จัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ส่งการเรียกประชุมเพื่อกำหนดเวลาประชุมกับผู้อื่น และเพื่อติดตามผู้ที่ตอบรับคำร้องขอ

 1. ใน ปฏิทิน คลิก การประชุมใหม่

  คำสั่ง สร้างการประชุม บน Ribbon

 2. ในกล่อง เรื่อง แจ้งผู้รับของคุณว่าการประชุมเกี่ยวกับเรื่องอะไร

 3. ในกล่อง สถานที่ แจ้งผู้รับของคุณว่าจะประชุมที่ไหน ถ้าคุณใช้ บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ให้คลิก ห้อง เพื่อตรวจสอบห้องที่ว่างและจองห้อง

 4. ในรายการ เวลาเริ่มต้น และ เวลาสิ้นสุด คลิกเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม ถ้าคุณเลือกกล่อง เหตุการณ์ตลอดทั้งวัน เหตุการณ์จะแสดงเป็นเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมงเต็มนับตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน

 5. ในการเรียกประชุม ให้พิมพ์ข้อมูลต่างๆ ที่คุณต้องการแชร์กับผู้รับ คุณยังสามารถแนบไฟล์ได้ด้วย

 6. คลิก ผู้ช่วยจัดกำหนดการ ผู้ช่วยจัดกำหนดการ สำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange จะช่วยคุณค้นหาเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการประชุมของคุณโดยการวิเคราะห์เวลาที่ผู้รับและทรัพยากรการประชุม เช่น ห้องประชุม นั้นว่าง

  ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ให้คลิก การจัดกำหนดการ

 7. คลิกเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้น พิมพ์ของผู้รับชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือชื่อทรัพยากร (คั่น ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค) ในกล่องจำเป็นต้องมีตัวเลือก หรือทรัพยากร

  ถ้าคุณไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ Exchange ให้คลิก เพิ่มรายชื่อ > เพิ่มจากสมุดที่อยู่

  คุณสามารถค้นหาผู้เข้าร่วมประชุมโดยการพิมพ์ในกล่อง ค้นหา แล้วคลิก ไป คลิกชื่อจากรายการผลลัพธ์ แล้วคลิก ผู้ที่ต้องเข้าร่วมประชุม, ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป หรือ ทรัพยากร

  เส้นแนวตั้งแสดงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการประชุม คุณสามารถคลิ กและลากเส้นไปยังจุดเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุด สำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange ตารางว่าง/ไม่ว่างแสดงความพร้อมใช้งานของผู้เข้าร่วมประชุม

 8. สำหรับบัญชีผู้ใช้ Exchange บานหน้าต่าง ตัวค้นหาห้อง จะมีเวลาที่ดีที่สุดที่แนะนำสำหรับการประชุมของคุณ (เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่ว่าง) เมื่อต้องการเลือกเวลาการประชุม ให้คลิกเวลาที่เสนอแนะในบานหน้าต่าง ตัวค้นหาห้อง ในส่วน เวลาที่แนะนำ หรือเลือกเวลาจากตารางว่าง/ไม่ว่าง

 9. หลังจากเพิ่มผู้เข้าร่วมประชุมของคุณแล้ว เมื่อต้องการสลับกลับไปยังการเรียกประชุม ให้คลิก การนัดหมาย บน Ribbon

 10. ยกเว้นคุณต้องการทำให้การประชุมนี้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร คลิก ส่ง

ทำให้เป็นการประชุมที่เป็นกิจวัตร

 1. คลิก การประชุม > กิจวัตร

  คำสั่ง กิจวัตร บน Ribbon

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการกำหนดเวลาประชุมเป็นกิจวัตร ให้คลิก Ctrl+G

 2. เลือกตัวเลือกสำหรับรูปแบบกิจวัตรที่คุณต้องการ และคลิก ตกลง

  เมื่อคุณเพิ่มรูปแบบของกิจวัตรการเรียกประชุม การประชุม แท็บเปลี่ยนไปชุดการประชุม

 3. เมื่อต้องการส่งการเรียกประชุม ให้คลิก ส่ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×