ดูสถานะของบริการของคุณ

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เป็นผู้ดูแลระบบOffice 365 คุณสามารถดูว่า มีการขัดจังหวะการบริการหรือกระแสตกในบริการของคุณ หน้าความสมบูรณ์ของการบริการ แสดงข้อมูลสถานะสำหรับวันนี้ ผ่านมาหกวัน และ 30 วันของประวัติ คุณยังสามารถค้นหาเมื่อแผนการบำรุงรักษาถูกจัดกำหนดการสำหรับการบริการของคุณ

สิ่งสำคัญ  ถ้าคุณไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้ Office 365 คุณจะไม่เห็นหน้า สถานภาพบริการ ให้ดูที่ การแก้ไขปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้ Office 365 สำหรับสิ่งที่ต้องทำถัดไป

เมื่อต้องการดูสถานะของบริการทั้งหมดของคุณและคอมโพเนนต์ของบริการเหล่านั้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปที่ สถานภาพบริการ > สถานภาพบริการ (หรือ สถานะการบริการ > ติดตามสถานภาพบริการและการบำรุงรักษา)

 4. บนหน้า สถานะปัจจุบัน ดูสถานะสำหรับวันนี้ และหกวันที่ผ่านมา ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  1. เมื่อต้องการดูคอมโพเนนต์หรือฟีเจอร์เพิ่มเติมของบริการ ให้เลือกลูกศรลงถัดจากบริการนั้น

  2. สำหรับรายละเอียด ให้เลือกไอคอนสถานะ (ดู คำอธิบายไอคอนสถานะ)

  3. เมื่อต้องการดูประวัติสถานะ ให้เลือก ดูประวัติในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

  4. เลือกลิงก์ RSS เพื่อลงทะเบียนสำหรับตัวดึงข้อมูล RSS สถานภาพบริการ ซึ่งจะส่งจดหมายถึงคุณเมื่อมีการเพิ่มเหตุการณ์ใหม่ หรือมีการอัปเดตเหตุการณ์ที่มีอยู่

   รูปภาพของหน้าสถานะปัจจุบันของสถานภาพบริการที่มีคำบรรยายภาพ: 1. ลูกศรดรอปดาวน์ Exchange Online, 2. ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว, 3. ลิงก์ดูประวัติสำหรับช่วง 30 วันที่ผ่านมา และ 4. ลิงก์ RSS

กำลังมองหาสิ่งที่แตกต่างใช่ไหม คุณยังสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ดังนี้

 • รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา:    สร้างคำขอบริการ หรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคโดยไปที่ ผู้ดูแลระบบ > การสนับสนุน > ภาพรวม แล้วเลือกประเภทหนึ่งประเภทภายใต้ สร้างคำขอบริการ (หรือ การสนับสนุน > ขอรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางออนไลน์ แล้วเลือกประเภทหนึ่งประเภทภายใต้ คำขอบริการใหม่)

 • แก้ไขปัญหาด้านอีเมล:    ทำตามขั้นตอนใน แก้ไขปัญหา Outlook

 • ดูรายงานอื่นๆ:    มีรายงานที่พร้อมใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบแผนต่างๆ ของ Office 365 สำหรับธุรกิจ ให้เลือก ผู้ดูแลระบบ > รายงาน

 • อ่านสถานะบริการในภาษาอื่น:    ต่อไปนี้เป็นวิธีแปลคำอธิบายสถานภาพบริการให้เป็นภาษาของฉัน

การบำรุงรักษาตามแผน

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการบำรุงรักษาตามแผน รวมถึงวันที่และเวลาของกิจกรรมนั้น

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Office 365 ด้วย บัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานหรือที่โรงเรียน ของคุณ

 2. ไปที่ ศูนย์การจัดการ Office 365

 3. ไปที่ สถานภาพบริการ > การบำรุงรักษาที่วางแผนไว้ (หรือ สถานะการบริการ > ติดตามสถานภาพบริการและการบำรุงรักษา > การบำรุงรักษาที่วางแผนไว้)

 4. บนหน้า การบำรุงรักษาที่วางแผนไว้ ให้เลือกลิงก์ในคอลัมน์ สถานะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

คำอธิบายไอคอนสถานะ

ไอคอน

คำอธิบายไอคอน

คำจำกัดความ

ความพร้อมของบริการปกติ

ความพร้อมใช้งานของบริการปกติ

บริการพร้อมใช้งานและไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ใดในระหว่างช่วงเวลาที่มีการรายงาน ไอคอนนี้ไม่มีลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติม

กำลังตรวจสอบ

กำลังตรวจสอบ

เหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการบริการกำลังได้รับการตรวจสอบอยู่ จะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้ในไม่ช้า

ปัญหาไม่มีจริง

ผลลัพธ์ที่ผิด

บริการนี้มีสถานะภาพที่ดี เหตุการณ์ที่อาจกระทบการบริการนั้นได้รับการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริง

บริการขัดข้อง

การขัดข้องของบริการ

บริการนี้ไม่ทำงาน ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงอีเมล เอกสาร หรือข้อมูลการแสดงตนของพวกเขาได้

กำลังกลับคืนการบริการสู่สภาพเดิม

กำลังคืนค่าบริการ

เหตุการณ์ที่กระทบการบริการอยู่ในระหว่างขั้นตอนการแก้ไข

ประสิทธิภาพบริการลดลง

การลดประสิทธิภาพของบริการ

บริการเชื่องช้าหรือไม่ตอบสนองในบางครั้งในช่วงเวลาสั้นๆ

กู้คืนเพิ่มเติม

การกู้คืนเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุการณ์บริการเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งที่จะให้การบริการกลับมาทำงานได้ตามปกติ ในระหว่างนี้ บริการบางอย่างอาจใช้เวลาทำนานกว่าปกติ

บริการกลับคืนสู่สภาพปกติ

บริการกลับคืนสู่สภาพปกติ

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้าในวันนี้ แต่บริการได้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว

มีการจัดพิมพ์รายงานหลังเกิดเหตุการณ์

เผยแพร่รายงานหลังเหตุการณ์แล้ว

รายงานของเหตุการณ์ที่กระทบการบริการได้รับการจัดพิมพ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างวันก่อนหน้านี้ เหตุการณ์นั้นอาจได้รับการแก้ไขแล้วหรืออาจยังคงมีอยู่ ดูที่คอลัมน์ วันนี้ สำหรับสถานะปัจจุบัน

หมายเหตุ  

 • วันที่และเวลาจะถูกแสดงตามโซนเวลาในตำแหน่งที่ตั้งของคุณ และถูกแปลงเป็นเวลาที่ปรับตามฤดูกาลตามความเหมาะสม ในระหว่างชั่วโมงเมื่อมีการแปลงการปรับเวลาตามฤดูกาล เวลาของรายงานเหตุการณ์ของคุณอาจได้รับผลกระทบ แม้ในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้ใช้การปรับเวลาตามฤดูกาลก็ตาม

 • คุณยังสามารถเข้าสู่หน้า สถานภาพบริการ ได้จาก แดชบอร์ดศูนย์การจัดการ Office 365 ให้เลือก ดูรายละเอียดและประวัติ ที่ด้านล่างของการแจ้งเตือน สถานภาพปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

แปลคำอธิบายสถานภาพบริการให้เป็นภาษาของฉัน

ถ้าคุณเลือกเหตุการณ์บนหน้า สถานภาพบริการรายละเอียด ของเหตุการณ์จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น ถ้าคุณต้องการอ่านรายละเอียดในภาษาอื่น คุณสามารถรับการแปลข้อมูลได้

 1. ไปที่บริการการแปลที่ ตัวแปล

 2. บนหน้า สถานภาพบริการ ให้เลือกที่ไอคอนที่ระบุเหตุการณ์บริการ ภายใต้ รายละเอียด ให้คัดลอกข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ แล้ววางข้อความที่คัดลอกลงในบริการการแปลที่ระบุ

 3. ในตัวแปล ให้เลือกภาษาที่คุณต้องการให้ข้อความนั้นถูกแปล แล้วเลือก แปล

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: ผู้ดูแลระบบ Office 365, ผู้ดูแลระบบ Office 365 Business Essentialsข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา