บทนำสู่การสนทนา

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความอีเมลในกล่องจดหมายเข้า Microsoft Outlook 2010 ของคุณจะถูกจัดระเบียบตามวันที่ และจัดเรียงตามการสนทนา ซึ่งจะจัดกลุ่มข้อความที่ใช้ชื่อเรื่องเดียวกันไว้ร่วมกันในการสนทนาที่สามารถแสดงในแบบขยายหรือยุบได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถอ่านข้อความอีเมลของคุณได้เร็วขึ้น และสามารถดำเนินการกับข้อความหรือการสนทนาได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง

การสนทนาจะระบุในรายการข้อความด้วยไอคอนที่แสดงรายการหลายรายการ ข้อความภายในการสนทนาแต่ละการสนทนาจะถูกจัดเรียงโดยข้อความที่ใหม่ที่สุดจะอยู่ด้านบนสุด เมื่อได้รับข้อความใหม่ การสนทนาทั้งหมดจะถูกย้ายไปที่ด้านบนสุดของรายการข้อความของคุณ เมื่อคุณคลิกส่วนหัวของการสนทนาในรายการข้อความ การสนทนานั้นจะแสดงขึ้นในบานหน้าต่างการอ่านโดยข้อความที่ใหม่ที่สุดจะอยู่ด้านบนสุด

การสนทนาใดๆ ที่มีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงชื่อเรื่องเป็นตัวหนา และจำนวนของข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะปรากฏอยู่ถัดจากชื่อเรื่องนั้น เมื่อคุณขยายการสนทนา ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะมีส่วนหัวเป็นตัวหนา การสนทนาที่ขยายจะแสดงความสัมพันธ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนระหว่างข้อความต่างๆ รวมถึงการตอบกลับใดๆ และข้อความที่เกี่ยวข้องจากโฟลเดอร์อื่น

เมื่อข้อความได้รับการตอบกลับอย่างน้อยสองรายการ คุณสามารถแยกการสนทนาออกเป็นการสนทนาหลายการสนทนาที่เกี่ยวข้องแต่อยู่แยกกันได้ ข้อความล่าสุดในแต่ละการสนทนาที่แยกออกมาจะแสดงขึ้นเมื่อคุณคลิกที่การสนทนานั้น คลิกการสนทนาที่แยกออกมารายการใดรายการหนึ่งเพื่อแสดงข้อความจากส่วนที่แยกไว้นั้นในบานหน้าต่างการอ่าน โดยที่ข้อความล่าสุดจะอยู่ด้านบนสุด

เมื่อต้องการดูข้อความในการสนทนา

รายการข้อความ แสดงข้อความเดียวและการสนทนาเดียว

ส่วนหัวด้านบนในที่นี้แสดงข้อความเดียว ส่วนหัวด้านล่างจะแสดงการสนทนาที่มีการแยกออกเป็นสองส่วน คลิกลูกศรที่ส่วนหัวของข้อความเพื่อดูข้อความทั้งหมดในการสนทนา

 • เมื่อต้องการขยายหรือเปิดการสนทนา ให้คลิกลูกศรบนส่วนหัวของข้อความ เมื่อคุณคลิกข้อความในการสนทนาที่ขยายออก ข้อความนั้นจะกลายเป็นข้อความบนสุดในบานหน้าต่างการอ่าน

  หมายเหตุ  การสนทนาจะรวมข้อความจากโฟลเดอร์หลายโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น ตามค่าเริ่มต้น ข้อความที่คุณส่งจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ รายการที่ถูกส่ง แต่จะปรากฏขึ้นภายในการสนทนาร่วมกับข้อความที่คุณได้รับเมื่อคุณขยายการสนทนา

การสนทนาที่ขยายออกจะมีเธรดที่มองเห็นได้ซึ่งจะเชื่อมต่อข้อความแต่ละข้อความเข้ากับข้อความที่มีอยู่ก่อนหน้าในการสนทนา สิ่งนี้จะช่วยคุณติดตามการสนทนาที่มีการแยกส่วนได้

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการดำเนินการใดๆ กับการสนทนา

คุณสามารถดำเนินการกับการสนทนา หรือข้อความภายในการสนทนาได้ในลักษณะเดียวกับที่คุณดำเนินการกับข้อความเดียว คลิกส่วนหัวของการสนทนา หรือคลิกข้อความที่คุณต้องการจากการสนทนา แล้วดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ตอบกลับหรือตอบกลับทั้งหมด      การตอบกลับข้อความในการสนทนาจะเป็นการส่งการตอบกลับข้อความนั้น ซึ่งจะกลายเป็นข้อความบนสุดที่แสดงในบานหน้าต่างการอ่าน ถ้าการสนทนามีการแยกส่วน ให้คลิกส่วนของการสนทนาที่คุณต้องการตอบกลับ และการตอบกลับนั้นจะถูกส่งไปยังข้อความล่าสุดในส่วนที่แยกไว้นั้น คุณสามารถตอบกลับข้อความใดๆ ก็ได้ในการสนทนา

 • ส่งต่อ      การคลิกที่การส่งต่อจะสร้างข้อความใหม่ โดยมีการสนทนาเป็นเนื้อหาข้อความตามที่ปรากฏในช่องอ่านข้อความ

 • แยกประเภท      คุณสามารถจัดประเภทการสนทนาหรือข้อความแต่ละข้อความภายในการสนทนาได้ ถ้าคุณจัดประเภทข้อความอย่างน้อยหนึ่งข้อความไว้ สีประเภทจะแสดงขึ้นในส่วนหัวเมื่อยุบหรือปิดการสนทนา

  การสร้างส่วนหัวของการสนทนาที่มีประเภทใดประเภทหนึ่งจะเป็นการตั้งค่าการกระทำแบบต่อเนื่องที่จะจัดประเภทข้อความใหม่ใดๆ ของการสนทนานั้น

 • ละเว้น      คุณสามารถเอาการสนทนาที่ไม่สำคัญต่อคุณออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณได้ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ละเว้น ข้อความอีเมลก่อนหน้านี้และข้อความอีเมลในอนาคตทั้งหมดของการสนทนาที่เลือกจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ โดยตรง

 • ล้าง      คุณสามารถลดขนาดของการสนทนาได้โดยการ ล้างข้อมูล บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ลบ ให้คลิก ล้างข้อมูล แล้วคลิก ล้างข้อมูลการสนทนา ข้อความที่ซ้ำกันใดๆ ซึ่งหมายถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ข้อความที่ถูกตั้งค่าสถานะ ข้อความที่ถูกจัดประเภท หรือข้อความใหม่ล่าสุดในสาขาของการสนทนานั้น จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ

ด้านบนของหน้า

เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการสนทนา

เมื่อต้องการปิดการสนทนาและเรียงลำดับโฟลเดอร์จดหมายของคุณในแบบอื่น ตัวอย่างเช่น ตามวันที่ ให้ทำดังนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม การจัดเรียง ให้คลิก การสนทนา แล้วคลิกเพื่อล้างเครื่องหมายถูกที่ แสดงข้อความในการสนทนา

ถ้าต้องการเปิดการสนทนา ให้ทำดังนี้

 • บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม การจัดเรียง ให้คลิก การสนทนา แล้วคลิก แสดงข้อความในการสนทนา

เมื่อต้องการนำตัวเลือกการตั้งค่าของคุณไปใช้กับโฟลเดอร์จดหมายอื่นๆ ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก เปลี่ยนมุมมอง แล้วคลิก นำมุมมองปัจจุบันไปใช้กับโฟลเดอร์จดหมายอื่น

 2. ในกล่องโต้ตอบนำมุมมองไปใช้ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนำมุมมองไปใช้ คุณอาจต้องคลิกลูกศรที่ชื่อโฟลเดอร์เพื่อดูโฟลเดอร์ย่อย

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา