งานพื้นฐานใน PowerPoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยPowerPoint Online คุณต้องสร้างงานนำเสนอขวาในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของคุณ พวกเขาอาศัยอยู่ในของคุณOneDrive คืออะไร?หรือพื้นที่Dropboxและคุณสามารถแก้ไข และใช้ร่วมกันเหล่านั้นแบบออนไลน์โดยไม่มีซอฟต์แวร์หรือการติดตั้งอื่น ขอแนะนำเป็นขั้นตอนสำหรับการสร้างงานนำเสนอพื้นฐาน:

เลือกธีม

เลือกเค้าโครงให้กับสไลด์ของคุณ

เพิ่มข้อความ

เพิ่มรูปภาพ

เพิ่มการเปลี่ยนภาพนิ่ง

แสดงการนำเสนอสไลด์ของคุณ

แชร์งานนำเสนอของคุณแบบออนไลน์

พิมพ์สไลด์ของคุณ

เลือกธีม

PowerPoint มาพร้อมกับ "ชุดรูปแบบ" — ชุดของสีที่ถูกออกแบบมาอย่างมืออาชีพและโครงร่าง เพียงแค่เลือกชุดรูปแบบ และจะเป็นไปตามที่ดูภาพนิ่งทั้งหมดของคุณ

 1. บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือกธีม

  เลือกธีม

 2. ทุกชุดรูปแบบมีชุดรูปแบบ คุณสามารถเลือกจากโครงร่างสีในกลุ่มย่อย ต่าง ๆ กัน

  เลือกโทนสี

ด้านบนของหน้า

เลือกเค้าโครงให้กับสไลด์ของคุณ

เค้าโครงสไลด์แต่ละรายการมีพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ รูปภาพ แผนภูมิ รูปร่าง และอื่นๆ เลือกเค้าโครงที่เข้ากับเนื้อหาที่คุณวางแผนจะนำเสนอได้ดีที่สุด

 1. บนแท็บหน้าแรก คลิกเค้าโครง ในกลุ่มภาพนิ่ง

 2. เค้าโครงภาพนิ่งคุณต้องการรับของ และจากนั้น คลิกเปลี่ยนแปลงเค้าโครง

เปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์

ด้านบนของหน้า

เพิ่มข้อความ

เมื่อต้องการเพิ่มข้อความลงในสไลด์ของคุณ ให้คลิกภายในพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับข้อความ และเริ่มพิมพ์

ข้อความแสดงหัวข้อย่อย วางเคอร์เซอร์ในบรรทัด ของข้อความ และ บนแท็บหน้าแรก เลือกลักษณะการแสดงหัวข้อย่อยในกลุ่มย่อหน้า

เลือกสไตล์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มรูปภาพ

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก รูปภาพ

  การแทรกรูปภาพ

 2. ในกล่อง เลือกไฟล์เพื่ออัปโหลด ให้ค้นหารูปภาพ แล้วคลิก เปิด

ด้านบนของหน้า

เพิ่มการเปลี่ยนภาพระหว่างสไลด์

สำหรับการเปลี่ยนที่ราบรื่นและเคลื่อนไหวได้ระหว่างสไลด์ ให้เพิ่มการเปลี่ยน

 1. บนแท็บ การเปลี่ยน ให้เลือกการเปลี่ยนที่ต้องการ

  เลือกการเปลี่ยน

 2. เมื่อต้องการนำการเปลี่ยนไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดในงานนำเสนอของคุณ ให้คลิก นำไปใช้กับทั้งหมด

ด้านบนของหน้า

แสดงการนำเสนอสไลด์ของคุณ

คุณสามารถเรียกใช้งานนำเสนอ PowerPoint Online ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเว็บเบราว์เซอร์

เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์ บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก การนำเสนอสไลด์

คลิก การนำเสนอสไลด์

เมื่อต้องการจัดการการนำเสนอสไลด์ของคุณ ให้ไปที่ตัวควบคุมที่มุมซ้ายด้านล่าง จัดการการนำเสนอสไลด์ของคุณ และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • คลิก ย้อนกลับ เพื่อไปยังสไลด์ก่อนหน้า

 • คลิก ถัดไป เพื่อไปยังสไลด์ถัดไป

 • คลิก ออกจาก เพื่อออกจากมุมมองการนำเสนอสไลด์

เมื่อต้องการไปยังสไลด์ใดๆ ในงานนำเสนอ ให้คลิกขวาที่สไลด์ จากนั้นคลิก ไปยังสไลด์

ไปยังสไลด์โดยไม่เรียงตามลำดับ

ป้อนหมายเลขภาพนิ่งในแบบภาพนิ่ง ในกล่อง และคลิกตกลง

ใส่หมายเลขสไลด์

ด้านบนของหน้า

แชร์งานนำเสนอของคุณแบบออนไลน์

ขณะที่คุณทำงานกับงานนำเสนอของคุณใน OneDrive คุณอาจต้องการแชร์งานนำเสนอนั้นเพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเห็นหรือทำงานร่วมกับคุณได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณมี OneDrive for Business ให้ดูที่ แชร์งานนำเสนอโดยใช้ OneDrive for Business

 1. เลือกงานนำเสนอของคุณใน OneDrive และจากนั้น คลิกแท็บที่ใช้ร่วมกัน

 2. ภายใต้ แชร์ ให้คลิก รับลิงก์

  • เมื่อต้องการดูอย่างเดียวงานนำเสนอของคุณ ภายใต้การเลือกตัวเลือก คลิกมุมมองเท่านั้น

  • เมื่อต้องการให้ผู้อื่นดู และแก้ไขสำเนาของงานนำเสนอ ภายใต้การเลือกตัวเลือก คลิกแก้ไข

 3. คลิก สร้างลิงก์

  • เมื่อต้องการทำการเชื่อมโยงคุณร่วมกับผู้อื่นให้สั้นลง คลิกลิงค์ Shorten

 4. คัดลอกลิงก์นั้น แล้วคลิก ปิด

 5. วาง URL นั้นลงในอีเมล เซสชันการสนทนา หรือไซต์เครือข่ายสังคมได้


เมื่อต้องการเขียนงานนำเสนอร่วมกับผู้อื่น ให้ดูที่ ทำงานร่วมกับผู้อื่นในงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์สไลด์ของคุณ

คุณสามารถพิมพ์สไลด์ของคุณและใช้เป็นเอกสารประกอบคำบรรยาย หรือคุณสามารถเพิ่มบันทึกย่อของผู้บรรยายลงในสไลด์และใช้เป็นตัวช่วยที่มองเห็นได้เมื่อคุณนำเสนองาน

สิ่งสำคัญ: ตัวแสดง PDF ที่ถูกต้องสำหรับการพิมพ์ในPowerPoint Online ถ้าคุณยังไม่มี คุณสามารถดาวน์โหลดจากเว็บ นี่คือรายการของผู้อ่าน PDF ได้รับการสนับสนุน (ว่าง)

 1. บนแท็บ ไฟล์ > พิมพ์ > พิมพ์เป็น PDF

  พิมพ์สไลด์เป็น PDF

 2. เมื่อต้องการดูงานนำเสนอหลังจากถูกแปลงเป็น PDF แล้วให้คลิก คลิกที่นี่เพื่อดู PDF ของเอกสารของคุณ

  PDF ของคุณพร้อมแล้ว

 3. ใช้ตัวเลือกและการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณให้เลือกตัวเลือกเค้าโครงเหมือนพิมพ์ที่คุณต้องการ แล้วพิมพ์งานนำเสนอของคุณ

เคล็ดลับ: ไฟล์ PDF เปิดในหน้าต่างใหม่ คุณสามารถปิดเมื่อคุณเสร็จสิ้นการพิมพ์ได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!