นำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองและขั้นสูงไปใช้

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการไดรฟ์บ้านข้อความของคุณ คุณสามารถสร้าง และเล่นลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองระหว่างการนำเสนอของคุณ

หมายเหตุ  ใน PowerPoint เอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวจะไม่เหมือนกับการเปลี่ยน โดยการเปลี่ยนจะเป็นการเคลื่อนไหวเมื่อสไลด์หนึ่งเปลี่ยนไปยังสไลด์ถัดไป เมื่อต้องการเพิ่มการเปลี่ยน ให้ดูที่ เพิ่มการเปลี่ยนระหว่างสไลด์

สร้างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

คุณสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองได้โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

คุณยังสามารถใช้ทั้งสองอย่างรวมกันเพื่อกำหนดข้อความของคุณเองเพิ่มเติมได้ด้วย

ใช้เทมเพลตที่มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง

นักออกแบบมืออาชีพได้ผลิตต้นแบบอิสระ ลวดมากที่ประกอบด้วยรูปร่างที่ออกแบบ แผนภูมิ และลักษณะพิเศษการเคลื่อนไหวขั้นสูง เมื่อต้องการค้นหาแม่แบบของ PowerPoint ที่ มีลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหว คลิกแฟ้ม>สร้างและชนิด "เคลื่อนไหว" ในกล่องค้นหา

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013, PowerPoint 2016ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา