ดูบันทึกย่อผู้บรรยายของคุณขณะที่คุณนำเสนอสไลด์ของคุณ

คู่มือการใช้งานแบบสัมผัส คู่มือ สัมผัส

เมื่อก่อนคุณอาจมีปัญหาในการตั้งค่า มุมมองผู้นำเสนอ แต่มุมมองนี้ได้รับการปรับปรุงอย่างมากใน PowerPoint 2013 เพียงแต่คุณเชื่อมต่อกับจอภาพเท่านั้น PowerPoint ก็จะทำการตั้งค่าเองโดยอัตโนมัติ ในมุมมองผู้นำเสนอ คุณจะสามารถดูบันทึกย่อของคุณขณะที่คุณกำลังนำเสนองานได้ โดยที่ผู้ชมจะเห็นเฉพาะสไลด์ของคุณ

ที่ด้านล่างของหน้าต่างสไลด์ PowerPoint ให้คลิกมุมมอง การนำเสนอสไลด์

เคล็ดลับ    ในตอนนี้ ถ้าคุณกำลังทำงานกับ PowerPoint โดยใช้จอภาพเดียว และคุณต้องการแสดง มุมมองผู้นำเสนอ ในมุมมอง การนำเสนอสไลด์ บนแถบควบคุมที่ด้านล่างซ้าย ให้คลิก แล้วคลิก แสดงมุมมองของผู้นำเสนอ

ในมุมมองผู้นำเสนอ คุณสามารถทำดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการไปยังสไลด์ก่อนหน้าหรือสไลด์ถัดไป ให้คลิก ก่อนหน้า หรือ ถัดไป

  • ในการดูสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก ดูสไลด์ทั้งหมดเคล็ดลับ    คุณจะเห็นรูปขนาดย่อของสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ (ดังแสดงด้านล่างนี้) ทำให้สามารถข้ามไปสไลด์ใดสไลด์หนึ่งได้อย่างง่ายดาย

  • เมื่อต้องการดูรายละเอียดในสไลด์ของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้คลิก ขยายลงในสไลด์ แล้วชี้เมาส์ไปยังจุดที่คุณต้องการดู

    • เมื่อต้องการชี้ที่สไลด์หรือเขียนบนสไลด์ของคุณระหว่างที่คุณกำลังนำเสนองาน ให้คลิก เครื่องมือปากกาและตัวชี้เลเซอร์

  • เมื่อต้องการซ่อนหรือยกเลิกการซ่อนสไลด์ปัจจุบันในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก ปิดการแสดงสไลด์ให้เป็นสีดำหรือยกเลิกการปิด

มุมมองผู้นำเสนอจะขยายตามเครื่องฉายภาพหรือจอภาพภายนอกโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถสลับจอภาพได้ถ้าต้องการ

เคล็ดลับ    เมื่อต้องการกำหนดด้วยตนเองว่าจะให้คอมพิวเตอร์เครื่องใดแสดงบันทึกย่อของคุณในมุมมองผู้นำเสนอ และเครื่องใดที่จะแสดงให้ผู้ชมเห็น (มุมมองการนำเสนอสไลด์) บนแถบงานที่ด้านบนของมุมมองผู้นำเสนอ ให้คลิก การตั้งค่าการแสดง แล้วคลิก สลับมุมมองผู้นำเสนอและการแสดงสไลด์

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา