ดูปฏิทิน ที่ติดต่อ หรืองานของคุณ

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Outlook เป็นมากกว่าเพียงแค่โปรแกรมอีเมล นอกจากนี้คุณสามารถจัดการปฏิทินของคุณ ผู้ติดต่อ งาน หรือบันทึกย่อ แถบนำทาง คือวิธีคุณสลับไปมาระหว่างมุมมองแตกต่างกัน

แถบนำทาง Outlook 2013

  • คลิกมุมมองที่คุณต้องการเห็น

แถบนำทาง แทนปุ่มที่ปรากฏที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทางในOutlook 2003, Outlook 2007 และOutlook 2010

เมื่อคุณเริ่มใช้งาน Outlook มุมมองจดหมายปรากฏขึ้น แถบนำทาง แสดงมุมมองสี่ —จดหมายปฏิทินบุคคล และงาน เมื่อต้องการดูมุมมองอื่น —บันทึกย่อโฟลเดอร์ และทางลัด — คลิ ปุ่ม ตัวเลือกการนำทาง บนแถบนำทาง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนด แถบนำทาง เอง ให้ดู เปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏบนแถบนำทาง

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Outlook 2016, Outlook 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา