ทำงานกับเซฟโหมดของ Office

เซฟโหมดของ Microsoft Office สามารถช่วยให้คุณใช้โปรแกรม Microsoft Office ที่มีปัญหาได้อย่างปลอดภัย เซฟโหมดมีสองแบบ ได้แก่

 • เซฟโหมดแบบอัตโนมัติ    เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมและระบบตรวจพบปัญหา โปรแกรมจะเข้าสู่โหมดนี้และแก้ปัญหานั้นหรือแยกปัญหาออกมา โดยให้โปรแกรมเริ่มต้นได้สำเร็จ

 • เซฟโหมดที่เริ่มต้นโดยผู้ใช้    คุณสามารถเริ่มต้นโปรแกรมในโหมดนี้เพื่อพยายามแก้ปัญหาบางอย่าง

สิ่งสำคัญ  ถ้าคุณกำลังมีปัญหากับโปรแกรม Microsoft Office คุณอาจสามารถซ่อมแซมโปรแกรมได้ด้วยตัวคุณเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ซ่อมแซมหรือเอาโปรแกรม Office ของคุณออก

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำความเข้าใจและทำงานกับเซฟโหมดแบบอัตโนมัติ

ใช้โปรแกรม Microsoft Office ในเซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้

การใช้เซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้

สิ่งที่เซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้ทำ

ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเซฟโหมดของ Office และเซฟโหมดของ Windows

ทำความเข้าใจและทำงานกับเซฟโหมดแบบอัตโนมัติ

เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรม

 1. Office จะตรวจหาปัญหาต่างๆ เช่น Add-in หรือส่วนขยายที่ไม่เริ่มทำงาน หรือทรัพยากร แฟ้ม รีจิสทรี หรือแม่แบบที่เสียหาย ถ้าพบปัญหา โปรแกรมอาจจะไม่สามารถเริ่มต้นได้

 2. ถ้าโปรแกรมไม่สามารถเริ่มต้น เซฟโหมดแบบอัตโนมัติจะถูกทริกเกอร์ในครั้งถัดไปที่คุณพยายามเริ่มต้นโปรแกรมนั้น จะมีข้อความแสดงเพื่อระบุปัญหา และถามว่าคุณต้องการปิดใช้งานส่วนโปรแกรมที่มีปัญหาหรือไม่

 3. ถ้าโปรแกรมยังไม่สามารถเริ่มต้น คุณจะถูกพร้อมท์ให้ปิดใช้งานความสามารถในการทำงานที่อาจป้องกันไม่ให้โปรแกรมเริ่มต้นแบบปกติเพิ่มขึ้น

เมื่อต้องการดูรายการที่ถูกปิดใช้งาน ให้แสดงกล่องโต้ตอบ รายการที่ถูกปิดใช้งาน โดยทำดังนี้ในโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณใช้อยู่

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิก Add-in

 4. บนเมนู จัดการ ให้คลิก รายการที่ถูกปิดใช้งาน แล้วคลิก ไป

หมายเหตุ  คุณไม่สามารถดูหรือเปลี่ยนแปลงรายการที่ปิดใช้งานใน Microsoft SharePoint Workspace ได้

หลังจากคุณดูรายการที่แสดงในกล่องโต้ตอบ รายการที่ถูกปิดใช้งาน คุณสามารถเลือกรายการ จากนั้นคลิก เปิดใช้งาน เพื่อเปิดใช้รายการนั้นอีกครั้ง การเปิดใช้งานบางรายการอาจต้องการให้คุณโหลดใหม่ หรือติดตั้งโปรแกรม Add-in ใหม่ หรือเปิดแฟ้มใหม่ หลังจากคุณเปิดใช้งานรายการใดรายการหนึ่ง โปรแกรมอาจจะมีปัญหาในครั้งถัดไปที่เริ่มทำงาน ในกรณีนี้ คุณจะถูกพร้อมท์ให้ปิดใช้งานรายการนั้นอีกครั้ง

หมายเหตุ  ถ้าต้องการหยุดเซฟโหมด ให้ออกจากโปรแกรม แล้วเริ่มโปรแกรมนั้นอีกครั้งตามปกติ

ด้านบนของหน้า

ใช้โปรแกรม Microsoft Office ในเซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้

ถ้าคุณมีปัญหากับโปรแกรม Microsoft Office คุณอาจสามารถใช้ เซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้ เพื่อให้สามารถเรียกใช้โปรแกรมได้ วิธีนี้มีประโยชน์ในบางสถานการณ์ ได้แก่

 • คุณจำเป็นต้องดูแฟ้มและโปรแกรม Microsoft Office ที่คุณใช้หยุดทำงานก่อนที่คุณจะดูแฟ้มนั้น

 • คุณพยายามแก้ปัญหาโปรแกรม Microsoft Office ของคุณ คุณอาจต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาจากเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค

การใช้เซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้

เมื่อต้องการเริ่มต้นโปรแกรม Microsoft Office ในเซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้ ให้ทำดังนี้

บนเมนู เริ่ม ของ Microsoft Windows

 1. คลิก เริ่ม ให้ชี้ไปที่ โปรแกรมทั้งหมด แล้วชี้ไปที่ Microsoft Office

 2. กดแป้น CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกชื่อโปรแกรมของ Microsoft Office ที่คุณต้องการเรียกใช้

ในหน้าจอ พร้อมท์รับคำสั่ง

ที่หน้าจอ พร้อมท์รับคำสั่ง ให้ใช้ตัวเลือก /safe เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมนั้น

ถ้าต้องการหยุดเซฟโหมดที่เริ่มโดยผู้ใช้ ให้ออกจากโปรแกรม แล้วเริ่มโปรแกรมนั้นอีกครั้งตามปกติ

สิ่งที่เซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้ทำ

เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมในเซฟโหมดแบบเริ่มต้นโดยผู้ใช้ จะมีข้อจำกัดดังนี้ (รายการที่แสดงบางรายการอาจไม่นำไปใช้กับโปรแกรม Microsoft Office ทั้งหมด)

 • ไม่สามารถบันทึกเทมเพลตได้

 • ไม่เปิดเว็บไซต์ที่ใช้ล่าสุดใน Microsoft Office SharePoint Designer

 • ใน Microsoft SharePoint Workspace คุณลักษณะต่อไปนี้จะถูกปิดใช้งาน ได้แก่ การซิงโครไนซ์ การรับทราบ การแจ้งให้ทราบ การส่งข้อความ และตัวจัดกำหนดการของงาน

 • การกำหนดเองของแถบเครื่องมือหรือแถบคำสั่งจะไม่ได้รับการโหลด และไม่สามารถบันทึกการกำหนดเองได้

 • รายการ การแก้ไขอัตโนมัติ จะไม่ได้รับการโหลด และไม่สามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้

 • เอกสารที่ถูกกู้กลับคืนมาจะไม่เปิดโดยอัตโนมัติ

 • ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งทั้งหมดจะใช้ไม่ได้ นอกจาก /a และ /n

 • ไม่สามารถบันทึกแฟ้มไว้ที่ไดเรกทอรีเริ่มต้นสำรองได้

 • ไม่สามารถบันทึกการกำหนดลักษณะได้

 • คุณลักษณะและโปรแกรมเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติจะไม่โหลดโดยอัตโนมัติ

 • ไม่สามารถสร้างหรือเปิดเอกสารที่มีสิทธิ์แบบจำกัดได้

ด้านบนของหน้า

ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างเซฟโหมดของ Office และเซฟโหมดของ Windows

เซฟโหมดของ Office จะแตกต่างจากเซฟโหมดของ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซฟโหมดของ Windows ให้ทำดังนี้

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก บริการช่วยเหลือและวิธีใช้

 2. พิมพ์ เซฟโหมด ในรายการ ค้นหา แล้วกด ENTER

 3. เปิดหัวข้อบนรายการ ผลลัพธ์การค้นหา

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Project Standard 2010, PowerPoint 2013, Office 2010, Publisher 2010, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, OneNote 2010, Word 2010, Visio Standard 2010, Access 2013, Visio Professional 2013, Project Professional 2013, Excel 2010, Visio 2010, PowerPoint 2010, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Project 2010, Word 2013, Access 2010, Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา