ตั้งค่า Dial-In Conferencing เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยโทรศัพท์ได้ [Small Business]

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วย Dial-in Conferencing คุณสามารถเพิ่มการเข้าถึงด้วยโทรศัพท์ลงในการประชุม Lync Online ให้กับผู้ใช้ที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ วิธีการตั้งค่า

 1. ติดต่อผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงเพื่อขอหมายเลขโทรเข้า รหัสการประชุม และหมายเลขรหัสประจำตัว (PIN)

 2. เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการตั้งค่าการโทรเข้าการประชุมออกสำหรับผู้จัดการประชุมและผู้นำการประชุมทางโทรศัพท์

สิ่งสำคัญ: ตั้งค่า Dial-In Conferencing ถ้าคุณกำลังใช้ Lync บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต ผู้ใช้ Mobile Lync จะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในคลิกเดียว เว้นแต่เป็นการประชุมนั้นจะมี Dial-In Conferencing

ติดต่อผู้ให้บริการการประชุมทางเสียง

สำหรับการเข้าถึงการประชุม Lync Online ทางโทรศัพท์ ก่อนอื่นให้คุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้กับหนึ่งในผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงใน Office 365 Marketplace

ผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงจะจัดสิ่งต่อไปนี้ให้กับคุณ

 • หมายเลขโทรศัพท์ภายในเครื่อง และหมายเลขโทรฟรี ถ้ามี

 • รหัสผ่าน (รหัสการประชุม) และ PIN สำหรับบุคคลแต่ละคนที่จัดกำหนดการหรือเป็นผู้นำในการประชุม

โปรดทราบว่า:

 • เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่านให้บัญชีผู้ใช้แต่ละคนแล้ว รายละเอียดนั้นจะถูกใส่ให้การเรียกประชุม Lync Online ที่เข้ามาใหม่โดยอัตโนมัติ

 • คุณเพียงแต่ตั้งค่า Dial-in Conferencing ให้กับผู้ใช้ที่วางแผนจะกำหนดหรือนำการประชุม เว้นแต่ผู้จัดการประชุมจะล็อกการประชุมไว้ ทุกๆ คนที่มีหมายเลขโทรศัพท์และรหัสการประชุมจะสามารถเข้าร่วมการโทรได้

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม เปลี่ยน หรือเอาการตั้งค่า Dial-in Conferencing ออก

เพิ่มหรือเปลี่ยนการตั้งค่า Dial-in Conferencing

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ใน Office 365 ให้เลือก ผู้ดูแลระบบ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

  ตัวเลือกการนำทาง Office 365
 3. ไปที่ การตั้งค่าบริการ > การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการประชุม

 4. ภายใต้ Dial-in Conferencing ให้คลิก ตั้งค่า หรือ จัดการ เพื่อเริ่มกระบวนการ

 5. ถ้าคุณกำลังตั้งค่า Dial-in Conferencing เป็นครั้งแรก ให้เลือกผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงของคุณ จากนั้นคลิก ถัดไป

 6. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น ผู้ใช้ที่ถูกเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงจะได้รับอีเมลพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่าน

 7. การส่ง PIN ที่คุณได้รับมาจากผู้ให้บริการการประชุมทางเสียงให้แก่ผู้ใช้งานแต่ละคน การโทรเข้าในฐานะผู้เรียกหรือผู้นำการประชุม อาจจะต้องมีการใส่ PIN

เอาการตั้งค่า Dial-in Conferencing ของผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งคนออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ใน Office 365 ให้เลือก ผู้ดูแลระบบ หรือเลือกตัวเปิดใช้แอป ไอคอนตัวเปิดใช้แอปของ Office 365 แล้วเลือก ผู้ดูแลระบบ

  ตัวเลือกการนำทาง Office 365
 3. ไปที่ การตั้งค่าบริการ > การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการประชุม

 4. ภายใต้ การโทรเข้าการประชุม ให้คลิก จัดการ

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อผู้ใช้ที่คุณต้องการเอาออก

 6. คลิก เอา Dial-in Conferencing ออก > ตกลง > บันทึก > ถัดไป > เสร็จสิ้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยคข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!