ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณต้องการดูว่าใครทำการเปลี่ยนแปลงอะไรในเอกสารของคุณ ให้เปิดใช้งาน ติดตามการเปลี่ยนแปลง

คลิก รีวิว > ติดตามการเปลี่ยนแปลง

การติดตามการเปลี่ยนแปลงบน Ribbon ของ Word

ตอนนี้ Word อยู่ในมุมมอง มาร์กอัปอย่างง่าย โดย Word จะทำเครื่องหมายที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเอกสาร และจะแสดงตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงให้คุณเห็นโดยการแสดงเส้นใกล้กับระยะขอบ

เส้นที่ระยะขอบซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอยู่ที่ตำแหน่งนั้น

Word จะแสดงรูปบอลลูนขนาดเล็กตรงตำแหน่งที่มีคนแสดงข้อคิดเห็น เมื่อต้องการดูข้อคิดเห็น ให้คลิกบอลลูนข้อคิดเห็น

ไอคอนข้อคิดเห็นในมาร์กอัปอย่างง่าย

เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกที่เส้นใกล้กับระยะขอ ซึ่งจะสลับ Word ไปยังมุมมอง มาร์กอัปทั้งหมด

ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่แสดงในมุมมองมาร์กอัปทั้งหมด

เปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลงเอาไว้

คุณสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นปิดการใช้งาน ติดตามการเปลี่ยนแปลง ได้โดยการล็อก ปิดการใช้งานการติดตาม ด้วยรหัสผ่าน (ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจำรหัสผ่านได้เพื่อให้คุณสามารถปิดการใช้งานได้เมื่อคุณพร้อมที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง)

  1. คลิก รีวิว

  2. คลิกลูกศรข้าง ติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ล็อกการติดตาม

คำสั่ง ล็อกการเปลี่ยนแปลง บนเมนู ติดตามการเปลี่ยนแปลง

  1. พิมพ์รหัสผ่านแล้วพิมพ์อีกครั้งในกล่อง ใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

  2. คลิก ตกลง

ขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามถูกล็อก คุณจะไม่สามารถปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ และคุณก็ไม่สามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเช่นกัน

เมื่อต้องการปลดล็อก ให้คลิกลูกศรที่อยู่ข้าง การติดตามการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก ล็อกการติดตาม อีกครั้ง Word จะพร้อมท์ให้คุณพิมพ์รหัสผ่าน เมื่อคุณพิมพ์รหัสผ่านและคลิก ตกลง การติดตามการเปลี่ยนแปลงจะยังคงเปิดอยู่ แต่คุณสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงได้

ปิดใช้งานการติดตามการเปลี่ยนแปลง

เมื่อต้องการปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกที่ปุ่ม การติดตามการเปลี่ยนแปลง Word จะเลิกทำเครื่องหมายการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ แต่การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามแล้วทั้งหมดจะยังคงมีเครื่องหมายในเอกสารจนกว่าคุณจะเอาออกไป

เอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออก

สิ่งสำคัญ: วิธีเดียวที่จะเอาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามออกจากเอกสาร คือการยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น การเลือก ไม่มีมาร์กอัป ในกล่อง แสดงเพื่อรีวิว จะทำให้คุณสามารถดูได้ว่าเอกสารขั้นสุดท้ายจะมีลักษณะอย่างไร แต่จะเป็นเพียงการซ่อนการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามเพียงชั่วคราวเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกลบ และจะแสดงอีกได้ในครั้งถัดไปเมื่อมีคนเปิดเอกสารนั้น ถ้าต้องการลบการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามอย่างถาวร ให้ยอมรับหรือปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงนั้น

คลิก รีวิว > ถัดไป > ยอมรับ หรือ ปฏิเสธ

ปุ่ม ยอมรับ ปฏิเสธและถัดไป

Word ยอมรับการเปลี่ยนแปลง หรือเอาการเปลี่ยนแปลงออก แล้วย้ายไปยังการเปลี่ยนแปลงถัดไป

เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็น ให้เลือกข้อคิดเห็นนั้น แล้วคลิก รีวิว > ลบ เมื่อต้องการลบข้อคิดเห็นทั้งหมด ให้คลิก ลบ > ลบข้อคิดเห็นทั้งหมดในเอกสาร

เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณจะแชร์เอกสารเวอร์ชันสุดท้ายของคุณกับผู้อื่น คุณควรเรียกใช้ตัวตรวจสอบเอกสารก่อน เครื่องมือนี้ตรวจหาการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามและข้อคิดเห็น ข้อความที่ซ่อน ชื่อบุคคลในคุณสมบัติ และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งคุณอาจไม่ต้องการแชร์ในวงกว้าง เมื่อต้องการเรียกใช้ตัวตรวจสอบเอกสาร ให้คลิก ไฟล์ > ข้อมูล > ตรวจหาปัญหา > ตรวจสอบเอกสาร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×