ตั้งค่าสถานะข้อความขาเข้าสำหรับการติดตาม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อความบางรายการอาจต้องใช้เวลานานก่อนที่คุณจะตอบกลับ ค่าสถานะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณต้องการกลับมายังข้อความนั้นในภายหลัง

ใน รายการข้อความ ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก การตั้งค่าสถานะเพื่อการติดตาม เพื่อตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับการติดตามวันนี้

  • คลิกขวาที่ การตั้งค่าสถานะเพื่อการติดตาม เพื่อเลือกตัวเลือกวันที่อื่นๆ

ถ้าคุณเปิดข้อความแล้วและกำลังอ่านข้อความในหน้าต่างข้อความ ให้คลิกแท็บ ข้อความ คลิก การตามงาน แล้วจึงคลิกเมื่อคุณต้องการติดตาม

ตามงานวันพรุ่งนี้
ระบุเวลาที่คุณต้องการให้ตามงาน

งาน ที่อยู่บน แถบนำทาง แสดงรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะทั้งหมดและงานที่คุณสร้างขึ้น ถ้าคุณตรึงงานที่ด้านขวาของหน้าต่าง Outlook ข้อความที่ได้รับการตั้งค่าสถานะจะปรากฏขึ้นตรงนั้นด้วย

ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับรายการที่มีความสำคัญกว่า

ถ้าคุณมีข้อความที่ได้รับค่าสถานะจำนวนมาก คุณจะพลาดรายการที่สำคัญกว่าได้ง่ายๆ ในกรณีนี้ ตัวเตือนสามารถช่วยคุณได้ ค่าสถานะเป็นตัวเตือนที่มองเห็นได้ไม่ชัดนัก แต่ตัวเตือนจะปรากฏขึ้นและเรียกร้องความสนใจ เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนที่คุณเห็นเมื่อใกล้ถึงเวลาการประชุมหรือการนัดหมาย

คลิกขวาที่ค่าสถานะ แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

เพิ่มตัวเตือน
คลิกขวาที่ค่าสถานะ แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง เราแนะนำให้เปลี่ยนข้อความเริ่มต้น ตั้งค่าสถานะเป็น เป็นคำอธิบายหรือการกระทำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ Send Anne an answer to the permit question

กล่อง ตัวเตือน จะถูกเลือกไว้แล้ว ดังนั้นให้ใส่วันที่และเวลา ถ้าคุณต้องการให้แสดงป็อปอัพตัวเตือน

กล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง
ใส่วันที่และเวลาที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

วันนี้เร็วเกินไป ฉันต้องการเลือกวันอื่น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงของค่าสถานะ หรือตัวเตือนติดตามวันที่ หรือ เวลาในรายการข้อความ คลิกขวาค่าสถานะ แล้ว คลิ กพรุ่งนี้สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าไม่มีวัน หรือแบบกำหนดเอง

    ถ้าข้อความเปิดในหน้าต่างของตัวเอง ให้คลิกแท็บ ข้อความ คลิก ตามงาน แล้วจึงคลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่ง

  • ถ้าคุณมักเปลี่ยนจากวันนี้ กับตัวเลือกอื่น คุณสามารถตั้งค่าที่เป็นค่าสถานะด่วนนั่นคือชนิดค่าสถานะที่ถูกตั้งค่าเมื่อคุณคลิกตั้งค่าสถานะเป็นครั้งแรก

    ในรายการข้อความ คลิกขวาที่ค่าสถานะ คลิก ตั้งค่าการคลิกด่วน และเลือก วันนี้, พรุ่งนี้, สัปดาห์นี้, สัปดาห์หน้า หรือ ไม่มีวันที่

  • ตัวเลือกไม่มีวันที่ จะใช้ได้เมื่อคุณตั้งค่าสถานะข้อความและสามารถตั้งค่าเป็นคลิกด่วน ตัวเลือกนี้เป็นวิธีที่ดีสำหรับรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะที่จำเป็นต้องติดตาม แต่จะไม่มีวันครบกำหนด ตัวเลือกแบบกำหนดเอง ช่วยให้คุณสามารถใส่วันระบุสำหรับรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×