นำเข้าที่ติดต่อ

คุณสามารถนำเข้าที่ติดต่อลงใน Outlook จากแอปพลิเคชันอื่นหรือจากที่ติดต่อ Outlook ที่ส่งออกได้ คำแนะนำต่อไปนี้จะถือว่าคุณได้ส่งออกที่ติดต่อจากแอปพลิเคชันอื่นๆ แล้ว เช่น เว็บไคลเอ็นต์, สเปรดชีต Excel หรือแอปพลิเคชันฐานข้อมูล

หมายเหตุ   สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกที่ติดต่อ ให้ดูที่ ส่งออกที่ติดต่อ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ฺ

 2. คลิก เปิด

 3. คลิก นำเข้า

 4. คลิก นำเข้าจากอีกโปรแกรมหนึ่งหรืออีกไฟล์หนึ่ง แล้วคลิก ถัดไป

 5. ภายใต้ เลือกชนิดไฟล์ที่จะนำเข้า ให้คลิกชนิดไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก ถัดไป

โดยทั่วไป จะเป็น Comma Separated Values (Windows) หรือที่เรียกว่าไฟล์ CSV ถ้าคุณนำเข้าที่ติดต่อที่ส่งออกจาก Outlook เป็นไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) ให้คลิก ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst)

 1. ภายใต้ ไฟล์ที่นำเข้า ให้คลิก เรียกดู จากนั้นเลือกไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า แล้วคลิก ตกลง

 2. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าไฟล์ ภายใต้ ตัวเลือก ให้คลิกอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • แทนที่รายการที่ซ้ำกันด้วยรายการที่นำเข้า    ถ้าพบว่ามีที่ติดต่อ Outlook อยู่แล้ว ที่ติดต่อนั้นจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลที่คุณกำลังนำเข้า

  • อนุญาตให้สร้างรายการที่ซ้ำกัน    ถ้าพบว่ามีที่ติดต่อ Outlook อยู่แล้ว ที่ติดต่อที่นำเข้าจะถูกสร้างเป็นที่ติดต่ออีกรายการหนึ่งแยกต่างหาก

  • ไม่นำเข้ารายการที่ซ้ำกัน    ถ้าพบว่ามีที่ติดต่อ Outlook อยู่แล้ว ข้อมูลของที่ติดต่อที่จะนำเข้านั้นจะไม่ถูกนำเข้า

 3. คลิก ถัดไป

 4. ในกล่องโต้ตอบ นำเข้าไฟล์ ภายใต้ เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง ให้คลิกโฟลเดอร์สำหรับที่ติดต่อที่นำเข้า แล้วคลิก ถัดไป

ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นโฟลเดอร์ ที่ติดต่อ ยกเว้นในกรณีที่คุณมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี หรือคุณได้สร้างโฟลเดอร์ที่ติดต่อไว้หลายโฟลเดอร์สำหรับบัญชีผู้ใช้เดียว

 1. คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา