ตัวเลือกการค้นคว้าอยู่ที่ใด

ณัทธรทำงานในสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่งที่มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก เขาสร้างและได้รับข้อความอีเมล สัญญา จดหมาย และเอกสารอื่นๆ ที่เขียนขึ้นในหลายภาษา และเขาต้องการเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้เขาสามารถสร้างและอ่านเอกสารเหล่านี้ได้

ตัวเลือกการค้นคว้า คือ หนังสืออ้างอิงและไซต์การค้นคว้าเฉพาะที่พร้อมใช้งานใน Microsoft Office 2010 เพื่อช่วยณัทธรสำหรับการทำงานหลายภาษา ตัวอย่างเช่น ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นคว้า เขาสามารถเลือกจากพจนานุกรม อรรถาภิธาน และเว็บไซต์การค้นคว้าบนอินเทอร์เน็ตอื่นๆ ในหลายภาษา บริการตัวเลือกการค้นคว้าที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับภาษาของรุ่นของ Office 2010 ของณัทธร และบริการใดๆ ที่เขาเพิ่มลงในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นคว้า

หมายเหตุ   สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแปลข้อความ ให้ดู การแปลข้อความในภาษาอื่น เมื่อต้องการค้นหาวิธีการเปิด/ปิดตัวแปลขนาดเล็ก หรือวิธีการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น ให้ดูหรือทำการตรวจการสะกดและไวยากรณ์ในภาษาอื่น ตามลำดับ

คุณต้องการทำสิ่งใด

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

เพิ่มตัวเลือกการค้นคว้าเพิ่มเติม

Excel

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

OneNote

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การสะกด ให้คลิก การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

Outlook

 1. เปิดหรือสร้างข้อความอีเมล

 2. คลิกขวาที่ใดก็ได้ในเนื้อหาข้อความ จากนั้นคลิก ค้นหา บนเมนูทางลัด แล้วคลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

PowerPoint

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

Publisher

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

หมายเหตุ   ใน Publisher ถ้าคำสั่ง การค้นคว้า ไม่พร้อมใช้งาน ให้เปิดหรือสร้างสิ่งพิมพ์ แล้วลองอีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

Visio

 1. บนแท็บ Review ในกลุ่ม Proofing ให้คลิก Research

 2. ในบานหน้าต่าง Research ให้คลิก Research options

ด้านบนของหน้า

Word

 1. บนแท็บ ตรวจทาน ในกลุ่ม การพิสูจน์อักษร ให้คลิก การค้นคว้า

 2. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

ด้านบนของหน้า

เพิ่มตัวเลือกการค้นคว้าเพิ่มเติม

ถ้าภาษาที่คุณต้องการใช้ไม่อยู่ในรายการของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นคว้า คุณสามารถเพิ่มบริการและเครื่องมือของภาษานั้นได้ ภาษาที่พร้อมใช้งานจะขึ้นอยู่กับภาษาของ Office 2010 สำหรับรุ่นของคุณ และภาษานั้นมีพจนานุกรมการแปลหรือไม่ รวมทั้งภาษาดังกล่าวมีภาษาอื่นที่มาพร้อมกันหรือไม่

 1. ในบานหน้าต่าง การค้นคว้า ให้คลิก ตัวเลือกการค้นคว้า

 2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกการค้นคว้า ให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับบริการที่คุณต้องการ แล้วคลิก ปรับปรุง/เอาออก

 3. ในกล่องโต้ตอบ ปรับปรุงหรือเอาบริการออก ให้เลือกประเภทบริการที่คุณต้องการติดตั้ง เช่น การแปล (พจนานุกรมที่ติดตั้งไว้) แล้วคลิก ปรับปรุง

 4. ทำตามคำแนะนำในการติดตั้ง ให้คลิก ปิด แล้วคลิก ตกลง

 5. เลือกเอกสารอ้างอิงที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น อรรถาภิธาน: รัสเซีย พิมพ์คำที่คุณต้องการค้นคว้าลงในกล่องข้อความ ค้นหา แล้วคลิก เริ่ม

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010, Visio Standard 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา