ดูบันทึกย่อผู้บรรยายของคุณขณะที่คุณนำเสนอสไลด์ของคุณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

มุมมองของผู้นำเสนอที่ได้รับการปรับปรุง ถ้าคุณใช้ PowerPoint 2013 หรือ PowerPoint 2016 เพียงคุณเชื่อมต่อจอภาพ PowerPoint ก็จะตั้งค่าให้คุณโดยอัตโนมัติ ในมุมมองของผู้นำเสนอ คุณจะสามารถดูบันทึกย่อของคุณขณะที่คุณกำลังนำเสนองานได้ โดยที่ผู้ชมจะเห็นเฉพาะสไลด์ของคุณ

ที่ด้านล่างของหน้าต่างสไลด์ PowerPoint ให้เลือก การนำเสนอสไลด์

แสดงตำแหน่งของปุ่ม มุมมองการนำเสนอสไลด์ ใน PowerPoint

เคล็ดลับ: ในตอนนี้ ถ้าคุณกำลังทำงานกับ PowerPoint โดยใช้จอภาพเดียวและคุณต้องการแสดง มุมมองของผู้นำเสนอ ในมุมมอง การนำเสนอสไลด์ บนแถบควบคุมที่ด้านล่างซ้าย ให้เลือก แสดงปุ่ม มุมมองของผู้นำเสนอ ใน PowerPoint แล้วเลือก แสดงมุมมองของผู้นำเสนอ

ในมุมมองของผู้นำเสนอ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้:

 • เมื่อต้องการไปยังสไลด์ก่อนหน้าหรือสไลด์ถัดไป ให้เลือก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป

  มุมมองผู้นำเสนอ - ปุ่ม ย้อนกลับ และ ถัดไป

 • เมื่อต้องการดูสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือก ดูสไลด์ทั้งหมด

  คลิกที่ ตัวนำทางสไลด์ เพื่อดูสไลด์ทั้งหมด

  เคล็ดลับ: คุณจะเห็นรูปขนาดย่อของสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ (ดังแสดงด้านล่างนี้) ทำให้สามารถข้ามไปสไลด์ใดสไลด์หนึ่งได้อย่างง่ายดาย

  แสดงสไลด์ทั้งหมดในการแสดงของฉัน

 • เมื่อต้องการดูรายละเอียดในสไลด์ของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้เลือก ขยายลงในสไลด์ แล้วชี้เมาส์ไปยังจุดที่คุณต้องการดู

  ขยายลงในสไลด์

 • เมื่อต้องการชี้ที่สไลด์หรือเขียนบนสไลด์ของคุณระหว่างที่คุณกำลังนำเสนองาน ให้เลือก เครื่องมือปากกาและตัวชี้เลเซอร์

  ใช้ปากกาหรือเครื่องมือเลเซอร์เพื่อชี้ที่สไลด์หรือเขียนบนสไลด์

 • เมื่อต้องการซ่อนหรือยกเลิกการซ่อนสไลด์ปัจจุบันในงานนำเสนอของคุณ ให้เลือก ปิดการแสดงสไลด์ให้เป็นสีดำหรือยกเลิกการปิด

  ปิดการแสดงสไลด์ให้เป็นสีดำหรือยกเลิกการปิด

มุมมองของผู้นำเสนอจะขยายตามเครื่องฉายภาพหรือจอภาพภายนอกโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสลับจอภาพได้ถ้าต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดด้วยตนเองว่าจะให้คอมพิวเตอร์เครื่องใดแสดงบันทึกย่อของคุณในมุมมองของผู้นำเสนอ และเครื่องใดที่จะแสดงให้ผู้ชมเห็น (มุมมองการนำเสนอสไลด์) บนแถบงานที่ด้านบนของมุมมองของผู้นำเสนอ ให้เลือก การตั้งค่าการแสดง แล้วเลือก สลับมุมมองของผู้นำเสนอและการนำเสนอสไลด์

การตั้งค่าการแสดง ใน มุมมองผู้นำเสนอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×