ติดตั้ง Silverlight เพื่อเล่นไฟล์ WMV ใน PowerPoint Web App

ถ้าวิดีโอในสไลด์ของคุณไม่ได้เล่นอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้ง Microsoft SilverlightPowerPoint Online ใช้ Silverlight เพื่อเล่นวิดีโอในรูปแบบ WMV ได้

ติดตั้ง Silverlight

นำไปใช้กับ: OneNote Web App, OneNote Online, Word Web App, Excel Web App, Excel Online, PowerPoint Online, Word Onlineข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา