตัดข้อความ

  ตัดข้อความ

 • เมื่อต้องการปรับความกว้างของคอลัมน์และความสูงของแถวให้พอดีกับเนื้อหาของเซลล์โดยอัตโนมัติ ให้เลือกคอลัมน์หรือแถวที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เซลล์ ให้คลิก รูปแบบ

  กลุ่มเซลล์

  ภายใต้ ขนาดเซลล์ ให้คลิก ปรับความกว้างของคอลัมน์พอดีอัตโนมัติ หรือ ปรับความสูงของแถวพอดีอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการปรับคอลัมน์หรือแถวในเวิร์กชีตให้พอดีอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ให้คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด แล้วคลิกสองครั้งที่ขอบเขตใดๆ ระหว่างสองส่วนหัวของคอลัมน์หรือแถว

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบอักษร ให้เลือกเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

 • เมื่อต้องการนำการจัดรูปแบบตัวเลขไปใช้ ให้คลิกเซลล์ที่มีตัวเลขที่คุณต้องการจัดรูปแบบ แล้วบนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้ชี้ไปที่ ทั่วไป แล้วคลิกรูปแบบที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใส่และการจัดรูปแบบข้อมูล ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งานด่วน: ใส่ข้อมูลในเวิร์กชีตใน Excel Starter และเริ่มต้นใช้งานด่วน: จัดรูปแบบตัวเลขในเวิร์กชีต

ด้านบนของหน้า

คัดลอก ย้าย หรือลบข้อมูล

คุณสามารถใช้คำสั่ง ตัด คัดลอก และ วาง เพื่อย้ายหรือคัดลอกแถว คอลัมน์ และเซลล์ได้ เมื่อต้องการคัดลอก ให้กด CTRL+C เพื่อใช้คำสั่ง คัดลอก เมื่อต้องการย้าย ให้กด CTRL+X เพื่อใช้คำสั่ง ตัด

 1. เลือกแถว คอลัมน์ หรือเซลล์ที่คุณต้องการคัดลอก ย้าย หรือลบ

  เมื่อต้องการเลือกแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกที่ส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์

  แผ่นงานที่แสดงส่วนหัวของแถวและส่วนหัวของคอลัมน์

  1. ส่วนหัวของแถว

  2. ส่วนหัวของคอลัมน์

  เมื่อต้องการเลือกเซลล์ ให้คลิกที่เซลล์ เมื่อต้องการเลือกช่วงของเซลล์ ให้คลิกเซลล์และลาก หรือคลิกและใช้แป้นลูกศรขณะที่กดแป้น SHIFT ค้างไว้

 2. กด CTRL+C เพื่อคัดลอก หรือ CTRL+X เพื่อตัด

  ถ้าคุณต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ ให้เลือกแถวหรือคอลัมน์แล้วกด DELETE ซึ่งจะล้างเนื้อหาออกให้เหลือแถวหรือเซลล์ที่ว่าง เมื่อต้องการลบแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาส่วนหัวแถวหรือคอลัมน์ แล้วคลิก ลบแถว หรือ ลบคอลัมน์

  หมายเหตุ    Excel จะแสดงเส้นขอบการย้ายที่เป็นภาพเคลื่อนไหวรอบๆ เซลล์ที่ถูกตัดหรือคัดลอก เมื่อต้องการยกเลิกเส้นขอบการย้าย ให้กด ESC

 3. วางตำแหน่งเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการคัดลอกหรือย้ายเซลล์

  เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ที่อยู่ต่อจากตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกแถวหรือคอลัมน์ที่คุณคัดลอกหรือตัดไว้

  เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายเซลล์ ให้คลิกเซลล์ที่คุณต้องการวางเซลล์ที่คุณคัดลอกหรือตัดไว้

  เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายช่วงของเซลล์ ให้คลิกเซลล์มุมบนซ้ายของพื้นที่ที่จะวาง

 4. วางข้อมูลในตำแหน่งที่ตั้งใหม่

  สำหรับแถวหรือคอลัมน์ ให้คลิกขวาส่วนหัวของแถวหรือคอลัมน์ที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ แล้วคลิกคำสั่ง แทรก

  สำหรับเซลล์ใดๆ หรือช่วงของเซลล์ ให้กด CTRL+V เซลล์ที่คุณคัดลอกหรือตัดจะแทนที่เซลล์ที่ตำแหน่งที่ตั้งใหม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดลอก และวางเซลล์ ดูที่ย้าย หรือคัดลอกเซลล์และเนื้อหาของเซลล์

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับ

เมื่อคุณจัดเรียงข้อมูลในเวิร์กชีต คุณจะเห็นข้อมูลในแบบที่คุณต้องการ และค้นหาค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เลือกข้อมูลที่คุณต้องการเรียงลำดับ   

ใช้คำสั่งเมาส์หรือคีย์บอร์ดเพื่อเลือกช่วงข้อมูล เช่น A1:L5 (หลายแถวและหลายคอลัมน์) หรือ C1:C80 (คอลัมน์เดียว) ช่วงอาจมีชื่อเรื่องที่คุณสร้างขึ้นเพื่อระบุคอลัมน์หรือแถว

ตัวอย่างของข้อมูลที่เลือกเพื่อเรียงลำดับใน Excel

เมื่อต้องการเรียงลำดับด้วยการคลิกเมาส์เพียงสองครั้ง ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิกปุ่ม เรียงลำดับ ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง

เรียงลำดับ

 1. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. คลิกปุ่มด้านบนเพื่อทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (จาก A ไปยัง Z หรือจำนวนน้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด)

 3. คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อทำการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (จาก Z ไปยัง A หรือจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด)

สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับข้อมูล ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งานด่วน: เรียงลำดับข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติใน Excel Starter

ด้านบนของหน้า

กรองข้อมูลพิเศษออก

การกรองข้อมูลในเวิร์กชีตช่วยให้คุณสามารถค้นหาค่าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถกรองข้อมูลคอลัมน์เดียวหรือหลายคอลัมน์ คุณไม่เพียงสามารถควบคุมสิ่งที่คุณต้องการเห็นเท่านั้น แต่ยังควบคุมสิ่งที่คุณต้องการแยกออกได้ด้วย

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง

  ตัวอย่างของข้อมูลที่เลือกเพื่อเรียงลำดับใน Excel

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แก้ไข ให้คลิก เรียงลำดับและกรอง แล้วคลิก ตัวกรอง

  การกรอง

 3. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อแสดงรายการที่คุณสามารถเลือกตัวกรอง

  หมายเหตุ    Excel Starter จะแสดง ตัวกรองตัวเลข หรือ ตัวกรองข้อความ ในรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้อมูลในคอลัมน์

สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอง ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งานด่วน: กรองข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

คำนวณข้อมูลด้วยสูตร

สูตรคือสมการที่สามารถทำการคำนวณได้ รวมทั้งส่งกลับข้อมูล จัดการเนื้อหาของเซลล์อื่นๆ ทดสอบเงื่อนไข และอื่นๆ อีกมากมาย สูตรจะขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) เสมอ

สูตร

คำอธิบาย

=5+2*3   

บวก 5 เข้ากับผลคูณของ 2 คูณ 3

=SQRT(A1)   

ใช้ฟังก์ชัน SQRT เพื่อส่งกลับรากที่สองของค่าใน A1

=TODAY()   

ส่งกลับค่าวันที่ปัจจุบัน

= IF(A1>0)   

ทดสอบเซลล์ A1 เพื่อพิจารณาว่าเซลล์นั้นมีค่าที่มากกว่า 0 อยู่หรือไม่

เลือกเซลล์และเริ่มพิมพ์   

ในเซลล์ ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

เติมส่วนที่เหลือของสูตร   

 • พิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการรวมกัน ตัวอย่างเช่น 3+7

 • ใช้เมาส์เพื่อเลือกเซลล์อื่นๆ (แทรกตัวดำเนินการระหว่างเซลล์เหล่านั้น) ตัวอย่างเช่น เลือก B1 แล้วพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) เลือก C1 และพิมพ์ + แล้วเลือก D1

 • พิมพ์ตัวอักษรที่จะเลือกจากรายการฟังก์ชันแผ่นงาน ตัวอย่างเช่น พิมพ์ "a" แสดงถึงฟังก์ชันที่พร้อมใช้งานทั้งหมดซึ่งเริ่มต้นด้วยอักษร "a"

  การสร้างสูตรในลักษณะต่างๆ

ทำสูตรให้เสร็จสมบูรณ์   

เมื่อต้องการทำสูตรที่ใช้ตัวเลข การอ้างอิงเซลล์ และตัวดำเนินการรวมกัน ให้กด ENTER

เมื่อต้องการทำสูตรที่ใช้ฟังก์ชันให้เสร็จสมบูรณ์ ให้ใส่ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชัน แล้วกด ENTER ตัวอย่างเช่น ฟังก์ชัน ABS ต้องการค่าตัวเลขหนึ่งค่า ค่านี้อาจเป็นตัวเลขที่คุณพิมพ์ หรือเซลล์ที่คุณเลือกซึ่งมีตัวเลขอยู่

ด้านบนของหน้า

การสร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณ

แผนภูมิ คือ การแสดงข้อมูลของคุณแบบเป็นภาพ ด้วยการใช้องค์ประกอบต่างๆ เช่น คอลัมน์ (ในแผนภูมิคอลัมน์) หรือเส้น (ในแผนภูมิเส้น) แผนภูมิจะแสดงชุดของข้อมูลตัวเลขในรูปแบบกราฟิก

แผนภูมิคอลัมน์

รูปแบบกราฟิกของแผนภูมิจะช่วยให้สามารถทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมาก และความสัมพันธ์ระหว่างชุดของข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น แผนภูมิยังสามารถแสดงภาพโดยรวม ซึ่งทำให้คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและหาแนวโน้มที่สำคัญได้

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้สร้างแผนภูมิ

  ข้อมูลในแผ่นงาน

  เคล็ดลับ    ควรจัดเรียงข้อมูลเป็นแถวหรือคอลัมน์ โดยมีป้ายชื่อแถวอยู่ทางด้านซ้ายและป้ายชื่อคอลัมน์อยู่เหนือข้อมูล โดย Excel จะกำหนดวิธีที่ดีที่สุดในการลงจุดข้อมูลของคุณในแผนภูมิโดยอัตโนมัติ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกชนิดย่อยของแผนภูมิ

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการดูชนิดแผนภูมิทั้งหมดที่มีอยู่ ให้คลิก รูปปุ่ม เพื่อเปิดใช้กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ แล้วคลิกลูกศรต่างๆ เพื่อเลื่อนดูชนิดแผนภูมิ

  กล่องโต้ตอบ แทรกแผนภูมิ

 3. เมื่อคุณวางตัวชี้เมาส์ไว้เหนือชนิดแผนภูมิใดๆ คำแนะนำบนหน้าจอจะแสดงชื่อของแผนภูมินั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิใดๆ ให้ดูที่ ชนิดแผนภูมิที่มีอยู่

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์

การแสดงตัวอย่างของเวิร์กชีตก่อนที่จะพิมพ์เป็นความคิดที่ดี ซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่าเวิร์กชีตมีลักษณะตามที่คุณต้องการ เมื่อคุณแสดงตัวอย่างเวิร์กชีตใน Excel เวิร์กชีตจะเปิดขึ้นใน มุมมอง Microsoft Office Backstage ในมุมมองนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษและเค้าโครงก่อนพิมพ์ได้

 1. เมื่อต้องการพิมพ์บางส่วนของเวิร์กชีต ให้คลิกเวิร์กชีต แล้วเลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์ เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กชีตทั้งหมด ให้คลิกที่เวิร์กชีตเพื่อเรียกใช้เวิร์กชีต

 2. คลิก ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

  คีย์ลัดคุณยังสามารถกด CTRL + P ได้อีกด้วย

  หมายเหตุ    หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงเป็นขาวดำ ไม่ว่าเอกสารของคุณจะมีสีหรือไม่ นอกจากคุณจะใช้เครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์สีได้

 3. คลิก พิมพ์

  รูปปุ่ม

สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิมพ์ ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งานด่วน: พิมพ์เวิร์กชีตใน Excel Starter

ด้านบนของหน้า

ใช้ร่วมกันโดยใช้อีเมลหรือเว็บ

บางครั้ง คุณอาจจะต้องการใช้เวิร์กบุ๊กร่วมกันกับผู้อื่น ถ้าคุณใช้เวิร์กบุ๊กร่วมกันกับผู้ที่มี Excel อยู่แล้ว คุณสามารถส่งเวิร์กบุ๊กของคุณเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมลได้ ผู้รับสามารถเปิดเวิร์กบุ๊กนั้นใน Excel เพื่อทำงานกับเวิร์กบุ๊กดังกล่าวได้

หมายเหตุ     คุณต้องมีโปรแกรมอีเมล เช่น Windows Mail ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อใช้คำสั่งในการส่งสิ่งที่แนบมากับอีเมล

ถ้าคุณต้องการให้ผู้รับดูข้อมูลในเวิร์กบุ๊กของคุณมากกว่าแก้ไขข้อมูล คุณสามารถส่ง Snapshot ของเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ PDF หรือ XPS ได้

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกและส่ง

 2. คลิก ส่งโดยใช้อีเมล

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการส่งเวิร์กบุ๊กเป็นไฟล์ Excel ให้คลิก ส่งเป็นสิ่งที่แนบมา

  • เมื่อต้องการส่งเวิร์กบุ๊กเป็น Snapshot ให้คลิก ส่งเป็น PDF หรือ ส่งเป็น XPS

 4. โปรแกรมอีเมลของคุณจะเริ่มข้อความอีเมลให้คุณด้วยชนิดแฟ้มที่แนบที่คุณระบุ เขียนอีเมลของคุณ แล้วส่ง

อีกวิธีหนึ่งในการส่งเวิร์กบุ๊ก ก็คือ การเก็บไว้ใน Windows Live OneDrive วิธีนี้ คุณจะมีสำเนาชุดหนึ่งของเวิร์กบุ๊กที่ผู้อื่นสามารถเข้าถึงได้ คุณสามารถส่งลิงก์ไปยังเวิร์กบุ๊กนั้นให้แก่ผู้อื่น เพื่อที่ผู้ใช้คนอื่นๆ จะสามารถดู หรือแม้แต่แก้ไขเวิร์กบุ๊กนั้นได้ในเว็บบราวเซอร์ของผู้ใช้ (ถ้าคุณให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ไว้)

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึกและส่ง

 2. คลิก บันทึกไปยังเว็บ

 3. คลิก ลงชื่อเข้าใช้ จากนั้นใส่ Windows Live ID และรหัสผ่านของคุณ แล้วคลิก ตกลง

  ถ้าคุณใช้ Hotmail, Messenger หรือ Xbox Live หมายความว่าคุณมี Windows Live ID อยู่แล้ว ถ้าคุณยังไม่มี ให้คลิก ลงทะเบียนเพื่อขอบัญชีใหม่ เพื่อสร้าง Windows Live ID ใหม่

 4. เลือกโฟลเดอร์ใน OneDrive แล้วคลิก บันทึกเป็น พิมพ์ชื่อสำหรับไฟล์ของคุณ แล้วคลิก บันทึก

  เอกสารจะถูกบันทึกใน OneDrive แล้วในขณะนี้ ใน OneDrive คุณสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นดูและแก้ไขเนื้อหาของโฟลเดอร์ของคุณได้ เมื่อคุณต้องการใช้เวิร์กบุ๊กร่วมกัน ให้คุณส่งลิงก์ไปยังเวิร์กบุ๊กนั้นในอีเมล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสารของคุณในOneDrive ดูบันทึกเอกสารลงใน OneDrive จาก Office 2010

ด้านบนของหน้า

เรียกดูวิธีใช้เพิ่มเติม

Office.com จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกับเนื้อหาใหม่ รวมถึงบทความวิธีใช้ วิดีโอ และหลักสูตรการฝึกอบรม ถ้าด้านล่างของ Viewer ช่วยให้ระบุว่าออฟไลน์ และคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คลิกออฟไลน์ แล้ว คลิ กแสดงเนื้อหาจากOffice.com

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×