ตัวเลือกการแปลอยู่ที่ใด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Gerald ได้รับข้อความอีเมลจากเพื่อนร่วมงานใน office ภาษาญี่ปุ่นของบริษัทของเขา ข้อความอีเมลที่มีย่อหน้าเขียนในภาษาญี่ปุ่น และเขาต้องการแปลข้อความลงในภาษาอังกฤษ Gerald ทราบว่า กล่องโต้ตอบตัวเลือกการแปล แสดงรายการคู่ภาษาพจนานุกรมสองภาษาที่พร้อมใช้งานการแปลจาก หรือลงในข้อความ Gerald มีแพคภาษาสำหรับภาษาญี่ปุ่นที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของตนเองและ Microsoft Office 2010 รุ่นภาษาอังกฤษ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแปลข้อความหรือเอกสาร ดูแปลข้อความในภาษาอื่น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดของคุณ ดูเปิดใช้งาน หรือเปลี่ยนภาษาบนคีย์บอร์ดเค้าโครง เมื่อต้องการเลือกการแสดงผล คำแนะนำ และภาษาของวิธีใช้ ดูเพิ่มภาษา หรือตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาใน Office ถ้าคุณคลิกคำสั่งแปล และไม่เห็นภาษาที่คุณต้องการแปลข้อความของคุณลงในในแบบของเครื่องมือการแปล คุณอาจต้องรับแพคภาษา หรือดาวน์โหลดตัวแปล Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การแปลข้อความในภาษาอื่น

คุณใช้โปรแกรม Office 2010 โปรแกรมใดอยู่

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลเอกสาร, แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของเพจ

OneNote

 1. ในแท็บ ตรวจทาน ให้คลิกแปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก แล้วคลิก แปลข้อความที่เลือก คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลเอกสาร, แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของเพจ

Outlook

 1. เปิดหรือสร้างข้อความอีเมล แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในข้อความอีเมลที่คุณได้รับ ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้ในเนื้อหาของข้อความ แล้วคลิก แปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก บนเมนูทางลัด

  • ในข้อความอีเมลใหม่ที่คุณกำลังเขียน บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก แล้วคลิก แปลข้อความที่เลือก คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่างการค้นคว้า ภายใต้แปล คลิกตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลเอกสาร (ตัวเลือกนี้ไม่มีอยู่ใน PowerPoint), แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ให้คลิก แปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก แล้วคลิก แปลข้อความที่เลือก คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของเพจ

Publisher

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปลข้อความที่เลือก คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

หมายเหตุ: ใน Publisher ถ้าคำสั่ง การค้นคว้า ไม่พร้อมใช้งาน ให้เปิดหรือสร้างสิ่งพิมพ์ แล้วลองอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลเอกสาร (ตัวเลือกนี้ไม่มีอยู่ใน PowerPoint), แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของเพจ

Visio

 1. บนแท็บ Review ในกลุ่ม Language ให้คลิก Translate คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลเอกสาร, แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของเพจ

Word

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล คำสั่ง แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

  ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลเอกสาร, แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×