บทความอ้างอิง: ตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่ง PowerPoint 2003 ใน PowerPoint 2007

บทความนี้แนะนำองค์ประกอบพื้นฐานของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent ใหม่ใน Microsoft Office PowerPoint 2007 นอกจากนี้ยังให้รายการคำสั่งที่คุณอาจคุ้นเคยมาแล้วใน Microsoft Office PowerPoint 2003 โดยแสดงให้ทราบถึงวิธีที่จะทำให้ได้ผลลัพธ์เดียวกันใน Office PowerPoint 2007

สิ่งสำคัญ  บทความนี้ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมืออ้างอิงด่วนเท่านั้น ไม่มีความมุ่งหมายเพื่อจุดประสงค์ในการฝึกอบรมหรือเรียนรู้

ในบทความนี้

แนะนำส่วนติดต่อใหม่

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่งที่คุ้นเคย

แนะนำส่วนติดต่อใหม่

ใน Office PowerPoint 2007 นี้ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent ใหม่จะแทนที่เมนู แถบเครื่องมือ และบานหน้าต่างงานส่วนใหญ่จาก PowerPoint รุ่นก่อนหน้า โดยมีีกลไกเดียวซึ่งง่ายและค้นพบได้ไม่ยาก ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบใหม่ออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้ดีขึ้นใน PowerPoint ค้นหาคุณลักษณะที่เหมาะสมสำหรับงานที่หลากหลายได้ง่ายขึ้น ค้นพบหน้าที่การใช้ใหม่ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทความนี้ออกแบบขึ้นสำหรับผู้ใช้ PowerPoint 2003 ที่มีประสบการณ์ ได้แก่ บุคลากรฝ่ายให้ความช่วยเหลือ มืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อื่นที่คุ้นเคยกับส่วนติดต่อของ PowerPoint 2003 อยู่แล้ว ซึ่งต้องการค้นหาคำสั่งที่คุ้นเคยอย่างรวดเร็วใน Office PowerPoint 2007

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent

สิ่งหลักๆ ที่มาแทนเมนูและแถบเครื่องมือใน Office PowerPoint 2007 คือ Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Office Fluent Ribbon นี้ออกแบบมาเพื่อให้เรียกดูได้โดยง่าย โดยประกอบด้วยแท็บต่างๆ ที่จัดเรียงไว้รอบสถานการณ์สมมติหรือวัตถุที่ระบุ ตัวควบคุมบนแต่ละแท็บจะถูกจัดเป็นกลุ่มหลายกลุ่ม Ribbon สามารถมีเนื้อหาได้มากกว่าเมนูและแถบเครื่องมือ รวมถึงปุ่ม แกลเลอรี และเนื้อหาในกล่องโต้ตอบด้วยเช่นกัน

Ribbon

1. แท็บ ได้รับการออกแบบมาโดยมุ่งเน้นไปที่งานเป็นหลัก

2. กลุ่ม ภายในแต่ละแท็บจะแบ่งงานเป็นงานย่อย

3. ปุ่ม คำสั่ง ในแต่ละกลุ่มจะปฏิบัติตามคำสั่งหรือแสดงเมนูของคำสั่ง

แท็บที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องการเท่านั้น

นอกจากชุดแท็บมาตรฐานที่คุณเห็นบน Ribbon ทุกครั้งที่เริ่ม Office PowerPoint 2007 จะมีแท็บอีกสองชนิด ซึ่งปรากฏในส่วนติดต่อเฉพาะเมื่อแท็บนั้นเป็นประโยชน์สำหรับชนิดของงานที่คุณกำลังทำอยู่ในขณะนั้นเท่านั้น

เครื่องมือตามบริบท     เครื่องมือตามบริบทให้คุณสามารถทำงานกับวัตถุที่คุณเลือกบนหน้านั้นได้ เช่น ตาราง รูปภาพ หรือรูปวาด เมื่อคุณคลิกวัตถุ ชุดแท็บตามบริบทที่เกี่ยวข้องจะปรากฏขึ้นเป็นสีเข้มข้างแท็บมาตรฐาน

แท็บตามบริบท

1. เลือกวัตถุในงานนำเสนอของคุณ

2. ชื่อของเครื่องมือตามบริบทที่สามารถใช้ได้จะปรากฏขึ้นเป็นสีเข้ม และแท็บตามบริบทจะปรากฏขึ้นข้างชุดแท็บมาตรฐาน

3. แท็บตามบริบทจะมีตัวควบคุมสำหรับการทำงานกับรายการที่เลือก

4. แท็บมาตรฐานบน Ribbon

แท็บโปรแกรม     แท็บโปรแกรมมาแทนที่ชุดแท็บมาตรฐานเมื่อคุณสลับไปยังโหมดการเขียนแก้หรือมุมมองบางอย่าง รวมถึงต้นแบบภาพนิ่ง ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยาย ต้นแบบบันทึกย่อ และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ดังในตัวอย่างนี้

แท็บโปรแกรมประยุกต์ PowerPoint

เมนู แถบเครื่องมือ และองค์ประกอบที่คุ้นเคยอื่นๆ

นอกจากแท็บ กลุ่ม และคำสั่งแล้ว Office PowerPoint 2007 ยังใช้องค์ประกอบอื่นๆ ที่ให้เส้นทางสำหรับการทำให้งานของคุณสำเร็จ องค์ประกอบต่อไปนี้เหมือนเมนูและแถบเครื่องมือที่คุณคุ้นเคยมาแล้วจาก PowerPoint รุ่นก่อนหน้า ตารางท้ายบทความนี้จะนำคุณไปยังองค์ประกอบเหล่านี้ในคอลัมน์ เส้นทาง

ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม     ปุ่มนี้ตั้งอยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง PowerPoint และเปิดเมนูที่แสดงอยู่ในที่นี้

เมนู 'แฟ้ม' ของ PowerPoint

แถบเครื่องมือด่วน     แถบเครื่องมือด่วนตั้งอยู่ที่ด้านบนของหน้าต่าง PowerPoint ตามค่าเริ่มต้น และช่วยให้คุณเข้าถึงเครื่องมือที่ใช้บ่อยได้รวดเร็ว คุณสามารถกำหนดแถบเครื่องมือด่วนเองได้ด้วยการเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือด่วน

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ     ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ เป็นไอคอนเล็กๆ ที่ปรากฏในบางกลุ่ม เมื่อคลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ จะเป็นการเปิดกล่องโต้ตอบหรือบานหน้าต่างงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนั้นเพิ่มขึ้น

ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

ตามที่ระบุไว้ในตารางท้ายบทความนี้ บางคำสั่งของ PowerPoint 2003 จะพร้อมใช้งานใน Office PowerPoint 2007 เฉพาะที่มาจากรายการคำสั่งทั้งหมดในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ PowerPoint เท่านั้น เมื่อต้องการใช้คำสั่งเหล่านี้ใน Office PowerPoint 2007 คุณต้องเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วนเสียก่อน ดังต่อไปนี้

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ PowerPoint

 2. ในรายการทางซ้ายมือ ให้คลิก กำหนดเอง

 3. ในกล่องรายการแบบหล่นลง ให้คลิก เลือกคำสั่งจาก คลิก คำสั่งทั้งหมด

  ตัวเลือกของ PowerPoint, กำหนดเอง, คำสั่งทั้งหมด

 4. ในกล่อง กำหนดแถบเครื่องมือด่วนเอง ให้เลือก สำหรับเอกสารทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น) หรือเอกสารที่ระบุ

 5. คลิกคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิก เพิ่ม

  ทำซ้ำสำหรับแต่ละคำสั่งที่คุณต้องการเพิ่ม

 6. คลิกปุ่มลูกศร ย้ายขึ้น และ ย้ายลง เพื่อจัดเรียงคำสั่งตามลำดับที่คุณต้องการให้ปรากฏบนแถบเครื่องมือด่วน

 7. คลิก ตกลง

ตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของคำสั่งที่คุ้นเคย

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งบนเมนูและแถบเครื่องมือใน Office PowerPoint 2007 ให้เปิด สมุดงานที่แมปกับ Ribbon ของ Office PowerPoint 2007 คำแนะนำบนแท็บแรกของสมุดงานจะให้เคล็ดลับสำหรับการกำหนดเอง การค้นหา และการพิมพ์ข้อมูล

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2007ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา