ตั้งค่าการประชุม Lync

ใช้ Outlook 2013 หรือ Outlook Web App เพื่อจัดกำหนดการการประชุม Lync

ใช้ Outlook 2013 หรือ Outlook Web App ในการจัดกำหนดการประชุม Lync ด้วยวิธีเดียวกับที่คุณใช้ Outlook จัดกำหนดการประชุมตามปกติ เมื่อคุณเพิ่มการประชุม Lync ลิงก์ที่้ใช้ในการเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ จะถูกเพิ่มลงในการเรียกประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ และถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณได้รับการกำหนดค่าสำหรับการโทรเข้าการประชุม การเรียกประชุมจะรวมข้อมูลการโทรเข้า (หมายเลขโทรศัพท์และ ID การประชุม) เอาไว้ด้วย

เคล็ดลับ   สำหรับคู่มือในการตั้งค่าการประชุม Lync รวมถึงคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา ให้ดูที่ การจัดกำหนดการและเตรียมการประชุม Lync

ถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรแกรม Outlook (หรือ Windows) คุณสามารถตั้งค่าการประชุมใหม่ได้โดยใช้ Lync Web Scheduler โดยเข้าไปได้ที่ https://sched.lync.com หรือเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ Lync Web Scheduler

จัดกำหนดการประชุม Lync โดยใช้ Outlook 2013

เมื่อต้องการจัดกำหนดการประชุม Lync คุณจำเป็นต้องมีที่อยู่การลงชื่อเข้าใช้และรหัสผ่านจากองค์กรที่ใช้ Lync Server

ดูวิดีโอนี้หรือทำตามขั้นตอนในส่วนนี้เพื่อเรียนรู้วิธีจัดกำหนดการประชุม Lync 2013 โดยใช้ Outlook 2013

เมื่อต้องการตั้งค่าการประชุม Lync โดยใช้ Outlook 2013   

 1. ให้เปิด Outlook แล้วไปที่ปฏิทินของคุณ

 2. บนแท็บ หน้าแรก บน Ribbon การประชุม Lync ให้คลิก การประชุม Lync ใหม่

  หมายเหตุ    ถ้า Lync ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณไม่เห็นปุ่ม การประชุม Lync ใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนในบทความ ตัวควบคุมการประชุม Lync ไม่แสดงบน Ribbon ของ Outlook 2013 เพื่อแก้ไขปัญหา

 3. ตั้งค่าการประชุมอย่างที่คุณจะทำตามปกติ นั่นคือ

  • ในกล่อง ถึง ให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลของแต่ละบุคคลที่คุณกำลังเชิญ คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

  • ในกล่อง เรื่อง ให้พิมพ์ชื่อสำหรับการประชุม

  • ถ้าคุณจะมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมด้วยตนเอง ให้เลือกคลิก ตัวค้นหาห้อง ใน Ribbon ตัวเลือก ของแท็บ การประชุม แล้วค้นหาห้องประชุม หรือ ในกล่อง สถานที่ ให้พิมพ์สถานที่ประชุม เช่น ชื่อห้องประชุม

   Room Finder button in Outlook 2013

  • เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด

   หมายเหตุ   เมื่อต้องการค้นหาเวลาที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ให้คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ ใน Ribbon แสดง ของแท็บ การประชุม

   Scheduling Assistant button in Outlook 2013.

 4. ในพื้นที่การประชุม ให้พิมพ์วาระการประชุม ให้ระวังไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการประชุม Lync ใดๆ

  สิ่งสำคัญ    การจัดกำหนดการการประชุมด้วยตัวเลือกเริ่มต้น เหมือนกับที่เราเพิ่งทำไปนั้น จะเหมาะกับการประชุมภายในขนาดเล็ก เช่น การประชุมที่ไม่เป็นทางการกับผู้ร่วมงานไม่กี่คน ถ้าคุณมีการประชุมกับบุคคลภายนอกบริษัทของคุณ หรือคุณจะจัดกำหนดการการประชุมขนาดใหญ่ ให้เปลี่ยนตัวเลือกการประชุมก่อนที่จะส่งการเชิญเพื่อให้เหมาะกับข้อกำหนดของการประชุมนั้นๆ มากขึ้น ในการเรียกประชุม บน Ribbon การประชุม Lync ของแท็บ การประชุม ให้คลิก ตัวเลือกการประชุม แล้วเลือกตัวเลือกที่เหมาะสม

  Meeting Options button in Outlook 2013

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับว่ามีตัวเลือกใดพร้อมใช้งานและเมื่อใดที่คุณควรเลือกตัวเลือกเหล่านั้น ให้ดูที่ ตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการประชุม Lync

 5. (จะทำหรือไม่ก็ได้) บนแท็บ แสดงกลุ่มการประชุม ให้คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ เพื่อให้คุณแน่ใจได้ว่าคุณจะมีเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุม

 6. คุณเกือบทำเสร็จแล้วนะ แค่ตรวจทานข้อมูลซ้ำอีกครั้ง แล้วคลิก ส่ง ได้เลย

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าการประชุมแบบออนไลน์โดยใช้ Outlook Web App

เมื่อต้องการสร้างการเรียกเข้าร่วมการประชุม Lync ใน Outlook Web App คุณต้อง

เมื่อต้องการตั้งค่าการประชุมแบบออนไลน์โดยใช้ Outlook Web App   

 1. ในพอร์ทัล Office 365 ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการประชุมตามวันที่ ให้คลิกแท็บ ปฏิทิน เลือกวันที่ และที่มุมบนซ้าย ให้คลิก เหตุการณ์ใหม่

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการประชุมตามบุคคลที่คุณต้องการเชิญ ให้คลิกแท็บ บุคคล คลิกที่ติดต่อหรือกลุ่มในรายการที่ติดต่อของคุณ จากนั้น ภายใต้ชื่อของบุคคลหรือชื่อของกลุ่ม ให้คลิก จัดกำหนดการประชุม

   Schedule a meeting button in Outlook Web App

   เคล็ดลับ    ถ้าคุณได้รับข้อความจากตัวบล็อกป็อปอัพ ถามว่าคุณต้องการอนุญาตหรือไม่ ให้เลือก อนุญาตเสมอ

   เคล็ดลับ    เมื่อต้องการเพิ่มที่ติดต่อหรือกลุ่ม บนแท็บ บุคคล ที่มุมบนซ้าย ให้คลิก ใหม่ และคลิก สร้างที่ติดต่อ และพิมพ์ข้อมูลที่ได้รับการร้องขอ หรือคลิก สร้างกลุ่ม แล้วพิมพ์ชื่อกลุ่ม คลิกกล่องข้อความ สมาชิก และพิมพ์ที่อยู่อีเมลของบุคคลที่คุณต้องการเพิ่ม ขณะที่คุณพิมพ์ ลิงก์ ค้นหาในที่ติดต่อและไดเรกทอรี จะแสดงขึ้นเพื่อให้คำแนะนำ ถ้าคุณเห็นชื่อของที่ติดต่อตรงนั้น ให้คลิกได้เลย เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้เสร็จแล้ว ให้คลิก บันทึก

 2. ตรงกลางของหน้าต่างการประชุม เหนือพื้นที่ข้อความ ให้คลิก การประชุมแบบออนไลน์

  รายละเอียดการโทรเข้า เช่น ลิงก์ เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ จะปรากฏในพื้นที่ข้อความ ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณได้รับการกำหนดค่าสำหรับการโทรเข้าการประชุม คุณจะเห็นลิงก์ ค้นหาหมายเลขในพื้นที่

  หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่เห็นลิงก์ การประชุมแบบออนไลน์ อาจเป็นเพราะเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งต่อไปนี้

 3. ตั้งค่าการประชุมตามปกติ กล่าวคือ โดยการตั้งชื่อเหตุการณ์นั้น การเพิ่มหรือการเอาผู้เข้าร่วมประชุมออก การเลือกเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาการประชุม และอื่นๆ ถ้าคุณจะมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าร่วมด้วยตนเอง ใน ตำแหน่งที่ตั้ง ให้พิมพ์สถานที่สำหรับการประชุมนั้น เช่น ห้องประชุม หรือคลิก เพิ่มห้อง เพื่อช่วยค้นหาห้องประชุม

  เคล็ดลับ    เมื่อต้องการค้นหาเวลาที่เหมาะสมกับทุกคน ให้คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ ที่ด้านบนของหน้าต่างการประชุม

  เคล็ดลับ   เมื่อต้องการดูการตั้งค่าสำหรับผู้ที่สามารถเข้าถึงการประชุมแบบออนไลน์ได้ ผู้ที่ต้องรอให้คุณอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุม และผู้ที่สามารถนำเสนอในระหว่างการประชุมได้ ให้คลิก การตั้งค่าการประชุมแบบออนไลน์ (เหนือพื้นที่ข้อความ)

  Online meeting settings button in Outlook Web App

 4. (ทำหรือไม่ก็ได้) ในพื้นที่การประชุม คุณสามารถพิมพ์วาระการประชุม ระวังอย่าให้มีการเปลี่ยนข้อมูลการประชุมแบบออนไลน์ใดๆ

 5. (ทำหรือไม่ก็ได้) เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพหรือสิ่งที่แนบมาเข้ากับวาระการประชุม ที่ด้านบนของหน้าต่างการประชุม ให้คลิกไอคอน การกระทำเพิ่มเติม (...) คลิก แทรก แล้วคลิก สิ่งที่แนบมา หรือ ไฟล์ OneDrive หรือ รูปภาพแบบอินไลน์

  More Actions button in Outlook Web App

 6. ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างการประชุม ให้คลิก ส่ง

ด้านบนของหน้า

เริ่มต้นการประชุมโดยไม่มีกำหนดการล่วงหน้าโดยใช้ Lync 2013

ถ้าคุณจำเป็นต้องปรึกษากันในเรื่องที่ต้องพิจารณาโดยด่วน คุณสามารถเริ่มต้นการประชุมแบบเฉพาะกิจด้วย Lync ได้อย่างรวดเร็ว ให้ดูที่ เริ่มต้นการประชุม Lync โดยไม่มีกำหนดการล่วงหน้า

นำไปใช้กับ: Office 365 End User, Lync 2013 for Office 365ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา