บทนำสู่ฟอร์ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ฟอร์มคือ วัตถุฐานข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับแอปพลิเคชันแบบฐานข้อมูล ฟอร์ม "ถูกผูกไว้" เป็นหนึ่งที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเช่นตารางหรือคิวรีโดยตรง และสามารถใช้เพื่อใส่ แก้ไข หรือแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้น อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างฟอร์มที่มี "ไม่ถูกผูก" ที่เชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลโดยตรง แต่ซึ่งยังไม่ประกอบด้วยปุ่มคำสั่ง ป้ายชื่อ หรือตัวควบคุมอื่น ๆ ที่คุณต้องการใช้งานแอปพลิเคชันของคุณ

บทความนี้เน้นบนขอบเขตฟอร์มหลัก คุณสามารถใช้ฟอร์มผูกกับข้อมูลเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่นซึ่งเขตข้อมูลหรือแถวของข้อมูลจะแสดง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บางอย่างอาจจำเป็นเมื่อต้องการดูเฉพาะหลายเขตข้อมูลในตารางที่ มีเขตข้อมูลจำนวนมาก ให้ผู้ใช้เหล่านั้นกับฟอร์มที่ประกอบด้วยเฉพาะเขตข้อมูลเหล่านั้นทำให้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ใช้ฐานข้อมูล คุณยังสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งและคุณลักษณะอื่น ๆ ลงในฟอร์มการกระทำที่ดำเนินการบ่อยโดยอัตโนมัติ

นึกถึงการผูกกับฟอร์มเป็น windows ซึ่งบุคคลอื่นดู และเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ ฟอร์มที่มีประสิทธิภาพเร็วใช้ฐานข้อมูลของคุณ เนื่องจากบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องค้นหาสิ่งที่จำเป็น ในฟอร์มที่ดูน่าสนใจทำให้ทำงานกับฐานข้อมูลเพลิดเพลินมากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากกว่า และยังช่วยป้องกันไม่ให้การใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ: บทความนี้สมมติคุณได้สร้างตาราง (หรือแบบสอบถามที่ยึดตามตารางอย่าง น้อยหนึ่ง), และที่คุณต้องการสร้างฟอร์มเพื่อดู หรือจัดการข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางและคิวรี ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

ในบทความนี้

การสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์ม'

สร้างฟอร์มแยก โดยใช้เครื่องมือฟอร์มแยก

สร้างฟอร์มที่แสดงหลายระเบียน โดยใช้เครื่องมือหลายรายการ

การสร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

สร้างฟอร์ม โดยใช้เครื่องมือฟอร์มเปล่า

ทำความเข้าใจมุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ

ปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครง

ปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบ

การสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์ม'

คุณสามารถใช้เครื่องมือฟอร์มเพื่อสร้างฟอร์มที่ มีการคลิกเมาส์เดียว เมื่อคุณใช้เครื่องมือนี้ เขตข้อมูลทั้งหมดจากต้นฉบับข้อมูลข้างใต้จะถูกวางไว้บนฟอร์ม คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานฟอร์มใหม่ทันที หรือคุณสามารถปรับเปลี่ยนในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบเพื่อให้ตรงตามความต้องการของคุณ

ใช้เครื่องมือฟอร์มเพื่อสร้างฟอร์มใหม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดูบนฟอร์มของคุณ

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์ม

Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง ซึ่งในมุมมองนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบให้กับฟอร์มที่กำลังแสดงข้อมูลอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความให้เหมาะสมกับข้อมูลได้ ถ้าจำเป็น

ถ้า Access ค้นหาตารางเดียวที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มกับตารางหรือคิวรีที่คุณใช้เพื่อสร้างฟอร์ม Access เพิ่มแผ่นข้อมูลไปยังฟอร์มที่ยึดตามตารางที่เกี่ยวข้องหรือแบบสอบถาม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างฟอร์มง่าย ๆ ที่ยึดตามตารางพนักงาน และมีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มที่กำหนดระหว่างตารางพนักงานและตารางใบสั่งซื้อ แผ่นข้อมูลแสดงระเบียนทั้งหมดในตารางใบสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับระเบียนปัจจุบันของพนักงาน คุณสามารถลบแผ่นข้อมูลจากฟอร์มถ้าคุณตัดสินใจว่า คุณไม่จำเป็นต้อง ถ้ามีมากกว่าหนึ่งตารางที่ มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มไปยังตารางที่คุณใช้เพื่อสร้างฟอร์ม Access ไม่เพิ่มแผ่นข้อมูลใด ๆ ลงในฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

สร้างฟอร์มแยก โดยใช้เครื่องมือฟอร์มแยก

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มฟอร์มแยกในฐานข้อมูลเว็บ แต่คุณไม่สามารถเรียกใช้ฟอร์มคุณเปิดฐานข้อมูลเว็บ โดยใช้การเข้าถึง (กล่าว นั้นจะไม่ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลเว็บ ดูบทความสร้างฐานข้อมูลในการแชร์บนเว็บ

ฟอร์มแยกให้แก่คุณสองมุมมองของข้อมูลในเวลาเดียวกันได้แก่มุมมองฟอร์มและมุมมองแผ่นข้อมูล

ฟอร์มแยกแตกต่างจากการรวมฟอร์มและฟอร์มย่อยที่สองมุมมองการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดียวกัน และซิงโครไนซ์กับอีกคนหนึ่งได้ตลอดเวลา เลือกเขตข้อมูลในส่วนหนึ่งของฟอร์มการเลือกเขตข้อมูลเดียวกันในส่วนอื่น ๆ ของฟอร์ม คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลออกจากส่วนใดก็ได้ (ตราบแหล่งระเบียนจะสามารถอัปเดตได้ และคุณไม่ได้กำหนดค่าฟอร์มเพื่อป้องกันไม่ให้การกระทำเหล่านี้)

ทำงานกับฟอร์มแยกช่วยให้คุณประโยชน์ของทั้งสองชนิดของฟอร์มในฟอร์มเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ส่วนของฟอร์มแผ่นข้อมูลเพื่อค้นหาระเบียนได้อย่างรวดเร็ว แล้ว ใช้ส่วนฟอร์มเพื่อดู หรือแก้ไขระเบียน

เมื่อต้องการสร้างฟอร์มแยก โดยใช้เครื่องมือฟอร์มแยก:

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูลที่คุณต้องการบนฟอร์มของคุณ หรือเปิดตารางหรือแบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์มเพิ่มเติม แล้วคลิก ฟอร์มแยก

Access สร้างฟอร์ม และแสดงผลลัพธ์นั้นในมุมมองเค้าโครง ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฟอร์มในขณะนั้นจะแสดงข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดของกล่องข้อความให้พอดีกับข้อมูล ถ้าจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองฟอร์ม ดูส่วนมุมมองเค้าโครงทำความเข้าใจและมุมมองออกแบบ

ด้านบนของหน้า

สร้างฟอร์มที่แสดงหลายระเบียน โดยใช้เครื่องมือหลายรายการ

เมื่อคุณสร้างฟอร์ม โดยใช้เครื่องมือฟอร์ม ฟอร์มที่ Access สร้างแสดงระเบียนเดียวในแต่ละครั้ง ถ้าคุณต้องการให้ฟอร์มที่แสดงหลายระเบียน แต่ไม่สามารถกำหนดเองได้มากกว่าแผ่นข้อมูล คุณสามารถใช้เครื่องมือหลายรายการ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือคิวรีที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดูบนฟอร์มของคุณ

 2. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มฟอร์ม คลิกฟอร์มเพิ่มเติม แล้ว คลิ กหลายรายการ

Access สร้างฟอร์ม และแสดงในมุมมองเค้าโครง ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบฟอร์มในขณะนั้นจะแสดงข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดของกล่องข้อความให้พอดีกับข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองฟอร์ม ดูส่วนมุมมองเค้าโครงทำความเข้าใจและมุมมองออกแบบ

เมื่อคุณใช้เครื่องมือหลายรายการ ฟอร์มที่ Access สร้างคล้ายคลึงกับแผ่นข้อมูล จัดเรียงข้อมูลในแถวและคอลัมน์ และคุณเห็นระเบียนมากกว่าหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตาม ฟอร์มหลายรายการให้คุณกำหนดเองเพิ่มเติมและตัวเลือกทั้งแผ่นข้อมูล เช่นความสามารถในการเพิ่มองค์ประกอบแบบกราฟิก ปุ่ม และตัวควบคุมอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟอร์มของคุณ ดูในส่วนการปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครงและปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบ

ด้านบนของหน้า

การสร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

เมื่อต้องการจะเพิ่มเติม เกี่ยวกับเขตข้อมูลใดปรากฏบนฟอร์มของคุณ เลือกคุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์มแทนการใช้เครื่องมือฟอร์มแบบเอกสารสำเร็จรูปต่าง ๆ ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถกำหนดฉันข้อมูลมีการจัดกลุ่ม และเรียงลำดับ และคุณสามารถใช้เขตข้อมูลจากตารางมากกว่าหนึ่งหรือแบบสอบถาม ตราบใดที่คุณระบุความสัมพันธ์ระหว่างตารางและคิวรีไว้ล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ ดูลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

 1. คลิก ตัวช่วยสร้างฟอร์ม บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม

 2. ทำตามคำแนะนำในหน้าต่างๆ ของตัวช่วยสร้างฟอร์ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการรวมเขตข้อมูลจากหลายตารางและคิวรีบนฟอร์มของคุณ ไม่คลิกถัดไป หรือเสร็จสิ้น หลังจากที่คุณเลือกเขตข้อมูลจากตารางหรือคิวรีบนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างฟอร์มแรก แทน ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อเลือกตารางหรือแบบสอบถาม คลิ กเขตข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณต้องการรวมไว้บนฟอร์ม แล้ว คลิกถัดไป หรือเสร็จสิ้น เพื่อดำเนินต่อ

 3. ในหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

สร้างฟอร์ม โดยใช้เครื่องมือฟอร์มเปล่า

ถ้าตัวช่วยสร้างหรือเครื่องมือฟอร์มแบบเอกสารสำเร็จรูปไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือฟอร์มเปล่าสร้างฟอร์ม ซึ่งอาจเป็นวิธีที่รวดเร็วมากเพื่อสร้างฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณวางแผนที่จะใส่เพียงไม่กี่เขตข้อมูลบนฟอร์มของคุณ

 1. บนแท็บสร้าง ในกลุ่มฟอร์ม คลิกฟอร์มเปล่า

  เข้าถึงเปิดฟอร์มเปล่าในมุมมองเค้าโครง และแสดงบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ถัดจากตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้เห็นบนฟอร์ม

 3. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์ม คลิกสองครั้ง หรือลากไปยังฟอร์ม

  หมายเหตุ: 

  • หลังจากที่มีการเพิ่มเขตข้อมูลแรก คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลหลายในครั้งเดียว โดยกดแป้น CTRL ค้างไว้ คลิกเขตข้อมูลหลาย แล้ว ลากเหล่านั้นลงในฟอร์มในเวลาเดียวกัน

  • ลำดับของตารางในบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล สามารถเปลี่ยน ซึ่งขึ้นอยู่กับส่วนของฟอร์มที่เลือกในปัจจุบัน ถ้ามองไม่เห็นเขตข้อมูลคุณต้องการเพิ่ม ลองเลือกส่วนอื่นของฟอร์ม นั้นแล้ว ลองเพิ่มเขตข้อมูลอีกครั้ง

 4. ใช้เครื่องมือในกลุ่มหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ บนแท็บออกแบบ เพื่อเพิ่มโลโก้ ชื่อ เรื่อง หรือวัน และเวลาลงในฟอร์ม

 5. ใช้เครื่องมือในกลุ่มตัวควบคุม ของแท็บการออกแบบ เพื่อเพิ่มตัวควบคุมหลากหลายลงในฟอร์ม

  สำหรับการเลือกของตัวควบคุมที่มีขนาดใหญ่เล็กน้อย สลับไปยังมุมมองออกแบบ โดยคลิกขวาฟอร์มแล้ว คลิกมุมมองออกแบบ

  ตัวควบคุมที่คุณเพิ่มในมุมมองออกแบบอาจไม่เข้ากันได้กับประกาศไปยังฟีเจอร์บนเว็บ ถ้าคุณวางแผนที่จะประกาศฟอร์มบนเว็บ คุณต้องใช้ฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานในมุมมองเค้าโครงเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจมุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ

มุมมองเค้าโครง    มุมมองเค้าโครงเป็นมุมมองงานง่ายที่สุดเมื่อต้องการใช้สำหรับการแก้ไขฟอร์ม และสามารถใช้สำหรับการเปลี่ยนแปลงเกือบทั้งหมดที่คุณจะต้องการให้ฟอร์มในการเข้าถึง ถ้าคุณสร้างฐานข้อมูล ด้วยการคลิกฐานข้อมูลเว็บเปล่า ใน Microsoft มุมมอง Backstage แล้วมุมมองเค้าโครงได้เฉพาะมุมมองที่พร้อมใช้งานสำหรับการออกแบบฟอร์ม

ในมุมมองเค้าโครง ฟอร์มกำลังจะทำงานอยู่ ดังนั้น คุณสามารถดูข้อมูลของคุณมากที่จะปรากฏเมื่อคุณกำลังใช้ฟอร์ม อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถเปลี่ยนการออกแบบฟอร์มในมุมมองนี้ เนื่องจากคุณสามารถดูข้อมูลในขณะที่คุณกำลังแก้ไขฟอร์ม นี่คือมุมมองที่มีประโยชน์มากสำหรับการตั้งค่าขนาดของตัวควบคุม หรือทำงานเกือบทุกที่มีผลต่อลักษณะที่ปรากฏและการใช้งานของฟอร์ม

ถ้าคุณกำลังสร้างฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปมาตรฐาน (ตรงข้ามกับฐานข้อมูล Web), และคุณพบงานที่ไม่สามารถทำได้ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถสลับไปยังมุมมองออกแบบ ในบางสถานการณ์ Access แสดงข้อความที่ระบุว่า คุณต้องสลับไปยังมุมมองออกแบบก่อนที่คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจง

มุมมองออกแบบ    มุมมองออกแบบให้มุมมองรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงสร้างของฟอร์มของคุณ คุณสามารถดูส่วนหัว รายละเอียด และ ส่วนท้ายของฟอร์ม ฟอร์มจะไม่ได้ทำงานจริงเมื่อแสดงไว้ในมุมมองออกแบบ ดังนั้น คุณไม่สามารถดูข้อมูลพื้นฐานในขณะที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างไรก็ตาม ถูกงานบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ง่ายยิ่งขึ้นในมุมมองออกแบบกว่าในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถ:

 • เพิ่มตัวควบคุมหลากหลายลงในฟอร์ม เช่นเฟรมวัตถุที่ถูกผูก ตัวแบ่งหน้า และแผนภูมิ

 • แก้ไขแหล่งตัวควบคุมกล่องข้อความในตัวกล่องข้อความเองโดยไม่ใช้แผ่นคุณสมบัติ

 • ปรับขนาดส่วนของฟอร์ม เช่นส่วนหัวของฟอร์มหรือส่วนรายละเอียด

 • เปลี่ยนคุณสมบัติของฟอร์มบางอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในมุมมองเค้าโครง

ด้านบนของหน้า

ปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครง

หลังจากที่คุณสร้างฟอร์ม คุณสามารถปรับการออกแบบได้อย่างง่ายดาย ด้วยการทำงานในมุมมองเค้าโครง การใช้ข้อมูลฟอร์มจริงเป็นคำแนะนำของคุณ คุณสามารถจัดเรียงตัวควบคุม และปรับขนาดของพวกเขา คุณสามารถวางใหม่ตัวควบคุมบนฟอร์ม และตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับฟอร์มและตัวควบคุมของ

เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองเค้าโครง คลิกขวาชื่อฟอร์มในบานหน้าต่างนำทางแล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง

Access แสดงฟอร์มในมุมมองเค้าโครง

คุณสามารถใช้แผ่นคุณสมบัติเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฟอร์ม และตัวควบคุม และส่วน เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติ กด F4

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามเพื่อออกแบบฟอร์มของคุณ เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล:

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  แป้นพิมพ์ลัดกด ALT + F8

คุณยังสามารถลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล โดยตรงลงบนฟอร์มของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียว คลิกสองครั้ง หรือลากจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ไปยังส่วนบนฟอร์มที่คุณต้องการจะแสดง

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลหลายครั้ง CTRL ค้างไว้ และคลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้ว ลากเขตข้อมูลที่เลือกลงบนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบ

ในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป คุณสามารถปรับแต่งออกแบบฟอร์มของคุณ ด้วยการทำงานในมุมมองออกแบบ คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมใหม่และเขตข้อมูลลงในฟอร์ม โดยการเพิ่มลงในตารางออกแบบ แผ่นคุณสมบัติให้คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติจำนวนมากที่คุณสามารถตั้งค่าการกำหนดฟอร์มของคุณ

เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองออกแบบ คลิกขวาชื่อฟอร์มในบานหน้าต่างนำทางแล้ว คลิ กมุมมองออกแบบ

หมายเหตุ: มุมมองออกแบบจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณกำลังทำงานในฐานข้อมูลบนเว็บ

Access แสดงฟอร์มในมุมมองออกแบบ

คุณสามารถใช้แผ่นคุณสมบัติเมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฟอร์ม และตัวควบคุม และส่วน เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติ กด F4

คุณสามารถใช้บานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามเพื่อออกแบบฟอร์มของคุณ เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล:

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  แป้นพิมพ์ลัดกด ALT + F8

คุณยังสามารถลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล โดยตรงลงบนฟอร์มของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียว คลิกสองครั้ง หรือลากจากบานหน้าต่างรายการเขตข้อมูล ไปยังส่วนบนฟอร์มที่คุณต้องการจะแสดง

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลหลายครั้ง CTRL ค้างไว้ และคลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่ม แล้ว ลากเขตข้อมูลที่เลือกลงบนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×