ตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมล ผู้ส่งของข้อความต้นฉบับจะถูกเพิ่มในกล่องถึง โดยอัตโนมัติ ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณใช้ตอบกลับทั้งหมด ข้อความจะสร้าง และระบุถึงผู้ส่งและผู้รับข้อความต้นฉบับใด ๆ เพิ่มเติม ใดที่คุณเลือก คุณสามารถเปลี่ยนชื่อผู้รับในกล่องเพื่อสำเนาถึง และสำเนาลับถึง

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ กล่อง ถึงสำเนาถึง และ สำเนาลับถึง จะว่างเปล่า และคุณต้องใส่ผู้รับอย่างน้อยหนึ่งราย

การตอบกลับไปยังผู้ส่งหรือผู้รับอื่นๆ

คุณสามารถตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความเท่านั้น หรือกลุ่มบุคคลที่ปรากฏบนบรรทัด ถึง และ สำเนาถึง ได้ นอกจากนั้นคุณยังสามารถเพิ่มผู้รับใหม่ได้อีกด้วย

 1. บนแท็บ หน้าแรก หรือ ข้อความ ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก ตอบกลับ หรือ ตอบกลับทั้งหมด

  กลุ่มตอบกลับบน Ribbon

  หมายเหตุ: ชื่อของแท็บขึ้นจะอยู่กับว่าข้อความนั้นถูกเลือกจากรายการข้อความ หรือเปิดขึ้นจากภายในหน้าต่างของตัวข้อความเอง

  เมื่อต้องการเอาชื่อออกจากบรรทัด ถึง และ สำเนาถึง ให้คลิกที่ชื่อแล้วกด DELETE เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับ ให้คลิกในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง แล้วใส่ผู้รับ

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องสำเนาถึง และสำเนาลับถึง

  สำเนาถึง จะย่อสำหรับสำเนา ถ้าคุณเพิ่มผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล Outlook สำเนาของข้อความถูกส่งไปที่ผู้รับ และชื่อผู้รับจะมองเห็นได้รับข้อความ

  สำเนาลับถึง จะย่อสำหรับสำเนาลับ ถ้าคุณเพิ่มผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล สำเนาของข้อความจะถูกส่งไปที่ผู้รับ และชื่อผู้รับไม่สามารถมองเห็นได้รับข้อความ ถ้าไม่เห็นกล่องสำเนาลับถึง เมื่อคุณสร้างข้อความ คุณสามารถเพิ่ม โดยคลิกที่แท็บตัวเลือก แล้ว ในกลุ่มแสดงเขตข้อมูล คลิ กสำเนาลับถึง

 2. เรียบเรียงข้อความของคุณ

 3. คลิก ส่ง

  เคล็ดลับ: ใช้ดุลพินิจเมื่อคุณคลิกตอบกลับทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อมีผู้รับจำนวนมากบนข้อความตอบกลับของคุณหรือรายชื่อการแจกจ่าย มักให้ดีขึ้นเพื่อใช้ตอบกลับ แล้วเพิ่มเท่านั้นจำเป็นผู้รับ หรือใช้ตอบกลับทั้งหมด แต่เอารายชื่อการแจกจ่ายและผู้รับไม่จำเป็น

ด้านบนของเพจ

ส่งต่อข้อความ

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ ข้อความรวมถึงสิ่งที่แนบมาใด ๆ ที่ถูกรวมกับข้อความต้นฉบับ เมื่อต้องการรวมสิ่งที่แนบมาที่เพิ่มเติม ดูแนบไฟล์หรือรายการอื่นลงในข้อความอีเมล

 1. บนแท็บ หน้าแรก หรือ ข้อความ ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก ส่งต่อ

  หมายเหตุ: ชื่อของแท็บขึ้นจะอยู่กับว่าข้อความนั้นถูกเลือกจากรายการข้อความ หรือเปิดขึ้นจากภายในหน้าต่างของตัวข้อความเอง

 2. ใส่ผู้รับในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกล่องสำเนาถึง และสำเนาลับถึง

  สำเนาถึง จะย่อสำหรับสำเนาถึง ถ้าคุณเพิ่มผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล Outlook สำเนาของข้อความจะถูกส่งไปที่ผู้รับ และชื่อผู้รับจะมองเห็นได้ผู้รับอื่น ๆ ของข้อความ

  สำเนาลับถึง จะย่อสำหรับสำเนาลับ ถ้าคุณเพิ่มผู้รับลงในกล่องนี้ในข้อความอีเมล สำเนาของข้อความจะถูกส่งไปยังผู้รับที่ และชื่อผู้รับไม่สามารถมองเห็นได้รับข้อความ ถ้าไม่เห็นกล่องสำเนาลับถึง เมื่อคุณสร้างข้อความ คุณสามารถเพิ่ม โดยคลิกที่แท็บตัวเลือก จากนั้น ในกลุ่มแสดงเขตข้อมูล คลิสำเนาลับถึง

 3. เรียบเรียงข้อความของคุณ

 4. คลิก ส่ง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการส่งต่อข้อความอย่าง น้อยสองไปยังผู้รับเดียวกันเป็นข้อความเดียว ในจดหมาย คลิหนึ่งข้อความ กด CTRL แล้ว คลิกที่แต่ละข้อความเพิ่มเติม บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มการตอบกลับ คลิไปข้างหน้า ข้อความแต่ละรายการจะถูกส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความใหม่

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!