ทำความรู้จักกับฟอร์ม

ฟอร์มคือวัตถุฐานข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล ฟอร์ม "ที่ถูกผูกไว้" คือฟอร์มที่เชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งข้อมูล เช่น ตารางหรือแบบสอบถาม และสามารถใช้เพื่อใส่ แก้ไข หรือแสดงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนั้น อีกทางเลือกหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างฟอร์ม "ที่ไม่ถูกผูกไว้" ซึ่งไม่เชื่อมโยงโดยตรงกับแหล่งข้อมูล แต่ยังคงมีปุ่มคำสั่ง ป้ายชื่อ หรือตัวควบคุมอื่นๆ ที่คุณต้องใช้ในการดำเนินการโปรแกรมประยุกต์ของคุณ

บทความนี้จะมุ่งเน้นที่ฟอร์มที่ถูกผูกไว้เป็นหลัก คุณสามารถใช้ฟอร์มที่ถูกผูกไว้เพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เช่น เขตข้อมูลหรือแถวของข้อมูลที่จะแสดง ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้บางรายอาจจำเป็นต้องดูเพียงเขตข้อมูลจำนวนหนึ่งในตารางที่มีเขตข้อมูลจำนวนมาก การจัดให้ผู้ใช้เหล่านั้นมีฟอร์มที่มีเฉพาะเขตข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ผู้ใช้ใช้ฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มปุ่มคำสั่งและคุณลักษณะอื่นๆ ลงในฟอร์มเพื่อทำให้การกระทำที่ดำเนินการบ่อยเป็นแบบอัตโนมัติได้

ให้นึกถึงฟอร์มที่ถูกผูกไว้ว่าเป็นหน้าต่างที่ผู้คนใช้ดูและเข้าถึงฐานข้อมูลของคุณ ฟอร์มที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณใช้ฐานข้อมูลของคุณได้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องค้นหาสิ่งที่ต้องการ ฟอร์มที่ดึงดูดสายตาช่วยให้ทำงานกับฐานข้อมูลได้อย่างเพลิดเพลินและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยป้องกันไม่ให้มีการใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ด้วย

หมายเหตุ  บทความนี้จะสมมติว่าคุณมีตารางที่สร้างอยู่แล้ว (หรือแบบสอบถามที่ยึดตามตารางอย่างน้อยหนึ่งตาราง) และคุณต้องการที่จะสร้างฟอร์มเพื่อดูหรือใช้ข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางและแบบสอบถาม ให้ดูการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

ในบทความนี้

การสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์ม'

การสร้างฟอร์มแยกโดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์มแยก'

การสร้างฟอร์มที่แสดงหลายระเบียนโดยใช้เครื่องมือ 'หลายรายการ'

การสร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

การสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์มเปล่า'

การทำความเข้าใจกับมุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ

ปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครง

การปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบ

การสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์ม'

คุณสามารถใช้เครื่องมือ ฟอร์ม เพื่อสร้างฟอร์มด้วยการคลิกเมาส์เพียงครั้งเดียว เมื่อคุณใช้เครื่องมือนี้ เขตข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งข้อมูลต้นแบบจะถูกวางลงบนฟอร์ม จากนั้นคุณสามารถเริ่มใช้ฟอร์มใหม่ได้ทันที หรือสามารถปรับเปลี่ยนฟอร์มดังกล่าวในมุมมองเค้าโครงหรือมุมมองออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้นก็ได้

การใช้เครื่องมือ 'ฟอร์ม' เพื่อสร้างฟอร์มใหม่

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดูบนฟอร์มของคุณ

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์ม

Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง ซึ่งในมุมมองนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบให้กับฟอร์มที่กำลังแสดงข้อมูลอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับเปลี่ยนขนาดของกล่องข้อความให้เหมาะสมกับข้อมูลได้ ถ้าจำเป็น

ถ้า Access พบว่ามีตารางหนึ่งที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มกับตารางหรือแบบสอบถามที่คุณใช้สร้างฟอร์ม Access จะเพิ่มแผ่นข้อมูลลงในฟอร์มที่ยึดตามตารางหรือแบบสอบถามที่สัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างฟอร์มอย่างง่ายที่ยึดตามตารางพนักงาน และมีการกำหนดความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มไว้ระหว่างตารางพนักงานและตารางใบสั่งซื้อ แผ่นข้อมูลดังกล่าวจะแสดงระเบียนทั้งหมดในตารางใบสั่งซื้อที่สัมพันธ์กับระเบียนพนักงานปัจจุบัน คุณสามารถลบแผ่นข้อมูลออกจากฟอร์มได้ถ้าคุณคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้แผ่นข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ถ้ามีตารางมากกว่าหนึ่งตารางที่มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มกับตารางที่คุณใช้สร้างฟอร์ม Access จะไม่เพิ่มแผ่นข้อมูลใดๆ ลงในฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การสร้างฟอร์มแยกโดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์มแยก'

หมายเหตุ  คุณสามารถเพิ่มฟอร์มแยกลงในฐานข้อมูลเว็บได้ แต่ไม่สามารถเรียกใช้ฟอร์มดังกล่าวได้ เว้นแต่คุณจะเปิดฐานข้อมูลเว็บโดยใช้ Access (กล่าวคือ ฟอร์มนั้นจะไม่ทำงานในเว็บเบราว์เซอร์) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูลเว็บ ให้ดูบทความ การสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้ร่วมกันบนเว็บ

ฟอร์มแยกจะแสดงมุมมองข้อมูลสองมุมมองในเวลาเดียวกัน - มุมมองฟอร์มและมุมมองแผ่นข้อมูล

ฟอร์มแยกจะแตกต่างจากการรวมกันของฟอร์ม/ฟอร์มย่อยตรงที่มุมมองทั้งสองนั้นจะเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดียวกัน และข้อมูลของมุมมองทั้งสองจะถูกทำให้ตรงกันตลอดเวลา การเลือกเขตข้อมูลในส่วนหนึ่งของฟอร์มจะเป็นการเลือกเขตข้อมูลเดียวกันในอีกส่วนของฟอร์มด้วย คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูลจากส่วนใดก็ได้ (ตราบใดที่แหล่งระเบียนสามารถปรับปรุงได้ และคุณไม่ได้กำหนดค่าฟอร์มเพื่อป้องกันการกระทำเหล่านี้ไว้)

การใช้ฟอร์มแยกจะทำให้คุณได้รับประโยชน์จากฟอร์มทั้งสองชนิดได้ในฟอร์มเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ส่วนแผ่นข้อมูลของฟอร์มเพื่อระบุตำแหน่งระเบียนได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงใช้ส่วนที่เป็นฟอร์มเพื่อดูหรือแก้ไขระเบียนนั้นได้

เมื่อต้องการสร้างฟอร์มแยกโดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์มแยก' ให้ทำดังนี้

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูลที่คุณต้องการบนฟอร์มของคุณ หรือเปิดตารางหรือแบบสอบถามในมุมมองแผ่นข้อมูล

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม แล้วคลิก ฟอร์มแยก

Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง โดยในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบฟอร์มในขณะที่ฟอร์มกำลังแสดงข้อมูลอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดกล่องข้อความให้พอดีกับข้อมูลได้ถ้าจำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองฟอร์ม ให้ดูที่ส่วน การทำความเข้าใจกับมุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ

ด้านบนของหน้า

การสร้างฟอร์มที่แสดงหลายระเบียนโดยใช้เครื่องมือ 'หลายรายการ'

เมื่อคุณสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์ม' ฟอร์มที่ Access สร้างขึ้นจะแสดงครั้งละหนึ่งระเบียน ถ้าคุณต้องการฟอร์มที่แสดงหลายระเบียนแต่สามารถกำหนดเองได้มากกว่าแผ่นข้อมูล คุณสามารถใช้เครื่องมือ 'หลายรายการ

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิกตารางหรือแบบสอบถามที่มีข้อมูลที่คุณต้องการดูบนฟอร์มของคุณ

 2. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์มเพิ่มเติม แล้วคลิก หลายรายการ

Access จะสร้างฟอร์มและแสดงฟอร์มนั้นในมุมมองเค้าโครง โดยในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการออกแบบฟอร์มในขณะที่ฟอร์มกำลังแสดงข้อมูลอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถปรับขนาดกล่องข้อความให้พอดีกับข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมุมมองฟอร์ม ให้ดูในส่วน ทำความเข้าใจกับมุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ

เมื่อคุณใช้เครื่องมือ 'หลายรายการ' ฟอร์มที่ Access สร้างขึ้นจะมีลักษณะคล้ายกับแผ่นข้อมูล ข้อมูลจะถูกจัดเรียงเป็นแถวและคอลัมน์และคุณสามารถดูได้มากกว่าหนึ่งระเบียนต่อครั้ง อย่างไรก็ตาม ฟอร์มหลายรายการจะให้คุณมีตัวเลือกในการกำหนดเองมากกว่าแผ่นข้อมูล เช่น ความสามารถในการเพิ่มองค์ประกอบกราฟิก ปุ่ม และตัวควบคุมอื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดฟอร์มของคุณเอง ให้ดูที่ส่วน การปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครง และ การปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบ

ด้านบนของหน้า

การสร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

เมื่อต้องการเลือกเขตข้อมูลที่จะให้ปรากฏบนฟอร์มของคุณได้มากขึ้น คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์มแทนเครื่องมือสร้างฟอร์มต่างๆ ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ และคุณยังสามารถกำหนดวิธีการจัดกลุ่มและเรียงลำดับข้อมูล ตลอดจนใช้เขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามได้มากกว่าหนึ่งรายการ ตราบใดที่คุณได้ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตารางและแบบสอบถามไว้ก่อนล่วงหน้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างความสัมพันธ์ ให้ดูการเชื่อมโยงในส่วน ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ตัวช่วยสร้างฟอร์ม

 2. ทำตามคำแนะนำในหน้าต่างๆ ของตัวช่วยสร้างฟอร์ม

  หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการรวมเขตข้อมูลจากหลายตารางและแบบสอบถามไว้บนฟอร์มของคุณ หลังจากที่คุณเลือกเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามแรกบนหน้าแรกของตัวช่วยสร้างฟอร์มแล้ว อย่าคลิก ถัดไป หรือ เสร็จสิ้น แต่ให้ทำซ้ำขั้นตอนเพื่อเลือกตารางหรือแบบสอบถาม และคลิกเขตข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณต้องการรวมไว้บนฟอร์ม แล้วจึงคลิก ถัดไป หรือ เสร็จสิ้น เพื่อดำเนินการต่อ

 3. ในหน้าสุดท้ายของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

การสร้างฟอร์มโดยใช้เครื่องมือ 'ฟอร์มเปล่า'

ถ้าตัวช่วยสร้างหรือเครื่องมือสร้างฟอร์มต่างๆ ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถใช้เครื่องมือ ฟอร์มเปล่า เพื่อสร้างฟอร์มได้ วิธีนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วในการสร้างฟอร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณตั้งใจจะวางเขตข้อมูลเพียงไม่กี่เขตข้อมูลลงในฟอร์มของคุณ

 1. บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม ฟอร์ม ให้คลิก ฟอร์มเปล่า

  Access จะเปิดฟอร์มเปล่าในมุมมองเค้าโครง และแสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล

 2. ในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล คลิกเครื่องหมายบวก (+) ติดกับตารางที่มีเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้เห็นบนฟอร์ม

 3. เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลลงในฟอร์ม ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลหรือลากเขตข้อมูลไปไว้บนฟอร์ม

  หมายเหตุ  

  • หลังจากที่เพิ่มเขตข้อมูลแรกแล้ว คุณสามารถเพิ่มหลายเขตข้อมูลพร้อมกันได้ด้วยการกดแป้น CTRL ค้างไว้ คลิกเขตข้อมูลหลายเขตข้อมูล แล้วลากไปไว้บนฟอร์มพร้อมกัน

  • คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของตารางในบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ได้ โดยขึ้นอยู่กับว่ามีการเลือกส่วนใดของฟอร์มอยู่ในขณะนั้น ถ้าเขตข้อมูลที่คุณต้องการเพิ่มไม่สามารถมองเห็นได้ ให้ลองเลือกส่วนอื่นของฟอร์ม แล้วลองเพิ่มเขตข้อมูลอีกครั้ง

 4. ใช้เครื่องมือในกลุ่ม ส่วนหัว/ส่วนท้าย บนแท็บ ออกแบบ เพื่อเพิ่มโลโก้ ชื่อเรื่อง หรือวันที่และเวลาลงในฟอร์ม

 5. ใช้เครื่องมือในกลุ่ม ตัวควบคุม ของแท็บ ออกแบบ เพื่อเพิ่มตัวควบคุมที่หลากหลายมากขึ้นลงในฟอร์ม

  ถ้าต้องการมีตัวควบคุมให้เลือกเพิ่มเติม ให้สลับไปที่มุมมองออกแบบด้วยการคลิกขวาที่ฟอร์ม แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

  ข้อควรระวัง  ตัวควบคุมที่คุณเพิ่มขณะที่อยู่ในมุมมองออกแบบอาจไม่เข้ากันกับคุณลักษณะ ประกาศไปยังเว็บ ถ้าคุณวางแผนที่จะประกาศฟอร์มไปยังเว็บ คุณต้องใช้เฉพาะคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานในมุมมองเค้าโครงเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

การทำความเข้าใจกับมุมมองเค้าโครงและมุมมองออกแบบ

มุมมองเค้าโครง    มุมมองเค้าโครงเป็นมุมมองที่เหมาะสมที่สุดที่จะใช้ในการปรับเปลี่ยนฟอร์ม และสามารถใช้ได้กับการเปลี่ยนแปลงแทบทุกอย่างที่คุณต้องการให้เกิดขึ้นกับฟอร์มใน Access ถ้าคุณสร้างฐานข้อมูลโดยการคลิก ฐานข้อมูลเว็บเปล่า ในมุมมอง Microsoft Backstage มุมมองเค้าโครงจะเป็นมุมมองเดียวเท่านั้นที่พร้อมใช้งานสำหรับการออกแบบฟอร์ม

ในมุมมองเค้าโครง ฟอร์มจะทำงานจริงๆ ดังนั้น คุณจะมองเห็นข้อมูลได้มากเท่าที่จะปรากฏเมื่อคุณใช้ฟอร์มนั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนการออกแบบฟอร์มในมุมมองนี้ได้เช่นกัน และเนื่องจากคุณสามารถมองเห็นข้อมูลในขณะปรับเปลี่ยนฟอร์ม มุมมองนี้จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการตั้งค่าขนาดของตัวควบคุม หรือการทำงานอื่นๆ ที่จะส่งผลต่อลักษณะที่ปรากฏและความสามารถในการใช้งานของฟอร์ม

ถ้าคุณกำลังสร้างฐานข้อมูลมาตรฐานบนเดสก์ท็อป (แทนที่จะสร้างฐานข้อมูลเว็บ) และคุณพบว่ามีงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในมุมมองเค้าโครง คุณสามารถสลับไปยังมุมมองออกแบบได้ ในบางสถานการณ์ Access จะแสดงข้อความแจ้งให้คุณทราบว่าคุณต้องสลับไปยังมุมมองออกแบบก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงที่เฉพาะเจาะจงได้

มุมมองออกแบบ    มุมมองออกแบบจะทำให้คุณเห็นโครงสร้างฟอร์มของคุณในมุมมองที่ละเอียดมากขึ้น คุณสามารถเห็นส่วนหัว ส่วนรายละเอียด และส่วนท้ายของฟอร์ม ฟอร์มไม่ได้ทำงานจริงเมื่อแสดงในมุมมองออกแบบ ดังนั้น คุณจะไม่สามารถเห็นข้อมูลต้นแบบได้ในขณะที่กำลังเปลี่ยนแปลงการออกแบบ อย่างไรก็ตาม มีงานบางอย่างที่คุณสามารถดำเนินการในมุมมองออกแบบได้ง่ายกว่าในมุมมองเค้าโครงดังนี้

 • เพิ่มตัวควบคุมที่หลากหลายมากขึ้นลงในฟอร์มของคุณ เช่น กรอบวัตถุที่ถูกผูกไว้ ตัวแบ่งหน้า และแผนภูมิ

 • แก้ไขแหล่งตัวควบคุมกล่องข้อความในตัวกล่องข้อความเองโดยไม่ใช้แผ่นคุณสมบัติ

 • ปรับขนาดส่วนของฟอร์ม เช่น ส่วนหัวหรือส่วนรายละเอียดของฟอร์ม

 • เปลี่ยนคุณสมบัติบางอย่างของฟอร์มที่ไม่สามารถเปลี่ยนในมุมมองเค้าโครงได้

ด้านบนของหน้า

ปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองเค้าโครง

หลังจากคุณสร้างฟอร์ม คุณสามารถปรับแต่งการออกแบบของฟอร์มได้โดยง่ายด้วยการทำงานในมุมมองเค้าโครง การใช้ข้อมูลของฟอร์มจริงเป็นแนวทางของคุณ จะทำให้คุณสามารถจัดเรียงตัวควบคุมและปรับขนาดของตัวควบคุมใหม่ได้ คุณสามารถวางตัวควบคุมใหม่บนฟอร์มและตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับฟอร์มกับตัวควบคุมของฟอร์มได้

เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองเค้าโครง ให้คลิกขวาที่ชื่อฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองเค้าโครง

Access จะแสดงฟอร์มในมุมมองเค้าโครง

คุณสามารถใช้แผ่นคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฟอร์ม รวมทั้งตัวควบคุมและส่วนของฟอร์มได้ เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4

คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ในการเพิ่มเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามต้นแบบลงในการออกแบบฟอร์ม เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้ดำเนินการดังนี้

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  แป้นพิมพ์ลัด  กด ALT+F8

จากนั้นคุณสามารถลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปไว้บนฟอร์มของคุณได้โดยตรง

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียว ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลนั้นหรือลากจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังส่วนบนฟอร์มที่คุณต้องการให้เขตข้อมูลนั้นแสดง

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลพร้อมกันหลายเขตข้อมูล ให้กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกที่เขตข้อมูลต่างๆ ซึ่งคุณต้องการเพิ่ม จากนั้นให้ลากเขตข้อมูลที่เลือกลงบนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

การปรับแต่งฟอร์มของคุณในมุมมองออกแบบ

ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อป คุณสามารถปรับแต่งการออกแบบฟอร์มของคุณด้วยการทำงานในมุมมองออกแบบ คุณสามารถเพิ่มตัวควบคุมและเขตข้อมูลใหม่ลงในฟอร์มด้วยการเพิ่มลงในตารางออกแบบ แผ่นคุณสมบัติจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคุณสมบัติมากมายที่คุณสามารถตั้งค่าเพื่อกำหนดฟอร์มของคุณเอง

เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองออกแบบ ให้คลิกขวาที่ชื่อฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง แล้วคลิก มุมมองออกแบบ

หมายเหตุ  มุมมองออกแบบจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณทำงานในฐานข้อมูลเว็บ

Access จะแสดงฟอร์มในมุมมองออกแบบ

คุณสามารถใช้แผ่นคุณสมบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของฟอร์ม รวมทั้งตัวควบคุมและส่วนของฟอร์มได้ เมื่อต้องการแสดงแผ่นคุณสมบัติ ให้กด F4

คุณสามารถใช้บานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ในการเพิ่มเขตข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามต้นแบบลงในการออกแบบฟอร์ม เมื่อต้องการแสดงบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ให้ดำเนินการดังนี้

 • บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิก เพิ่มเขตข้อมูลที่มีอยู่

  แป้นพิมพ์ลัด  กด ALT+F8

จากนั้นคุณสามารถลากเขตข้อมูลจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปไว้บนฟอร์มของคุณได้โดยตรง

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลเดียว ให้คลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลนั้นหรือลากจากบานหน้าต่าง รายการเขตข้อมูล ไปยังส่วนบนฟอร์มที่คุณต้องการให้เขตข้อมูลนั้นแสดง

 • เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูลพร้อมกันหลายเขตข้อมูล ให้กด CTRL ค้างไว้ แล้วคลิกที่เขตข้อมูลต่างๆ ซึ่งคุณต้องการเพิ่ม จากนั้นให้ลากเขตข้อมูลที่เลือกลงบนฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Access 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา