จัดรูปแบบข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อย

ตัวห้อยหรือตัวยกเป็นตัวเลข รูปร่าง สัญลักษณ์ หรืส่อตัวบ่งชี้ที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดฟอนต์ของบรรทัดปกติของการพิมพ์ และได้ถูกตั้งค่าให้อยู่ต่ำกว่าบรรทัดปกติเล็กน้อย (ตัวห้อย) หรือสูงกว่า (ตัวยก)

ตัวอย่าง: ตัวห้อยและตัวยก

แทรกสัญลักษณ์ตัวยกหรือตัวห้อย

 1. บนสไลด์ ให้เลือกสไลด์ ที่คุณต้องการเพิ่มสัญลักษณ์

 2. ในแท็บ แทรก ให้เลือก สัญลักษณ์

  แทรกสัญลักษณ์

 3. ในกล่อง สัญลักษณ์ ให้ค้นหาสัญลักษณ์ที่คุณต้องการ แล้วเลือกสัญลักษณ์นั้น จากนั้นกด แทรก แล้วเลือก ปิด

  กล่องสัญลักษณ์

นำการจัดรูปแบบตัวยกหรือตัวห้อยไปใช้กับข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจะจัดรูปแบบเป็นตัวยกหรือตัวห้อย

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้เลือก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบฟอนต์

 3. บนแท็บ ฟอนต์ ภายใต้ เอฟเฟ็กต์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ตัวยก หรือ ตัวห้อย

  เลือกตัวยกหรือตัวห้อย

เคล็ดลับ   คุณสามารถทำให้ข้อความเป็นตัวยกหรือตัวห้อยได้โดยไม่เปลี่ยนขนาดฟอนต์ สำหรับตัวยก ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าในกล่อง ออฟเซต สำหรับตัวห้อย ให้ใส่เปอร์เซ็นต์ที่ต่ำกว่าในกล่อง ออฟเซต

นำไปใช้กับ: PowerPoint 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา