บทนำสู่นามสกุลแบบใหม่ของชื่อไฟล์

ระบบ Microsoft Office 2007 เปิดตัวรูปแบบไฟล์ใหม่ที่ยึดตาม XML ซึ่งเรียกว่า รูปแบบ Open XML และจะนำไปใช้กับ Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 และ Microsoft Office PowerPoint 2007 บทความนี้จะอธิบายว่านามสกุลของชื่อไฟล์ใหม่จะให้วิธีที่คุณสามารถใช้ไฟล์ การวางจำหน่าย Office 2007 กับบุคคลที่ใช้ Office เวอร์ชันก่อนหน้าได้และคุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ได้

ในบทความนี้

นามสกุลของชื่อไฟล์ใหม่คืออะไร

Office ต่างเวอร์ชันสามารถแชร์ไฟล์เดียวกันได้หรือไม่

รูปแบบ Open XML มีประโยชน์อย่างไร

นามสกุลของชื่อไฟล์ใหม่คืออะไร

เอกสาร เทมเพลต เวิร์กชีต และงานนำเสนอที่คุณสร้างใน การวางจำหน่าย Office 2007 จะถูกบันทึกด้วยนามสกุลของชื่อไฟล์ใหม่ คือ x หรือ m ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณบันทึกเอกสารใน Word ไฟล์ในตอนนี้จะใช้นามสกุล .docx ตามค่าเริ่มต้น แทนที่นามสกุล .doc

  • x จะระบุว่าเป็นไฟล์ XML ที่ไม่มีแมโคร

  • m จะระบุว่าเป็นไฟล์ XML ที่มีแมโคร

บันทึกไฟล์เป็น .docx

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการนามสกุลไฟล์เริ่มต้นใน Office Word 2007, Office Excel 2007 และ Office PowerPoint 2007

Word

ชนิดไฟล์ XML

นามสกุล

เอกสาร

.docx

เอกสารที่เปิดใช้งานแมโครได้

.docm

เทมเพลต

.dotx

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครได้

.dotm

Excel

ชนิดไฟล์ XML

นามสกุล

เวิร์กบุ๊ก

.xlsx

เวิร์กบุ๊กที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xlsm

เทมเพลต

.xltx

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xltm

เวิร์กบุ๊กไบนารีที่ไม่ใช่ XML

.xlsb

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครได้

.xlam

PowerPoint

ชนิดไฟล์ XML

นามสกุล

งานนำเสนอ

.pptx

งานนำเสนอที่เปิดใช้งานแมโครได้

.pptm

เทมเพลต

.potx

เทมเพลตที่เปิดใช้งานแมโครได้

.potm

Add-in ที่เปิดใช้งานแมโครได้

.ppam

การนำเสนอ

.ppsx

การนำเสนอที่เปิดใช้งานแมโครได้

.ppsm

สไลด์

.sldx

สไลด์แบบใช้แมโคร

.sldm

ธีมของ Office

.thmx

ด้านบนของหน้า

Office ต่างเวอร์ชันสามารถแชร์ไฟล์เดียวกันได้หรือไม่

การวางจำหน่าย Office 2007 มีทั้งตัวตรวจสอบความเข้ากันได้และตัวแปลงไฟล์ เพื่อให้คุณสามารถทำการแชร์ไฟล์ระหว่าง Office เวอร์ชันที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย

การเปิดไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าใน การวางจำหน่าย Office 2007    คุณสามารถเปิดและใช้ไฟล์ที่สร้างขึ้นใน Office เวอร์ชันก่อน แล้วบันทึกในรูปแบบเดิมได้ เพื่อป้องกันการแนะนำฟีเจอร์ใน การวางจำหน่าย Office 2007การวางจำหน่าย Office 2007 จะใช้ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้ที่จะรายงานฟีเจอร์เหล่านั้นให้กับคุณ จากนั้นคุณสามารถเอารายการเหล่านั้นออกก่อนที่จะดำเนินการบันทึกต่อไปได้

การเปิดไฟล์ การวางจำหน่าย Office 2007 ใน Office เวอร์ชันก่อนหน้า    คุณสามารถเปิดและแก้ไขไฟล์ การวางจำหน่าย Office 2007 ใน Word, Excel หรือ PowerPoint เวอร์ชันก่อนหน้าได้โดยการดาวน์โหลดตัวแปลงไฟล์ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Office เวอร์ชันก่อนหน้า ให้ไปที่ ศูนย์ดาวน์โหลด แล้วดาวน์โหลด Microsoft Office Compatibility Pack for 2007 Office Word, Excel and PowerPoint File Formats

สิ่งสำคัญ: Microsoft Office เวอร์ชันของคุณจะต้องอัปเดตเป็นหนึ่งใน Service Pack ในรายการต่อไปนี้ หลังจากที่คุณติดตั้ง Service Pack สำหรับ Office เวอร์ชันของคุณแล้ว ให้ดาวน์โหลดตัวแปลง

ด้านบนของหน้า

รูปแบบ Open XML มีประโยชน์อย่างไร

รูปแบบ Open XML มีประโยชน์หลายประการ ทั้งสำหรับนักพัฒนาและโซลูชันที่นักพัฒนาสร้างขึ้น รวมไปถึงผู้ใช้ทุกคนและองค์กรทุกระดับดังนี้

  • บีบอัดไฟล์    ไฟล์จะถูกบีบอัดโดยอัตโนมัติและสามารถมีขนาดเล็กลงได้ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ในบางกรณี รูปแบบ Open XML ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดแบบ Zip ในการเก็บเอกสาร ช่วยให้ประหยัดต้นทุนที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการลดเนื้อที่ดิสก์ที่จำเป็นในการเก็บไฟล์ และลดแบนด์วิดธ์ที่จำเป็นสำหรับการส่งไฟล์ผ่านทางอีเมล ภายในเครือข่าย และทั่วทั้งอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณเปิดไฟล์ ไฟล์นั้นจะถูก Unzip โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณบันทึกไฟล์ ไฟล์นั้นจะถูก Zip อีกครั้ง คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ Zip ใดๆ เพิ่มเติมเพื่อเปิดและปิดไฟล์ใน การวางจำหน่าย Office 2007

  • การกู้คืนแฟ้มที่เสียหายได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น    ไฟล์จะมีโครงสร้างแบบแยกย่อย ซึ่งจะเก็บส่วนประกอบข้อมูลต่างๆ ไว้ในไฟล์แยกจากกัน ซึ่งจะทำให้สามารถเปิดไฟล์ได้ึถึงแม้ว่าส่วนประกอบในไฟล์ (เช่น ตารางหรือแผนภูมิ) เสียหายหรือขัดข้อง

  • มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นและสามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ดีขึ้น    เอกสารจะสามารถแชร์ได้เป็นความลับมากขึ้น เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวได้และข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ เช่น ชื่อผู้เขียน ข้อคิดเห็น การติดตามการเปลี่ยนแปลง และเส้นทางไฟล์สามารถถูกระบุและลบออกได้โดยใช้ตัวตรวจสอบเอกสาร สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่ เอาข้อมูลที่ซ่อนอยู่และข้อมูลส่วนบุคคลออกจากเอกสาร Office

  • การรวมและการทำงานร่วมกันของข้อมูลธุรกิจดีขึ้น    การใช้รูปแบบ Open XML เป็นเฟรมเวิร์กการทำงานร่วมกันของข้อมูลสำหรับชุดผลิตภัณฑ์ การวางจำหน่าย Office 2007 ซึ่งเท่ากับว่า เอกสาร แผ่นงาน งานนำเสนอ และฟอร์มสามารถบันทึกได้ในรูปแบบไฟล์ XML ซึ่งทุกคนสามารถใช้งานและรับสิทธิ์การใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ Office นอกจากนี้ Office ยังสนับสนุน XML Schema ที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับชนิดเอกสาร Office ที่มีอยู่ ทำให้ลูกค้าสามารถปลดล็อกข้อมูลในระบบที่มีอยู่และใช้ข้อมูลในโปรแกรม Office ที่คุ้นเคยได้ ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยโปรแกรม Office สามารถใช้โดยแอปพลิเคชันทางธุรกิจอื่นๆ ได้ด้วย สิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อเปิดและแก้ไขไฟล์ Office ก็คือโปรแกรมอรรถประโยชน์ ZIP และตัวแก้ไข XML

  • การตรวจหาเอกสารที่มีแมโครทำได้ง่ายขึ้น    ไฟล์ที่บันทึกโดยใช้คำต่อท้าย x ตามค่าเริ่มต้น (เช่น .docx .xlsx และ .pptx) จะไม่สามารถมีแมโคร Visual Basic for Applications (VBA ) และแมโคร XLM ได้ เฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์ลงท้ายด้วย m (เช่น .docm, .xlsm และ .pptm) เท่านั้นที่สามารถมีแมโครได้

หมายเหตุ: คุณอาจจำเป็นต้องบันทึกไฟล์ของคุณในรูปแบบไฟล์ไบนารีที่ใช้ใน Office เวอร์ชันก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังทำงานกับเอกสารร่วมกับผู้ที่มี Office เวอร์ชันก่อนหน้า สำหรับเหตุผลนี้ การวางจำหน่าย Office 2007 ยังคงอนุญาตให้คุณบันทึกไฟล์ในเวอร์ชันก่อนหน้าได้

รายการ บันทึกเป็นชนิด

download a free trial button

Buy Office now

ด้านบนของหน้า

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×