ตั้งค่าสถานะข้อความขาเข้าสำหรับการติดตาม

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ข้อความบางรายการอาจต้องใช้เวลานานก่อนที่คุณจะตอบกลับ ค่าสถานะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณต้องการกลับมายังข้อความนั้นในภายหลัง

ใน รายการข้อความ ให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก การตั้งค่าสถานะเพื่อการติดตาม เพื่อตั้งค่าสถานะข้อความสำหรับการติดตามวันนี้

  • คลิกขวาที่ การตั้งค่าสถานะเพื่อการติดตาม เพื่อเลือกตัวเลือกวันที่อื่นๆ

ถ้าคุณเปิดข้อความแล้วและกำลังอ่านข้อความในหน้าต่างข้อความ ให้คลิกแท็บ ข้อความ คลิก การตามงาน แล้วจึงคลิกเมื่อคุณต้องการติดตาม

ตามงานวันพรุ่งนี้
ระบุเวลาที่คุณต้องการให้ตามงาน

งาน ที่อยู่บน แถบนำทาง แสดงรายการที่ถูกตั้งค่าสถานะทั้งหมดและงานที่คุณสร้างขึ้น ถ้าคุณตรึงงานที่ด้านขวาของหน้าต่าง Outlook ข้อความที่ได้รับการตั้งค่าสถานะจะปรากฏขึ้นตรงนั้นด้วย

ตั้งค่าตัวเตือนสำหรับรายการที่มีความสำคัญกว่า

ถ้าคุณมีข้อความที่ได้รับค่าสถานะจำนวนมาก คุณจะพลาดรายการที่สำคัญกว่าได้ง่ายๆ ในกรณีนี้ ตัวเตือนสามารถช่วยคุณได้ ค่าสถานะเป็นตัวเตือนที่มองเห็นได้ไม่ชัดนัก แต่ตัวเตือนจะปรากฏขึ้นและเรียกร้องความสนใจ เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนที่คุณเห็นเมื่อใกล้ถึงเวลาการประชุมหรือการนัดหมาย

คลิกขวาที่ค่าสถานะ แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

เพิ่มตัวเตือน
คลิกขวาที่ค่าสถานะ แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

ในกล่องโต้ตอบ กำหนดเอง เราแนะนำให้เปลี่ยนข้อความเริ่มต้น ตั้งค่าสถานะเป็น เป็นคำอธิบายหรือการกระทำ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพิมพ์ Send Anne an answer to the permit question

กล่อง ตัวเตือน จะถูกเลือกไว้แล้ว ดังนั้นให้ใส่วันที่และเวลา ถ้าคุณต้องการให้แสดงป็อปอัพตัวเตือน

กล่องโต้ตอบแบบกำหนดเอง
ใส่วันที่และเวลาที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น

วันนี้เร็วเกินไป ฉันต้องการเลือกวันอื่น

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าสถานะรวม หรือวันติดตามผล หรือ เวลา ของจดหมายเตือนชำระเงินในรายการข้อความ คลิกขวาค่าสถานะ และคลิกพรุ่งนี้สัปดาห์นี้สัปดาห์ถัดไปไม่มีวัน หรือแบบกำหนดเอง

    ถ้าข้อความเปิดในหน้าต่างของตัวเอง ให้คลิกแท็บ ข้อความ คลิก ตามงาน แล้วจึงคลิกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่ง

  • ถ้าคุณมักเปลี่ยนจากวันนี้ ไปตัวเลือกอื่น คุณสามารถตั้งค่าที่เป็นค่าสถานะด่วน— ชนิดค่าสถานะที่ถูกตั้งค่าเมื่อคุณคลิกค่าสถานะแรก

    ในรายการข้อความ คลิกขวาที่ค่าสถานะ คลิก ตั้งค่าการคลิกด่วน และเลือก วันนี้, พรุ่งนี้, สัปดาห์นี้, สัปดาห์หน้า หรือ ไม่มีวันที่

  • วันที่ไม่ใช่ ตัวเลือกจะพร้อมใช้งานเมื่อคุณตั้งค่าสถานะข้อความและสามารถตั้งค่าเป็นคลิกอย่างรวดเร็ว ตัวเลือกนี้เป็นวิธีที่ดีสำหรับสินค้าที่มีค่าสถานะที่ต้องการติดตามผล แต่ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดไม่ ตัวเลือกแบบกำหนดเอง ช่วยให้คุณสามารถป้อนวันระบุสำหรับสินค้าที่มีค่าสถานะ

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Outlook 2013, Outlook 2016ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา