ตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณได้รับข้อความ คุณสามารถส่งการตอบกลับไปยังผู้ส่งเท่านั้น หรือถ้ามีผู้รับหลายราย คุณสามารถส่งถึงผู้รับเหล่านั้นได้ด้วย คุณยังมีตัวเลือกที่จะส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่นเพิ่มเติม

 1. ใน บานหน้าต่างการอ่าน คลิก ตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

คำสั่ง ตอบกลับ ตอบกลับทั้งหมด และ ส่งต่อ ในบานหน้าต่างการอ่าน

ถ้าบานหน้าต่างการอ่านปิดอยู่หรือถ้าคุณเปิดข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก บนแท็บหน้าแรก หรือข้อความ คลิกตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือไปข้างหน้า

กลุ่มตอบกลับบน Ribbon

 1. เขียนข้อความของคุณ

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณต้องการเปิดการตอบของคุณในหน้าต่างใหม่ (เพื่อที่คุณจะสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น เปลี่ยนฟอนต์) ให้คลิกที่ ปุ่ม ป็อปเอาท์

  ปุ่มตอบกลับแบบป็อปเอาท์ในบานหน้าต่างการอ่าน

 2. ผู้รับสามารถเพิ่ม หรือเอาออกได้ในกล่องการสำเนาถึง และสำเนาลับถึง

  • เพิ่มผู้รับ    คลิก ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง แล้วเลือกผู้รับ คุณยังสามารถพิมพ์ขื่อหรือที่อยู่อีเมลของผู้รับในกล่องได้

  • เอาผู้รับออก    คลิกชื่อแล้วกด Delete

 3. คลิก ส่ง
   

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการเปิดโดยอัตโนมัติในหน้าต่างใหม่ จากเมนูไฟล์ ตอบกลับทั้งหมดให้คลิกตัวเลือก >จดหมาย ภายใต้ตอบกลับและส่งต่อ เครื่องหมายในกล่องเปิดตอบกลับและส่งต่อในหน้าต่างใหม่

เมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมล บุคคลที่ส่งข้อความให้คุณจะถูกเพิ่มในกล่อง ถึง โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกัน เมื่อคุณใช้ ตอบกลับทั้งหมด กล่อง ถึง จะมีชื่อผู้ส่งและชื่อบุคคลอื่นทั้งหมดที่ได้รับข้อความต้นฉบับ

ก่อนที่คุณจะคลิก ตอบกลับทั้งหมด ให้พิจารณาว่าทุกคนต้องเห็นการตอบของคุณหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อข้อความถูกส่งถึงหลายคนหรือรายการแจกจ่าย โดยทั่วไปจะดีกว่าที่จะคลิก ตอบกลับ แล้วเพิ่มเฉพาะคนที่คุณต้องการรวมจริงๆ หรือ ถ้าคุณตัดสินใจที่จะคลิก ตอบกลับทั้งหมด ให้ลบผู้อื่นที่ไม่ต้องเห็นข้อความของคุณ

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ กล่อง ถึงสำเนาถึง และ สำเนาลับถึง จะว่างเปล่า ใส่ผู้รับอย่างน้อยหนึ่งคนในกล่อง ถึง

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการส่งต่อข้อความสองข้อความหรือมากกว่าไปยังผู้รับคนเดียวกันในข้อความเดียว ในรายการข้อความ ให้กด Ctrl ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่ข้อความแต่ละรายการ จากนั้น คลิก หน้าแรก > ส่งต่อ ข้อความแต่ละข้อความจะถูกส่งต่อเป็นสิ่งที่แนบมาในข้อความใหม่ข้อความเดียว

สิ่งที่แนบมา

เมื่อคุณส่งต่อข้อความ ข้อความจะมีสิ่งที่แนบมาใดๆ ที่ถูกรวมไว้กับข้อความต้นฉบับ นอกจากนี้ สามารถเพิ่มสิ่งที่แนบมาเข้ากับข้อความได้

สิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกรวมเมื่อคุณตอบกลับข้อความ เพราะว่าคุณจะส่งสิ่งที่แนบมาเดียวกับที่ผู้ส่งส่งให้คุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×