งานพื้นฐานใน PowerPoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้PowerPoint Online คุณสร้างงานนำเสนอขวาในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ พวกเขาอาศัยอยู่ในของคุณOneDrive คืออะไร?หรือช่องว่างที่กล่องหล่นลงและคุณสามารถแก้ไข และแชร์เอกสารแบบออนไลน์โดยไม่ซอฟต์แวร์หรือติดตั้งอื่น ๆ ลองทำตามขั้นตอนสำหรับการสร้างงานนำเสนอพื้นฐาน:

เลือกธีม

เลือกเค้าโครงให้กับสไลด์ของคุณ

เพิ่มข้อความ

เพิ่มรูปภาพ

เพิ่มการเปลี่ยนภาพนิ่ง

แสดงการนำเสนอสไลด์ของคุณ

แชร์งานนำเสนอของคุณแบบออนไลน์

พิมพ์สไลด์ของคุณ

เลือกธีม

PowerPoint มาพร้อมกับ "ธีม" นั่นคือชุดของสีแบบอย่างมืออาชีพและเค้าโครง เพียงแค่เลือกธีม และจะเป็นไปตามที่ดูสไลด์ทั้งหมดของคุณ

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือกธีม

  เลือกธีม

 2. ทุกธีมมีชุดรูปแบบ เพื่อให้คุณสามารถเลือกจากแบบแผนชุดสีในกลุ่มโทนสี ที่หลากหลาย

  เลือกโทนสี

ด้านบนของเพจ

เลือกเค้าโครงให้กับสไลด์ของคุณ

เค้าโครงสไลด์แต่ละรายการมีพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ รูปร่าง และอื่นๆ เลือกเค้าโครงที่เข้ากับเนื้อหาที่คุณวางแผนจะนำเสนอได้ดีที่สุด

 1. บนแท็บหน้าแรก คลิเค้าโครง ในกลุ่มภาพนิ่ง

 2. เลือกเค้าโครงสไลด์คุณต้อง แล้ว คลิ กเปลี่ยนเค้าโครง

เปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์

ด้านบนของเพจ

เพิ่มข้อความ

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในสไลด์ของคุณ ให้คลิกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ และเริ่มพิมพ์

สำหรับข้อความสัญลักษณ์ วางเคอร์เซอร์ของคุณในบรรทัด ของข้อความ และ บนแท็บหน้าแรก เลือกสไตล์สัญลักษณ์ในกลุ่มย่อหน้า

เลือกสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มรูปภาพ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปภาพ

  การแทรกรูปภาพ

 2. ในกล่อง เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด ให้ค้นหารูปภาพ แล้วคลิก เปิด

ด้านบนของเพจ

เพิ่มการเปลี่ยนภาพระหว่างสไลด์

สำหรับการเปลี่ยนที่ราบรื่นและเคลื่อนไหวได้ระหว่างสไลด์ ให้เพิ่มการเปลี่ยน

 1. บนแท็บ การเปลี่ยน ให้เลือกการเปลี่ยนที่ต้องการ

  เลือกการเปลี่ยน

 2. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ด้านบนของเพจ

แสดงการนำเสนอสไลด์ของคุณ

คุณสามารถเรียกใช้งานนำเสนอ PowerPoint Online ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเว็บเบราว์เซอร์

เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์ บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก การนำเสนอสไลด์

คลิก การนำเสนอสไลด์

เมื่อต้องการจัดการการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้ไปที่ตัวควบคุมที่มุมซ้ายด้านล่าง จัดการการนำเสนอสไลด์ของคุณ และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • คลิก ย้อนกลับ เพื่อไปยังสไลด์ก่อนหน้า

 • คลิก ถัดไป เพื่อไปยังสไลด์ถัดไป

 • คลิก ออกจาก เพื่อออกจากมุมมองการนำเสนอสไลด์

เมื่อต้องการไปยังสไลด์ใดๆ ในงานนำเสนอ ให้คลิกขวาที่สไลด์ จากนั้นคลิก ไปยังสไลด์

ไปยังสไลด์โดยไม่เรียงตามลำดับ

ใส่หมายเลขภาพนิ่งในสไลด์ กล่อง และคลิกตกลง

ใส่หมายเลขสไลด์

ด้านบนของเพจ

แชร์งานนำเสนอของคุณแบบออนไลน์

ขณะที่คุณทำงานกับงานนำเสนอของคุณใน OneDrive คุณอาจต้องการแชร์งานนำเสนอนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเห็นหรือทำงานร่วมกับคุณได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณมี OneDrive for Business ให้ดูที่ แชร์งานนำเสนอโดยใช้ OneDrive for Business

 1. เลือกงานนำเสนอของคุณใน OneDrive และจากนั้น คลิกแท็บแชร์

 2. ภายใต้ แชร์ ให้คลิก รับลิงก์

  • การแชร์สำเนาแบบดูอย่างเดียวของงานนำเสนอ ภายใต้เลือกตัวเลือก คลิกมุมมองเท่านั้น

   เลือก ดูเท่านั้น เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นเห็นไฟล์ของคุณ

  • เพื่อให้ผู้อื่นดู และแก้ไขสำเนาของงานนำเสนอ ภายใต้เลือกตัวเลือก คลิแก้ไข

   เลือก แก้ไข เพื่ออนุญาตให้บุคคลอื่นสามารถแก้ไขไฟล์ของคุณ

 3. คลิกสร้างลิงก์

  • การย่อลิงก์ที่คุณแชร์กับผู้อื่น คลิกลิงก์ย่อให้สั้นลง

 4. คัดลอกลิงก์นั้น แล้วคลิก ปิด

 5. วาง URL นั้นลงในอีเมล เซสชันการสนทนา หรือไซต์เครือข่ายสังคมได้


เมื่อต้องการเขียนงานนำเสนอร่วมกับผู้อื่น ให้ดูที่ ทำงานร่วมกับผู้อื่นในงานนำเสนอ

ด้านบนของเพจ

พิมพ์สไลด์ของคุณ

คุณสามารถพิมพ์สไลด์ของคุณและใช้เป็นเอกสารประกอบคำบรรยาย หรือคุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์และใช้เป็นตัวช่วยที่มองเห็นได้เมื่อคุณนำเสนองาน

สิ่งสำคัญ: ตัวแสดง PDF จำเป็นต้องใช้สำหรับการพิมพ์ในPowerPoint Online ถ้าคุณยังไม่มี คุณสามารถดาวน์โหลดจากเว็บ ต่อไปนี้คือรายการของโปรแกรมอ่าน PDF ที่ได้รับการสนับสนุน (ฟรี)

 1. บนแท็บ ไฟล์ > พิมพ์ > พิมพ์เป็น PDF

  พิมพ์สไลด์เป็น PDF

 2. เมื่อต้องการดูงานนำเสนอหลังจากถูกแปลงเป็น PDF แล้วให้คลิก คลิกที่นี่เพื่อดู PDF ของเอกสารของคุณ

  PDF ของคุณพร้อมแล้ว

 3. ใช้ตัวเลือกและการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณให้เลือกเค้าโครงเหมือนพิมพ์ตัว เลือกที่คุณต้องพิมพ์งานนำเสนอของคุณ

เคล็ดลับ: ไฟล์ PDF เปิดขึ้นในหน้าต่างใหม่ คุณสามารถปิดเมื่อคุณแก้ไขเสร็จแล้วพิมพ์ได้

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×