งานพื้นฐานใน Publisher 2010

เริ่มต้นใช้งาน Office 2010 ต่อไปนี้เป็นงานพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถดำเนินการเพื่อช่วยในการเรียนรู้วิธีใช้ Microsoft Publisher 2010

ในบทความนี้

Publisher คืออะไร

การค้นหาและนำแม่แบบไปใช้

การสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่

การเปิดสิ่งพิมพ์

การบันทึกสิ่งพิมพ์

การแทรกกล่องข้อความ

การแทรกและครอบตัดรูปภาพ

การแทรกรูปภาพ

การครอบตัดรูปภาพ

การแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป

การพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

Publisher คืออะไร

Microsoft Publisher 2010 ช่วยให้คุณสร้างสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วย Publisher คุณสามารถสร้าง ออกแบบ และจัดทำเอกสารการตลาดและการสื่อสารแบบมืออาชีพสำหรับงานพิมพ์ และสำหรับทำจดหมายเวียนหรือจดหมายเวียนอิเล็กทรอนิกส์

ด้านบนของหน้า

การค้นหาและนำแม่แบบไปใช้

Publisher 2010 ทำให้คุณสามารถนำแม่แบบที่มีอยู่แล้วภายในและแม่แบบที่กำหนดเองของคุณไปใช้ได้ ตลอดจนค้นหาได้จากแม่แบบที่หลากหลายซึ่งมีอยู่บน Office.comOffice.com มีแม่แบบ Publisher ยอดนิยมที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมถึงแม่แบบจดหมายข่าว และใบปลิว

เมื่อต้องการค้นหาและนำแม่แบบไปใช้ใน Publisher 2010ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก สร้าง

 2. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบที่คุณติดตั้งไว้แล้ว ให้คลิก แม่แบบของฉัน คลิกแม่แบบที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการใช้แม่แบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งติดตั้งไว้ใน Publisher ภายใต้ ยอดนิยม หรือ แม่แบบเพิ่มเติม ให้คลิกประเภทที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกแม่แบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการค้นหาและนำแม่แบบไปใช้ใน Office.comภายใต้ ยอดนิยม หรือ แม่แบบเพิ่มเติม ให้คลิกประเภทที่คุณต้องการ จากนั้นคลิกแม่แบบที่คุณต้องการ แล้วคลิก ดาวน์โหลด

หมายเหตุ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาแม่แบบใน Office.com จากภายใน Publisher ได้อีกด้วย ในกล่อง ค้นหาแม่แบบ ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาอย่างน้อยหนึ่งคำ แล้วคลิกปุ่มลูกศรเพื่อค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำแม่แบบไปใช้ ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งาน – การสร้างสิ่งพิมพ์

ด้านบนของหน้า

การสร้างสิ่งพิมพ์ใหม่

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก สร้าง

 2. ภายใต้ แม่แบบที่มีอยู่ ให้คลิกแม่แบบสิ่งพิมพ์เปล่า แล้วคลิก สร้าง

  หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่พบแม่แบบเปล่าที่มีขนาดที่คุณต้องการ ให้คลิก ขนาดของหน้าเปล่าเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างสิ่งพิมพ์ ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งาน – การสร้างสิ่งพิมพ์

ด้านบนของหน้า

การเปิดสิ่งพิมพ์

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม จากนั้นคลิก เปิด

 2. ในบานหน้าต่างซ้ายของกล่องโต้ตอบ เปิดสิ่งพิมพ์ ให้คลิกไดร์ฟหรือโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มที่คุณต้องการ

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของกล่องโต้ตอบ เปิดสิ่งพิมพ์ ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีสิ่งพิมพ์ที่คุณต้องการ

 4. คลิกแฟ้มที่คุณต้องการ แล้วคลิก เปิด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสิ่งพิมพ์ ให้ดูที่

ด้านบนของหน้า

การบันทึกสิ่งพิมพ์

ตามค่าเริ่มต้น Publisher จะบันทึกแฟ้มในโฟลเดอร์การทำงานเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งอื่นได้

 • คลิกแท็บ แฟ้ม แล้วคลิก บันทึก

  หมายเหตุ   ถ้าคุณบันทึกแฟ้มเป็นครั้งแรก ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ภายในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

  2. คลิก บันทึก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกสิ่งพิมพ์ ให้ดูที่ การบันทึกแฟ้ม

ด้านบนของหน้า

การแทรกกล่องข้อความ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก วาดกล่องข้อความ รูปปุ่ม

 2. ในสิ่งพิมพ์ของคุณ ให้ชี้ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้มุมหนึ่งของกล่องข้อความปรากฏขึ้น แล้วลากตามแนวทแยงมุมจนกว่ากล่องข้อความจะได้ขนาดที่คุณต้องการ

 3. คลิกภายในกล่องข้อความแล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

ด้านบนของหน้า

การแทรกและครอบตัดรูปภาพ

การแทรกรูปภาพ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้คลิกโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการ

 3. ในบานหน้าต่างด้านขวาของกล่องโต้ตอบ แทรกรูปภาพ ให้เปิดโฟลเดอร์ที่มีรูปภาพที่คุณต้องการ

 4. คลิกรูปภาพ แล้วคลิก แทรก

ด้านบนของหน้า

การครอบตัดรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการจะครอบตัด

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ครอบตัด ให้คลิก ครอบตัด

  หมายเหตุ   ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือรูปภาพ หรือแท็บ จัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกรูปภาพแล้ว คุณอาจต้องคลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อให้แท็บ รูปแบบ ปรากฏขึ้น

 3. วางจุดจับครอบตัดเหนือขอบหรือมุม

 4. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากจุดจับกึ่งกลางบนด้านนั้น

  • เมื่อต้องการครอบตัดเท่ากันทั้งสองด้านพร้อมกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับกึ่งกลาง

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านพร้อมกันและรักษาสัดส่วนเดิมของรูปภาพเอาไว้ ให้กด CTRL+SHIFT ค้างไว้ขณะที่คุณลากจุดจับมุม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบตัดรูปภาพ ให้ดูที่ การครอบตัดรูปภาพ

ด้านบนของหน้า

การแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป

แบบเอกสารสำเร็จรูปคือชุดเนื้อหาที่นำมาใช้ใหม่ได้ เช่น ข้อมูลทางธุรกิจ หัวเรื่อง ปฏิทิน เส้นขอบ และโฆษณาซึ่งเก็บไว้ในแกลเลอรี Publisher 2010 มีแบบเอกสารสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วภายในมากมายให้คุณเลือกใช้ หรือคุณสามารถดาวน์โหลดแบบเอกสารสำเร็จรูปเองได้จาก Office.com

เมื่อต้องการแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป ให้ทำดังต่อไปนี้

 1. ในบานหน้าต่าง การนำทางในหน้า ให้เลือกหน้าในสิ่งพิมพ์ของคุณที่คุณต้องการแทรกแบบเอกสารสำเร็จรูป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แบบเอกสารสำเร็จรูป ให้คลิกแกลเลอรีแบบเอกสารสำเร็จรูปที่เหมาะสม

 3. เลื่อนลงเพื่อหาแบบเอกสารสำเร็จรูป หรือคลิก <ชื่อแกลเลอรี> เพิ่มเติม เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ไลบรารีแบบเอกสารสำเร็จรูป

 4. คลิกแบบเอกสารสำเร็จรูปที่คุณต้องการจะแทรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แบบเอกสารสำเร็จรูป ให้ดูที่ แบบเอกสารสำเร็จรูป

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม และคลิก พิมพ์

 2. ในส่วน พิมพ์ ให้ใส่จำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ใน จำนวนสำเนาของงานพิมพ์

 3. ในส่วน เครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องไว้

  หมายเหตุ   คุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์เริ่มต้นจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ

 4. ในส่วน การตั้งค่า ให้ทำดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกช่วงของหน้าหรือส่วนที่ถูกต้องไว้แล้ว

  • เลือกรูปแบบสำหรับการวางหน้าของคุณลงบนแผ่นกระดาษ

  • ตั้งค่าขนาดกระดาษ

  • ตั้งค่าว่าจะพิมพ์พิมพ์ลงบนด้านเดียวหรือทั้งสองด้านของกระดาษ

  • ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์สีได้ ให้เลือกว่าคุณต้องการพิมพ์สีหรือระดับสีเทา

 5. คลิกปุ่ม พิมพ์ เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์สิ่งพิมพ์ ให้ดูที่ พิมพ์

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Publisher 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา