นำเข้าข้อมูลมายังฐานข้อมูล Access

ข้อมูลจะมีวิธีการเก็บสะสมได้หลากหลายรูปแบบ ไฟล์ และตำแหน่ง ซึ่งทำให้ยากต่อการนำมาใช้ ถ้าคุณมีข้อมูลในสเปรดชีต รายการ SharePoint หรือในรูปแบบอื่น คุณสามารถนำเข้าข้อมูลมายังฐานข้อมูล Access ได้ด้วยเพียงไม่กี่ขั้นตอน ทำให้สามารถทำงานได้มากและเข้าถึงได้ดียิ่งขึ้น

การนำเข้าข้อมูลในแอป Access

บนหน้า เพิ่มตาราง (ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่คุณจะเห็นเมื่อสร้างแอปใหม่ด้วยตัวเอง) คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจากเวิร์กบุ๊ก Excel, แหล่งข้อมูล ODBC, ไฟล์ ข้อความ/CSV, รายการ SharePoint และฐานข้อมูลอื่นๆ ของ Access ได้

ถ้าคุณเริ่มต้นแอปแล้ว ให้เปิดขึ้นมาใน Access (ในเบราว์เซอร์ ให้คลิก การตั้งค่า > ปรับแต่งใน Access) จากนั้นคลิก หน้าแรก > ตาราง

ทันทีที่คุณอยู่บนหน้า เพิ่มตาราง ใกล้ด้านล่างของหน้า ให้คลิกประเภทของแหล่งข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า แล้วทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง รับข้อมูลจากภายนอก

หมายเหตุ  

  • การนำเข้าข้อมูลมาในแอปจะสร้างตารางใหม่ขึ้นมาเสมอพร้อมกับรายการเริ่มต้นและมุมมองแผ่นข้อมูล

  • คุณไม่สามารถใช้ตัวช่วยการนำเข้าเพื่อผนวกข้อมูลไปยังตารางที่มีอยู่แล้วในแอปได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถนำเข้าข้อมูลลงในตารางใหม่ได้ แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • ใช้มุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อคัดลอกและวางข้อมูลลงในตารางเป้าหมาย หรือ

    • ใช้การกระทำ CreateRecord ในแมโครข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลที่นำเข้าไว้ในตารางเป้าหมาย

เคล็ดลับ    สร้างการค้นหาระหว่างตารางใหม่และตารางที่มีอยู่แล้ว เพื่อเริ่มผูกข้อมูลเข้าด้วยกัน ตราบใดที่มุมมองเริ่มต้นของตารางยังไม่ถูกปรับเปลี่ยนจากต้นฉบับ Access จะเพิ่มตัวควบคุม "ข้อมูลที่สัมพันธ์กัน" ที่เหมาะสมเพื่อช่วยคุณในการเริ่มใช้ข้อมูล

การนำข้อมูลเข้ามาในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access สามารถนำเข้าไฟล์ได้หลายประเภทมากกว่าแอป ถ้าคุณมีชนิดของไฟล์ที่ไม่สามารถนำเข้ามาในแอปได้โดยตรง คุณอาจนำเข้าไฟล์นั้นในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปก่อน แล้วจึงนำเข้าตารางฐานข้อมูลต่างๆ บนเดสก์ท็อปเข้ามาในแอปต่อไป

นอกจากนี้ ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปยังให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลภายนอกในตารางที่มีอยู่เดิมได้อีกด้วย ซึ่งในแอปจะไม่มีฟีเจอร์แบบนี้

เมื่อต้องการนำข้อมูลเข้ามาในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป ให้ทำดังนี้

  1. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม นำเข้าและลิงก์ ให้คลิกประเภทไฟล์ที่คุณต้องการนำเข้า


  2. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้าง รับข้อมูลภายนอก

การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลภายนอกมีให้ใช้งานในแอปและฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป

ตารางนี้จะสรุปการอ้างอิงให้คุณเห็นว่าไฟล์ประเภทใดที่คุณสามารถนำเข้าหรือลิงก์ไปยังแอป Access หรือฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปได้

แอป Access สามารถนำเข้า…

แอป Access สามารถลิงก์ไปยัง…

ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปสามารถนำเข้า…

ฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปสามารถลิงก์ไปยัง…

Microsoft Excel


(อ่านอย่างเดียว)

Microsoft Access

ฐานข้อมูล ODBC เช่น SQL Server

ไฟล์ (CSV) ค่าที่คั่นด้วยข้อความหรือเครื่องหมายจุลภาค


(เพิ่มระเบียนใหม่เท่านั้น)

รายการ SharePoint


(อ่านอย่างเดียว)

XML

บริการข้อมูล


(อ่านอย่างเดียว)

เอกสาร HTML

โฟลเดอร์ Outlook

นำไปใช้กับ: Access 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา