ถ้าคุณเป็นผู้เริ่มต้นใช้การเขียนโปรแกรมใน Access ให้เริ่มต้นที่นี่

เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลใหม่ คุณมักจะเริ่มต้นด้วยการสร้างวัตถุของฐานข้อมูลจำนวนน้อย เช่น ตาราง ฟอร์ม และรายงาน หลังจากนั้น คุณจะพบว่าคุณต้องการเพิ่มการเขียนโปรแกรม เพื่อให้กระบวนการบางอย่างเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และเชื่อมโยงวัตถุของฐานข้อมูลเข้าด้วยกัน บทความนี้จะแนะนำคุณให้ทราบถึงเครื่องมือการเขียนโปรแกรมใน Microsoft Office Access 2007 ตลอดจนแนะนำทรัพยากรที่คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม

ในบทความนี้

การเขียนโปรแกรมคืออะไร

ฉันควรใช้แมโครหรือควรใช้รหัส VBA

ใช้ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่งเพื่อทำงานเขียนโปรแกรมทั่วไป

ความเข้าใจเกี่ยวกับแมโคร

ความเข้าใจเกี่ยวกับรหัส VBA

การแปลงแมโครเป็นรหัส VBA

เรียนรู้วิธีการใช้ระบบวิธีใช้

การเขียนโปรแกรมคืออะไร

ใน Office Access 2007 การเขียนโปรแกรมเป็นกระบวนการของการเพิ่มฟังก์ชันในฐานข้อมูลของคุณ โดยใช้แมโครของ Access หรือรหัสของ Visual Basic for Applications (VBA) ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณได้สร้างฟอร์มและรายงานไว้ และต้องการเพิ่มปุ่มคำสั่งในฟอร์ม ซึ่งเมื่อคลิกจะเป็นการเปิดรายงาน การเขียนโปรแกรมในกรณีนี้จะเป็นกระบวนการสร้างแมโครหรือกระบวนงานของ VBA แล้วตั้งค่า คุณสมบัติเหตุการณ์OnClick ของปุ่มคำสั่ง ดังนั้น การคลิกปุ่มคำสั่งจะเป็นการเรียกใช้แมโครหรือกระบวนงาน สำหรับการดำเนินการทั่วไป เช่น การเปิดรายงาน คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่ง เพื่อดำเนินการทั้งหมด หรือคุณสามารถปิดตัวช่วยสร้าง และเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง

หมายเหตุ: โปรแกรม Microsoft Office หลายโปรแกรมจะใช้คำว่า "แมโคร" เพื่ออ้างอิงถึงรหัส VBA ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ Access เกิดความสับสน เนื่องจากใน Access คำว่า "แมโคร" นั้นหมายถึงคอลเลกชันที่ตั้งชื่อสำหรับการกระทำของแมโคร ซึ่งคุณสามารถประกอบโดยใช้ตัวสร้างแมโคร การกระทำของแมโครใน Access จะหมายถึงเซตย่อยของคำสั่งที่มีอยู่ใน VBA เท่านั้น ตัวสร้างแมโครจะมีอินเทอร์เฟซที่มีโครงสร้างมากกว่า Visual Basic Editor ซึ่งทำให้คุณสามารถเพิ่มการเขียนโปรแกรมในตัวควบคุมและวัตถุ โดยไม่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับรหัส VBA คุณควรระลึกว่าในบทความวิธีใช้ของ Access แมโครของ Access จะเรียกว่าแมโครเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม รหัส VBA จะหมายถึงทั้งรหัส VBA ฟังก์ชัน หรือกระบวนงาน รหัส VBA จะมีอยู่ในคลาสโมดูล (ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของฟอร์มหรือรายงาน และมักจะมีรหัสเฉพาะสำหรับวัตถุเหล่านั้น) และในโมดูล (ซึ่งไม่ได้เชื่อมกับวัตถุและมักจะมีรหัส "ส่วนกลาง" ที่สามารถใช้ในฐานข้อมูลได้ทั้งหมด)

วัตถุ (เช่น ฟอร์มและรายงาน) และตัวควบคุม (เช่น ปุ่มคำสั่งและกล่องข้อความ) จะมีคุณสมบัติเหตุการณ์มากมาย ซึ่งคุณสามารถแนบแมโครหรือกระบวนงานได้ แต่ละคุณสมบัติเหตุการณ์จะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่ระบุ เช่น การคลิกเมาส์ การเปิดฟอร์ม หรือการแก้ไขข้อมูลในกล่องข้อความ นอกจากนี้เหตุการณ์ยังสามารถถูกทริกเกอร์โดยปัจจัยนอก Access เช่น เหตุการณ์ของระบบ หรือโดยแมโครหรือกระบวนงานที่แนบกับเหตุการณ์อื่น ฐานข้อมูลของคุณอาจมีความซับซ้อนได้ถ้าคุณเพิ่มแมโครหรือกระบวนงานมากมายให้กับคุณสมบัติเหตุการณ์ของวัตถุจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่แล้ว คุณสามารถได้ผลลัพธ์ที่ต้องการโดยใช้การเขียนโปรแกรมเพียงเล็กน้อย

ด้านบนของหน้า

ฉันควรใช้แมโครหรือควรใช้รหัส VBA

การตัดสินใจเลือกใช้แมโครหรือรหัส VBA นั้นควรพิจารณาสองสิ่งดังนี้: ความปลอดภัยและฟังก์ชันที่คุณต้องการ ความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา เนื่องจาก VBA สามารถใช้ในการสร้างรหัสที่อาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูล หรืออาจมีอันตรายต่อแฟ้มข้อมูลในคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณใช้ฐานข้อมูลที่สร้างโดยผู้อื่น คุณควรใช้รหัส VBA ต่อเมื่อคุณทราบว่าฐานข้อมูลนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เท่านั้น เมื่อคุณสร้างฐานข้อมูลที่จะใช้งานโดยผู้อื่น คุณควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือเขียนโปรแกรมที่ต้องการให้ผู้ใช้กำหนดสถานะที่เชื่อถือได้แก่ฐานข้อมูลอย่างเจาะจง เทคนิคทั่วไปสำหรับการหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ใช้ต้องกำหนดสถานะเชื่อถือให้กับฐานข้อมูลจะอธิบายหลังจากหัวข้อนี้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานหรือการเลิกใช้งานเนื้อหาที่มีลักษณะไม่ปลอดภัย โปรดดูที่บทความ ใช้งานหรือเลิกใช้แมโครในเอกสารของ Office (ตามที่กล่าวในบทความนี้ โปรแกรม Microsoft Office ส่วนใหญ่จะใช้คำว่า "แมโคร" เพื่อหมายถึงรหัส VBA ดังนั้นโปรดอย่าสับสนกับคำว่าแมโครของ Access)

เมื่อต้องการให้ฐานข้อมูลของคุณมีความปลอดภัย คุณควรทดลองใช้แมโครทุกครั้งที่ใช้ได้ และใช้การเขียนโปรแกรม VBA เฉพาะสำหรับการทำงานที่ไม่สามารถดำเนินการโดยใช้การทำงานของแมโครได้ นอกจากนี้ คุณควรทดลองใช้การกระทำของแมโครเฉพาะที่ไม่ต้องมีการให้สิทธิ์สถานะที่เชื่อถือได้แก่ฐานข้อมูลเพื่อให้ทำงาน การจำกัดการใช้แมโครในรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้มั่นใจว่าฐานข้อมูลไม่มีการเขียนโปรแกรมที่อาจเป็นอันตรายต่อข้อมูลหรือแฟ้มอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์

ส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ใช้แมโครคือ Office Access 2007 มีการกระทำของแมโครใหม่ๆ มากมายที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแมโครที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งกว่าการสร้างโดยใช้ Access รุ่นก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างและใช้ตัวแปรชั่วคราวส่วนกลางโดยใช้การกระทำของแมโคร และคุณสามารถจัดการข้อผิดพลาดได้ดียิ่งขึ้นโดยใช้การกระทำของแมโครสำหรับการจัดการข้อผิดพลาดแบบใหม่ คุณลักษณะเหล่านี้ใน Access รุ่นก่อนหน้านี้ จะมีให้เฉพาะสำหรับการใช้ VBA เท่านั้น นอกจากนี้ใน Access 2007 คุณยังสามารถฝังแมโครได้โดยตรงในคุณสมบัติเหตุการณ์ของวัตถุหรือตัวควบคุม แมโครที่ฝังไว้จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุหรือตัวควบคุม และจะอยู่กับวัตถุหรือตัวควบคุมนั้นหากมีการย้ายหรือคัดลอก ใน Access รุ่นก่อนๆ แมโครจะต้องมีการจัดการเป็นวัตถุแยกต่างหาก ซึ่งบางครั้งทำให้การจัดการฐานข้อมูลของคุณเป็นเรื่องยาก

เมื่อคุณเพิ่มการเขียนโปรแกรมให้กับวัตถุหรือตัวควบคุม คุณควรพิจารณาการใช้สิ่งต่อไปนี้ตามลำดับความต้องการของคุณ:

 1. แมโครที่มีเฉพาะการกระทำที่ไม่ต้องให้สถานะที่เชื่อถือได้แก่ฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถทำงานได้

 2. แมโครที่มีการกระทำซึ่งต้องให้สถานะที่เชื่อถือได้แก่ฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถทำงานได้

 3. กระบวนงาน VBA

เมื่อคุณสร้างแมโคร คุณสามารถสลับระหว่างรายการของการกระทำแบบสั้น ซึ่งไม่ต้องมีการให้สถานะที่เชื่อถือได้แก่ฐานข้อมูลเพื่อให้ทำงาน และรายการของการกระทำแบบยาวโดยคลิกที่ แสดงการกระทำทั้งหมด ในตัวสร้างแมโคร การคลิกที่ตัวเลือก แสดงการกระทำทั้งหมด จะเป็นการแสดงรายการของอาร์กิวเมนต์ทั้งหมดสำหรับการกระทำของแมโคร RunCommand สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแมโคร โปรดดูที่หัวข้อ ความเข้าใจเกี่ยวกับแมโคร หรือคลิกที่การเชื่อมโยงในหัวข้อ ดูเพิ่มเติม

แมโครเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการดูแลงานเขียนโปรแกรมมากมาย เช่น การเปิดและการปิดฟอร์ม และการเรียกใช้รายงาน คุณสามารถเชื่อมโยง วัตถุฐานข้อมูล ที่คุณสร้างไว้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากคุณต้องจดจำไวยากรณ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น อาร์กิวเมนต์ สำหรับแต่ละการกระทำจะปรากฏในตัวสร้างแมโคร

นอกจากแมโครจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและใช้งานง่ายแล้ว คุณยังต้องใช้แมโคร ถ้าต้องการ:

 • กำหนดค่าการกระทำหรือตั้งค่าการกระทำให้กับคีย์ ซึ่งจะต้องสร้างกลุ่มแมโครที่ชื่อว่า AutoKeys

 • ดำเนินการตามการกระทำหรือชุดของการกระทำเมื่อเปิดฐานข้อมูลครั้งแรก ซึ่งจะต้องสร้างแมโครที่ชื่อว่า AutoExec

  หมายเหตุ:  แมโคร AutoExec จะทำงานก่อนแมโครอื่นๆ หรือรหัส VBA แม้ว่าคุณจะกำหนดฟอร์มเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือก Access และแนบแมโครหรือรหัส VBA กับเหตุการณ์ OnOpen หรือ OnLoad ของฟอร์ม

คุณควรใช้การเขียนโปรแกรม VBA แทนแมโคร หากต้องการดำเนินการต่อไปนี้:

 • ใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายใน หรือสร้างฟังก์ชันของคุณเอง    Access จะมีฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วภายในมากมาย เช่น ฟังก์ชัน IPmt ซึ่งจะคำนวณการชำระดอกเบี้ย คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อคำนวณข้อมูล โดยไม่ต้องสร้าง นิพจน์ ที่ซับซ้อน การใช้รหัส VBA จะทำให้คุณสามารถสร้างฟังก์ชันของคุณเอง เพื่อคำนวณข้อมูลที่เกินความสามารถของนิพจน์ หรือเพื่อแทนที่นิพจน์ที่ซับซ้อน นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันที่คุณสร้างในนิพจน์ เพื่อใช้การดำเนินการทั่วไปกับวัตถุมากกว่าหนึ่งวัตถุขึ้นไป

 • สร้างหรือจัดการวัตถุ    ในกรณีส่วนใหญ่ คุณจะพบว่าวิธีที่ง่ายที่สุดคือ การสร้างและแก้ไขวัตถุใน มุมมองออกแบบ ของวัตถุนั้น แต่ในบางกรณี คุณอาจต้องการจัดการข้อกำหนดของวัตถุในรหัส การใช้ VBA ทำให้คุณสามารถจัดการวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูล นอกเหนือจากฐานข้อมูลนั้นเอง

 • ดำเนินการในระดับระบบ    คุณสามารถใช้การกระทำ RunApp ในแมโคร เพื่อเรียกใช้โปรแกรมอื่น (เช่น Microsoft Office Excel 2007) จากภายใน Access แต่ไม่สามารถใช้แมโครเพื่อดำเนินการอย่างอื่นภายนอก Access การใช้ VBA ทำให้คุณสามารถตรวจสอบว่ามีแฟ้มอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือไม่ ใช้ ระบบอัตโนมัติ หรือ Dynamic Data Exchange (DDE) เพื่อสื่อสารกับโปรแกรมอื่นๆ ของ Microsoft Windows เช่น Office Excel 2007 และเรียกฟังก์ชันใน Dynamic Link Library ของ Windows

 • จัดการระเบียนครั้งละหนึ่งระเบียน    คุณสามารถใช้ VBA เพื่อไปยังชุดของระเบียน ครั้งละหนึ่งระเบียน และดำเนินการกับแต่ละระเบียน ในทางตรงกันข้าม แมโครจะทำงานกับชุดของระเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว

ถ้าคุณไม่ใช้รหัส VBA ในฐานข้อมูลที่คุณกระจายให้แก่ผู้อื่น คุณควรพิจารณาการบรรจุและการลงชื่อฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้แน่ใจว่ารหัสนั้นมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรจุและการลงชื่อฐานข้อมูล โปรดดูที่ การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล Access 2007

ด้านบนของหน้า

ใช้ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่งเพื่อทำงานเขียนโปรแกรมทั่วไป

ถ้าคุณเพิ่มปุ่มคำสั่งให้กับฟอร์ม ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่งสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นการเขียนโปรแกรม ตัวช่วยสร้างจะแนะนำคุณไปตลอดกระบวนการสร้างปุ่มคำสั่งซึ่งดำเนินการที่ระบุ ในแฟ้มของ Office Access 2007 (.accdb) ตัวช่วยสร้างจะสร้างแมโครที่ฝังตัวในคุณสมบัติ OnClick ของปุ่มคำสั่ง ในแฟ้ม .mdb หรือ .adp ตัวช่วยสร้างจะสร้างรหัส VBA เนื่องจากแมโครที่ฝังตัวไม่มีอยู่ในรูปแบบแฟ้มเหล่านี้ ในทั้งสองกรณีนี้ คุณสามารถแก้ไขหรือเพิ่มประสิทธิภาพของแมโครหรือรหัส VBA เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในกล่องโต้ตอบ เปิด ให้เลือกและเปิดฐานข้อมูล

 3. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มที่คุณต้องการเพิ่มปุ่มคำสั่ง จากนั้นคลิกที่ มุมมองออกแบบ

 4. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก ใช้ตัวช่วยสร้างตัวควบคุม รูปปุ่ม แล้ว

  รูปปุ่ม

 5. บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก ปุ่ม

  รูปปุ่ม

 6. ในเส้นตารางของการออกแบบฟอร์ม ให้คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการวางปุ่มคำสั่ง

  ตัวช่วยสร้างปุ่มคำสั่งจะเริ่มต้นทำงาน

 7. ในหน้าแรกของตัวช่วยสร้าง ให้คลิกที่แต่ละประเภทในรายการ ประเภท เพื่อดูการกระทำที่ตัวช่วยสร้างสามารถเขียนโปรแกรมปุ่มคำสั่งให้ทำงาน ในรายการ การกระทำ ให้เลือกการกระทำที่คุณต้องการ และคลิกที่ ถัดไป

 8. คลิกที่ตัวเลือก ข้อความ หรือ รูปภาพ ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการให้แสดงข้อความหรือรูปภาพบนปุ่มคำสั่ง

  • หากคุณต้องการแสดงข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความในกล่องถัดจากตัวเลือก ข้อความ

  • หากคุณต้องการแสดงรูปภาพ ตัวช่วยสร้างจะแนะนำรูปภาพในรายการ ถ้าต้องการเลือกรูปภาพอื่น ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย แสดงรูปภาพทั้งหมด เพื่อแสดงรูปภาพของปุ่มคำสั่งทั้งหมดที่มีใน Office Access 2007 หรือคลิกที่ เรียกดู เพื่อเลือกรูปภาพที่บันทึกในที่อื่น

   คลิก ถัดไป

 9. ป้อนชื่อที่มีความหมายสำหรับปุ่มคำสั่ง คุณสามารถเลือกที่จะป้อนหรือไม่ก็ได้ และชื่อนี้จะไม่ปรากฏบนปุ่มคำสั่ง แต่การป้อนชื่อที่มีความหมายนี้มีประโยชน์ เมื่อคุณต้องการอ้างอิงถึงปุ่มคำสั่งนี้ในภายหลัง (ตัวอย่างเช่น หากคุณกำหนดลำดับของแท็บสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มของคุณ) คุณจะสามารถแยกความแตกต่างของปุ่มคำสั่งได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น ถ้าปุ่มคำสั่งทำหน้าที่ปิดฟอร์ม คุณอาจกำหนดชื่อเป็น cmdClose หรือ CommandClose

 10. คลิกที่ เสร็จสิ้น

  Access จะวางปุ่มคำสั่งบนฟอร์ม

 11. หากคุณต้องการดูว่าตัวช่วยสร้าง "เขียนโปรแกรม" ใดให้กับคุณ ให้เลือกดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ปรากฏอยู่ ให้กดปุ่ม F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

  2. คลิกที่แท็บ เหตุการณ์ ในแผ่นคุณสมบัติ

  3. ในกล่องคุณสมบัติ เมื่อคลิก ให้คลิกที่ ปุ่มตัวสร้าง

   Access จะเริ่มต้นตัวสร้างแมโคร และแสดงแมโครที่ตัวช่วยสร้างได้สร้างขึ้น คุณสามารถแก้ไขแมโครหากคุณต้องการ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขแมโคร โปรดดูที่หัวข้อ ความเข้าใจเกี่ยวกับแมโคร หรือคลิกที่การเชื่อมโยงในหัวข้อ ดูเพิ่มเติม) เมื่อเสร็จแล้ว ในแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ปิด ให้คลิกที่ ปิด เพื่อปิดตัวสร้างแมโคร หาก Access พร้อมท์ให้คุณบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณสมบัติ ให้คลิกที่ ใช่ เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หรือ ไม่ เพื่อปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง

 12. ในแท็บ ออกแบบ ของกลุ่ม มุมมอง ให้คลิกที่ มุมมอง จากนั้นคลิกที่ มุมมองฟอร์ม ให้คลิกที่ปุ่มคำสั่งใหม่ เพื่อยืนยันว่าปุ่มนี้ทำงานตามที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

ความเข้าใจเกี่ยวกับแมโคร

แมโครเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถทำงานโดยอัตโนมัติ และเพิ่มฟังก์ชันในฟอร์ม รายงาน และตัวควบคุม ตัวอย่างเช่น หากคุณเพิ่มปุ่มคำสั่งในฟอร์ม คุณสามารถเชื่อมโยงคุณสมบัติเหตุการณ์ OnClick ของปุ่มกับแมโคร ที่มีคำสั่งซึ่งคุณต้องการให้ปุ่มดำเนินการ เมื่อมีการคลิก

คุณสามารถนึกถึงแมโครของ Access ว่าเป็นภาษาการเขียนโปรแกรมแบบง่าย ซึ่งคุณสร้างโดยการสร้างรายการของ การดำเนินการ ที่จะดำเนินการ เมื่อคุณสร้างแมโคร คุณจะเลือกการกระทำจากรายการแบบหล่นลง จากนั้นระบุข้อมูลที่ต้องการสำหรับแต่ละการกระทำ แมโครช่วยให้คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันในฟอร์ม รายงาน และตัวควบคุม โดยไม่ต้องเขียนรหัสในโมดูล VBA แมโครจะมีเซตย่อยของคำสั่งที่ใช้ได้ใน VBA และคนส่วนใหญ่พบว่าการสร้างแมโครนั้นง่ายกว่าการเขียนรหัส VBA

คุณสามารถสร้างแมโครโดยใช้ตัวสร้างแมโคร ซึ่งจะปรากฏในภาพประกอบต่อไปนี้

ตัวสร้างแมโคร

เมื่อต้องการแสดงตัวสร้างแมโคร:

 • บนแท็บ สร้าง ในกลุ่ม อื่นๆ คลิก แมโคร ถ้าคำสั่งนี้ใช้ไม่ได้ ให้คลิกลูกศรใต้ปุ่ม โมดูล หรือ คลาสโมดูล แล้วคลิก แมโคร รูปปุ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแมโคร ให้คลิกที่การเชื่อมโยงในหัวข้อ ดูเพิ่มเติม ของบทความนี้

ด้านบนของหน้า

ความเข้าใจเกี่ยวกับรหัส VBA

VBA เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพใน Access ซึ่ง VBA จะมีคำสั่งนับร้อยคำสั่งที่ช่วยให้คุณดำเนินการต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากกว่าที่คุณสามารถทำได้โดยใช้แมโครของ Access

คุณสามารถขยายความสามารถของ VBA โดยใช้ตัวควบคุมของผู้ผลิตรายอื่น และสามารถเขียนฟังก์ชันและกระบวนงานเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณเอง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ VBA เพื่อให้ Access ทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่น

วิธีเริ่มต้นการเขียนโปรแกรม VBA ที่รวดเร็วที่สุด คือเริ่มจากการสร้างแมโครของ Access จากนั้นแปลงเป็นรหัส VBA คำแนะนำสำหรับการดำเนินการนี้จะอยู่ในหัวข้อ การแปลงแมโครเป็นรหัส VBA คุณลักษณะนี้จะสร้างโมดูลใหม่ที่มี กระบวนงานของฟังก์ชัน ของ VBA ซึ่งดำเนินการที่เทียบเท่ากันในแมโคร นอกจากนี้คุณลักษณะนี้จะเปิด Visual Basic Editor เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นแก้ไขกระบวนงาน เมื่อคุณทำงานใน Visual Basic Editor คุณสามารถคลิกที่คำสำคัญ และกด F1 เพื่อเริ่มต้นวิธีใช้ Access Developer และเรียนรู้เกี่ยวกับแต่ละคำสำคัญ คุณสามารถดูวิธีใช้ของ Access Developer และค้นหาคำสั่งใหม่ๆ เพื่อช่วยในการเขียนโปรแกรมให้เสร็จสมบูรณ์ตามที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

การแปลงแมโครเป็นรหัส VBA

คุณสามารถใช้ Office Access 2007 เพื่อแปลงแมโครเป็นโมดูลหรือคลาสโมดูลของ VBA โดยอัตโนมัติ คุณสามารถแปลงแมโครที่แนบกับฟอร์มหรือรายงาน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุแยกต่างหาก หรือแมโครที่ฝังตัวอยู่ นอกจากนี้ คุณสามารถแปลงแมโครส่วนกลางที่ไม่ได้แนบกับฟอร์มหรือรายงานหนึ่ง

แปลงแมโครที่แนบกับฟอร์มหรือรายงาน

กระบวนการนี้จะแปลงแมโครที่อ้างอิงโดย (หรือฝังตัวใน) ฟอร์มหรือรายงาน (หรือตัวควบคุม) เป็น VBA และเพิ่มรหัส VBA ให้กับคลาสโมดูลของฟอร์มหรือรายงาน คลาสโมดูลจะเป็นส่วนหนึ่งของฟอร์มหรือรายงาน และย้ายไปพร้อมกับฟอร์มหรือรายงาน หากมีการย้ายหรือคัดลอกข้อมูล

 1. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงาน จากนั้นคลิกที่ มุมมองออกแบบ

 2. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แมโคร ให้คลิกที่ แปลงแมโครของฟอร์มเป็น Visual Basic หรือ แปลงแมโครของรายงานเป็น Visual Basic

 3. ในกล่องโต้ตอบ แปลงแมโครของฟอร์ม หรือ แปลงแมโครของรายงาน ให้เลือกว่าคุณต้องการให้ Access เพิ่มรหัสจัดการข้อผิดพลาดให้กับฟังก์ชันที่สร้างขึ้นหรือไม่ นอกจากนี้ หากคุณมีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแมโครของคุณ ให้เลือกว่าคุณต้องการให้รวมเป็นข้อคิดเห็นในฟังก์ชันหรือไม่ คลิกที่ แปลง เพื่อดำเนินการต่อ

  ถ้าไม่มีคลาสโมดูลสำหรับฟอร์มหรือรายงาน Access จะสร้างคลาสโมดูล และเพิ่มกระบวนงานในโมดูลสำหรับแต่ละแมโครที่เชื่อมโยงกับฟอร์มหรือรายงาน นอกจากนี้ Access จะแก้ไขคุณสมบัติเหตุการณ์ของฟอร์มหรือรายงาน เพื่อให้สามารถเรียกใช้กระบวนงานของ VBA ใหม่แทนแมโคร

 4. เมื่อต้องการดูและแก้ไขรหัส VBA:

  1. ขณะที่ฟอร์มหรือรายงานยังเปิดอยู่ในมุมมองออกแบบ ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้ปรากฏอยู่ ให้กดปุ่ม F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

  2. บนแท็บ เหตุการณ์ ของแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกที่กล่องคุณสมบัติที่แสดง [กระบวนงานเหตุการณ์] จากนั้นคลิกที่ ปุ่มตัวสร้าง เมื่อต้องการดูคุณสมบัติเหตุการณ์ของตัวควบคุมหนึ่ง ให้คลิกที่ตัวควบคุมเพื่อเลือก เมื่อต้องการดูคุณสมบัติเหตุการณ์สำหรับฟอร์มหรือรายงานทั้งหมด ให้เลือก ฟอร์ม หรือ รายงาน จากรายการแบบหล่นลงที่ด้านบนของแผ่นคุณสมบัติ

   Access จะเปิด Visual Basic Editor และแสดงกระบวนงานเหตุการณ์ในคลาสโมดูล คุณสามารถเลื่อนขึ้นหรือลง เพื่อดูกระบวนงานอื่นที่อยู่ในคลาสโมดูลเดียวกัน

แปลงแมโครส่วนกลาง

 1. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกชื่อของแมโครที่คุณต้องการแปลง

 2. บนแท็บ เครื่องมือฐานข้อมูล ในกลุ่ม แมโคร ให้คลิกที่ แปลงแมโครเป็น Visual Basic

 3. ในกล่องโต้ตอบ แปลงแมโคร ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วคลิกที่ แปลง

  Access แปลงแมโครและเปิด Visual Basic Editor

 4. เมื่อต้องการดูและแก้ไขรหัส VBA:

  1. ใน Visual Basic Editor ถ้าบานหน้าต่าง Project Explorer ไม่ปรากฏ ให้คลิกที่ Project Explorer ในเมนู มุมมอง

  2. ขยายทรีใต้ชื่อของฐานข้อมูลที่คุณทำงานอยู่

  3. ใน โมดูล ให้คลิกสองครั้งที่โมดูล แมโครที่ถูกแปลง-ชื่อแมโคร

   Visual Basic Editor จะเปิดโมดูล

แนบฟังก์ชัน VBA กับคุณสมบัติเหตุการณ์

เมื่อคุณแปลงแมโครส่วนกลางเป็น VBA ระบบจะบันทึกรหัส VBA ในโมดูลมาตรฐาน ซึ่งแตกต่างจากคลาสโมดูล โมดูลมาตรฐานไม่ใช่ส่วนหนึ่งของฟอร์มหรือรายงาน ส่วนใหญ่แล้วคุณจะต้องการเชื่อมโยงฟังก์ชันกับคุณสมบัติเหตุการณ์บนฟอร์ม รายงาน หรือตัวควบคุม เพื่อให้รหัสทำงานถูกต้องตามเวลาและตำแหน่งที่ต้องการ ในการดำเนินการนี้ คุณสามารถคัดลอกรหัส VBA ไปยังคลาสโมดูล จากนั้นเชื่อมโยงกับคุณสมบัติเหตุการณ์ หรือคุณสามารถเรียกจากคุณสมบัติเหตุการณ์ไปยังโมดูลมาตรฐาน โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. ใน Visual Basic Editor ให้จดชื่อฟังก์ชันไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณแปลงแมโครชื่อ MyMacro ชื่อฟังก์ชันจะเป็น MyMacro()

 2. ปิด Visual Basic Editor

 3. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกขวาที่ฟอร์มหรือรายงานที่คุณต้องการเชื่อมโยงฟังก์ชัน จากนั้นคลิกที่ มุมมองออกแบบ

 4. คลิกที่ตัวควบคุมหรือส่วนที่คุณต้องการเชื่อมโยงฟังก์ชัน

 5. ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ปรากฏ ให้กดปุ่ม F4 เพื่อแสดงแผ่นคุณสมบัติ

 6. บนแท็บ เหตุการณ์ ของแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกกล่องคุณสมบัติเหตุการณ์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงฟังก์ชัน

 7. ในกล่องคุณสมบัติ ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) ตามด้วยชื่อของฟังก์ชัน — ตัวอย่างเช่น =MyMacro() โปรดจำไว้ว่าคุณต้องใส่เครื่องหมายวงเล็บด้วย

 8. บันทึกฟอร์มหรือรายงานโดยคลิกที่ บันทึก รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือการเข้าถึงด้วย

 9. ในบานหน้าต่างการนำทาง ให้คลิกสองครั้งที่ฟอร์มหรือรายงาน และทดสอบเพื่อดูว่ารหัสทำงานตามที่ต้องการหรือไม่

ในขั้นตอนนี้ คุณได้ทราบขั้นตอนพื้นฐานในการเพิ่มรหัส VBA ในฐานข้อมูลของคุณ บทความนี้ให้เพียงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีเริ่มต้น นอกจากบทความนี้แล้ว ยังมีหนังสืออ้างอิงที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย ซึ่งช่วยคุณในการสร้างทักษะการเขียนโปรแกรม

ด้านบนของหน้า

เรียนรู้วิธีการใช้ระบบวิธีใช้

Office Access 2007 มีหลายวิธีสำหรับการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม คุณสามารถรับข้อมูลวิธีใช้เมื่อใดก็ได้ โดยการคลิกที่ปุ่ม วิธีใช้ ในมุมขวาบนของหน้าต่าง Access

จุดการป้อนข้อมูลวิธีใช้

Access จะแสดงหน้าต่างวิธีใช้

นอกจากนี้ เมื่อคุณสร้างแมโครหรือกระบวนงาน VBA คุณสามารถคลิกที่การกระทำของแมโคร คำสำคัญ หรือชื่อฟังก์ชันที่มีอยู่ภายใน จากนั้นกดปุ่ม F1 ส่วนใหญ่แล้ว Access จะแสดงหัวข้อวิธีใช้สำหรับรายการที่คุณคลิก

หลังจากที่หน้าต่างวิธีใช้ปรากฏ ให้ใช้ปุ่มการนำทางบนแถบเครื่องมือเพื่อย้ายข้ามเพจ

แถบเครื่องมือตัวแสดงวิธีใช้

ตัวอย่างเช่น คลิกที่ หน้าแรก เพื่อดูสารบัญ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ย้อนกลับไปข้างหน้าหยุด หรือ ฟื้นฟู เพื่อย้ายไปยังหัวข้อต่างๆ หรือโหลดหัวข้อซ้ำ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาระบบวิธีใช้สำหรับข้อมูลที่ต้องการ โดยป้อนคำที่ต้องการค้นหาในกล่องใต้แถบเครื่องมือ จากนั้นกด ENTER หรือคลิกที่ ค้นหา

เมื่อคุณค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม การค้นหาวิธีใช้ของ Access Developer นอกเหนือจากวิธีใช้ Access จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

สลับไปที่วิธีใช้ของ Access Developer

 1. คลิกที่ลูกศรหล่นลงถัดจากปุ่ม ค้นหา

  ปุ่มค้นหาในวิธีใช้

  หน้าต่างวิธีใช้จะแสดงรายการหัวข้อวิธีใช้ที่คุณสามารถเรียกดู

  รายการค้นหาวิธีใช้

 2. ถ้าคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ใน เนื้อหาจาก Office Online ให้คลิกที่ ข้อมูลอ้างอิงของนักพัฒนา เราขอแนะนำให้ใช้วิธีนี้ เนื่องจากเนื้อหาจากเว็บไซต์ของ Microsoft Office Online จะเป็นข้อมูลที่ใหม่ล่าสุดเสมอ ถ้าคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หรือถ้าผู้ดูแลระบบของคุณกำหนดไม่ให้ใช้หน้าต่างวิธีใช้แบบออนไลน์ คุณยังสามารถดูวิธีใช้ของ Access Developer โดยคลิกที่ ข้อมูลอ้างอิงของนักพัฒนา ใน เนื้อหาจากคอมพิวเตอร์นี้

 3. คุณสามารถเรียกดูข้อมูลวิธีใช้โดยคลิกที่การเชื่อมโยงในสารบัญ หรือป้อนคำที่ต้องการค้นหาในกล่องใต้แถบเครื่องมือ จากนั้นกด ENTER

 4. เมื่อต้องการกลับไปที่วิธีใช้ของ Access ให้คลิกที่ลูกศรหล่นลงถัดจากปุ่ม ค้นหา จากนั้นคลิกที่ วิธีใช้ Access ใต้ เนื้อหาจาก Office Online หรือ เนื้อหาจากคอมพิวเตอร์นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้วิธีใช้แบบออฟไลน์หรือออนไลน์ ให้คลิกที่เมนูสถานะการเชื่อมต่อในมุมขวาล่างของหน้าต่างวิธีใช้ จากนั้นคลิกที่ อธิบายตัวเลือกเหล่านี้

เชื่อมต่อไปยัง Office Online จากโปรแกรมแสดงวิธีใช้

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×