ตัวเลือกการแปลอยู่ที่ใด

สมบัติได้รับข้อความอีเมลจากเพื่อนร่วมงานในบริษัทของเขาซึ่งทำงานอยู่ในสำนักงานที่ประเทศญี่ปุ่น ข้อความอีเมลมีย่อหน้าหนึ่งที่เขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นและเขาต้องการแปลข้อความนั้นเป็นภาษาอังกฤษ สมบัติทราบว่ากล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการแปล มีรายการคู่ภาษาของพจนานุกรมสองภาษาซึ่งสามารถใช้แปลข้อความจากหรือไปยังอีกภาษาหนึ่งได้ สมบัติมีรุ่นภาษาอังกฤษของ Microsoft Office 2010 และมีแพคภาษาสำหรับภาษาญี่ปุ่นติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของเขา

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแปลข้อความหรือเอกสาร ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนภาษาแป้นพิมพ์ของคุณ ให้ดู การสลับระหว่างภาษาต่างๆ ขณะพิมพ์ เมื่อต้องการเลือกภาษาแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง ภาษาของคำแนะนำบนหน้าจอ และภาษาของวิธีใช้ ให้ดู การตั้งค่าการกำหนดลักษณะภาษาสำหรับภาษาแก้ไข ภาษาที่ใช้แสดง หรือภาษาของวิธีใช้ ถ้าคุณคลิกคำสั่ง แปล และไม่เห็นภาษาที่คุณต้องการใช้แปลข้อความในเครื่องมือการแปลใดๆ คุณอาจต้องขอรับแพคภาษาหรือดาวน์โหลด Microsoft Translator สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น

คุณต้องการทำสิ่งใด

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Excel

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลเอกสาร, แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. ในแท็บ ตรวจทาน ให้คลิกแปล แล้วคลิก แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลเอกสาร, แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เปิดหรือสร้างข้อความอีเมล แล้วเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในข้อความอีเมลที่คุณได้รับ ให้คลิกขวาที่ใดก็ได้ในเนื้อหาของข้อความ แล้วคลิก แปล บนเมนูทางลัด

  • ในข้อความอีเมลใหม่ที่คุณกำลังเขียน บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล แล้วคลิก แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลเอกสาร (ตัวเลือกนี้ไม่มีอยู่ใน PowerPoint), แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ให้คลิก แปล แล้วคลิก แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปลข้อความที่เลือก

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ภายใต้ การแปล ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

หมายเหตุ   ใน Publisher ถ้าคำสั่ง การค้นคว้า ไม่พร้อมใช้งาน ให้เปิดหรือสร้างสิ่งพิมพ์ แล้วลองอีกครั้ง

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลเอกสาร (ตัวเลือกนี้ไม่มีอยู่ใน PowerPoint), แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนแท็บ Review ในกลุ่ม Language ให้คลิก Translate

 2. ในบานหน้าต่าง Research ให้คลิก Translation options

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลเอกสาร, แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม ภาษา ให้คลิก แปล

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการแปล

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือก แปลเอกสาร, แปลข้อความที่เลือก และ เลือกภาษาของการแปลของคุณ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปลขนาดเล็ก ให้ดู การดูคำแปลด้วยตัวแปลขนาดเล็ก

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010, Project 2010 Standard, Visio Standard 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา