ตัวเลือกการค้นคว้าอยู่ที่ใด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวเลือกการค้นคว้าเป็นหนังสืออ้างอิงที่เฉพาะเจาะจงและไซต์ค้นคว้าที่พร้อมใช้งานใน Microsoft Office 2010 เพื่อช่วยให้กับความต้องการหลายภาษา ตัวอย่าง ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกค้นคว้า คุณสามารถเลือกจากพจนานุกรม thesauruses และต่าง ๆ อินเทอร์เน็ตค้นคว้าเว็บไซต์หลายภาษา บริการตัวเลือกการค้นคว้าพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับภาษาของรุ่นของOffice 2010 และบริการใด ๆ ที่คุณเพิ่มลงในกล่องโต้ตอบตัวเลือกการค้นคว้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

เพิ่มตัวเลือกการค้นคว้าเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปล คำ วลี ประโยค หรือทั้งเอกสาร โปรดดูที่ <link xlink:href="guid">การแปลข้อความในภาษาอื่น</link>

Excel

 1. บนแท็บรีวิว ในกลุ่มการพิสูจน์อักษร คลิกการค้นคว้า คำสั่ง การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

  ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของเพจ

OneNote

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การสะกด ให้คลิก การค้นคว้า คำสั่ง การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

  ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของเพจ

Outlook

 1. เปิดหรือสร้างข้อความอีเมล

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในเนื้อหาข้อความ คลิกค้นหา คำสั่ง การค้นคว้า บนเมนูทางลัด แล้ว คลิ กตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของเพจ

PowerPoint

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า คำสั่ง การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

  ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของเพจ

Publisher

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า คำสั่ง การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

  ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

หมายเหตุ: ใน Publisher ถ้าคำสั่ง การค้นคว้า ไม่พร้อมใช้งาน ให้เปิดหรือสร้างสิ่งพิมพ์ แล้วลองอีกครั้ง

ด้านบนของเพจ

Visio

 1. บนแท็บ Review ในกลุ่ม Proofing ให้คลิก Research คำสั่ง การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

  ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของเพจ

Word

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า คำสั่ง การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

  ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

เพิ่มตัวเลือกการค้นคว้าเพิ่มเติม

ถ้าภาษาที่คุณต้องจะไม่ปรากฏในกล่องโต้ตอบตัวเลือกค้นคว้า คุณไม่สามารถเพิ่ม services และเครื่องมือภาษานั้น ภาษาที่พร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับภาษาของOffice 2010 รุ่นของคุณ ว่าภาษาประกอบด้วยพจนานุกรมการแปล และ ถ้าภาษาที่มีภาษาตัวช่วยใด ๆ

 1. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า ปุ่ม ตัวเลือกการค้นคว้า

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นคว้า ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับบริการที่คุณต้องการ แล้วคลิก ปรับปรุง/เอาออก ปุ่ม ปรับปรุง/เอาออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ปรับปรุงหรือเอาบริการออก ให้เลือกประเภทบริการที่คุณต้องการติดตั้ง เช่น การแปล (พจนานุกรมที่ติดตั้งไว้) แล้วคลิก ปรับปรุง ปุ่ม ปรับปรุง

 4. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง ให้คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง

 5. เลือกเอกสารอ้างอิงที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น อรรถาภิธาน: รัสเซีย พิมพ์คำที่คุณต้องการค้นคว้าลงในกล่องข้อความ ค้นหา กล่องข้อความ ค้นหา แล้วคลิก เริ่ม ปุ่ม เริ่ม

ด้านบนของหน้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปล คำ วลี ประโยค หรือทั้งเอกสาร โปรดดูที่ การแปลข้อความในภาษาอื่น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×