นำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองและขั้นสูงไปใช้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการส่งเสริม home ข้อความของคุณ คุณสามารถสร้าง และเล่นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองในระหว่างงานนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ: ใน PowerPoint เอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวจะไม่เหมือนกับการเปลี่ยน โดยการเปลี่ยนจะเป็นการเคลื่อนไหวเมื่อสไลด์หนึ่งเปลี่ยนไปยังสไลด์ถัดไป เมื่อต้องการเพิ่มการเปลี่ยน ให้ดูที่ เพิ่มการเปลี่ยนระหว่างสไลด์

สร้างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองได้โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

คุณยังสามารถใช้ทั้งสองอย่างรวมกันเพื่อกำหนดข้อความของคุณเองเพิ่มเติมได้ด้วย

ใช้เทมเพลตที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง

นักออกแบบมืออาชีพได้ผลิตเทมเพลฟรี แบบอย่างมืออาชีพมากมายที่ประกอบด้วยรูปร่างตัวออกแบบ แผนภูมิ และเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลต PowerPoint มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว คลิกไฟล์>ใหม่จากนั้นพิมพ์ "ภาพเคลื่อนไหว" ในกล่องค้นหา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×