จัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

ส่งการเรียกประชุมเพื่อกำหนดเวลาประชุมกับผู้อื่น และเพื่อติดตามผู้ที่ตอบรับคำร้องขอ

 1. ใน ปฏิทิน คลิก การประชุมใหม่

  คำสั่ง สร้างการประชุม บน Ribbon

  คีย์บอร์ดลัด    เมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุมโดยไม่สนใจว่าคุณอยู่ที่ไหนใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+Q

 2. ในกล่อง เรื่อง แจ้งผู้รับของคุณว่าการประชุมเกี่ยวกับเรื่องอะไร

 3. ในกล่อง สถานที่ แจ้งผู้รับของคุณว่าจะประชุมที่ไหน ถ้าคุณใช้ บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ให้คลิก ห้อง เพื่อตรวจสอบห้องที่ว่างและจองห้อง

 4. ในรายการ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด คลิกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม ถ้าคุณเลือกกล่อง เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เหตุการณ์จะแสดงเป็นเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงเต็มนับตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน

 5. ในการเรียกประชุม ให้พิมพ์ข้อมูลต่างๆ ที่คุณต้องการแชร์กับผู้รับ คุณยังสามารถแนบไฟล์ได้ด้วย

 6. คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ ผู้ช่วยจัดกำหนดการ สำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange จะช่วยคุณค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณโดยการวิเคราะห์เวลาที่ผู้รับและทรัพยากรการประชุม เช่น ห้องประชุม นั้นว่าง

  ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ให้คลิก การจัดกำหนดการ

 7. คลิก เพิ่มผู้ร่วมประชุม แล้วพิมพ์ชื่อผู้รับ ที่อยู่อีเมล หรือชื่อทรัพยากร (คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค) ในกล่อง ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุมผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป หรือ ทรัพยากร

  ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ให้คลิก เพิ่มรายชื่อ > เพิ่มจากสมุดที่อยู่

  คุณสามารถค้นหาผู้เข้าร่วมประชุมโดยการพิมพ์ในกล่อง ค้นหา แล้วคลิก ไป คลิกชื่อจากรายการผลลัพธ์ แล้วคลิก ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป หรือ ทรัพยากร

  เส้นแนวตั้งสีเขียวแสดงเวลาเริ่มต้นของการประชุม เส้นแนวตั้งสีแดงแสดงเวลาสิ้นสุดของการประชุม คุณสามารถคลิกและลากเส้นไปยังเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดใหม่ได้ สำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange ตารางว่าง/ไม่ว่างจะแสดงช่วงเวลาที่ผู้เข้าร่วมประชุมว่างหรือไม่ว่าง

 8. สำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange บานหน้าต่าง ตัวค้นหาห้อง จะมีเวลาที่ดีที่สุดที่แนะนำสำหรับการประชุมของคุณ (เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ว่าง) เมื่อต้องการเลือกเวลาการประชุม ให้คลิกเวลาที่เสนอแนะในบานหน้าต่าง ตัวค้นหาห้อง ในส่วน เวลาที่แนะนำ หรือเลือกเวลาจากตารางว่าง/ไม่ว่าง

 9. หลังจากเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมของคุณแล้ว เมื่อต้องการสลับกลับไปยังการเรียกประชุม ให้คลิก การนัดหมาย บน Ribbon

 10. ยกเว้นคุณต้องการทำให้การประชุมนี้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร คลิก ส่ง

ทำให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร

 1. คลิก การประชุม > กิจวัตร

  คำสั่ง กิจวัตร บน Ribbon

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการกำหนดเวลาประชุมเป็นกิจวัตร ให้คลิก Ctrl+G

 2. เลือกตัวเลือกสำหรับรูปแบบกิจวัตรที่คุณต้องการ และคลิก ตกลง

  เมื่อคุณเพิ่มรูปแบบของกิจวัตรลงในการเรียกประชุมแล้ว แท็บ การประชุม จะเปลี่ยนไปเป็น การประชุมที่เป็นกิจวัตร

 3. เมื่อต้องการส่งการเรียกประชุม ให้คลิก ส่ง

นำไปใช้กับ: Outlook 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา