งานพื้นฐานใน Outlook 2013

Microsoft Outlook 2013 จะจัดระเบียบอีเมล ปฏิทิน ที่ติดต่อ งาน และรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณไว้ทั้งหมดในที่เดียว ทั้งหมดนี้จะเริ่มต้นด้วยบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ จากตรงนั้นคุณสามารถเริ่มการทำงานกับอีเมล เปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานหรือการนัดหมาย และจัดเก็บบุคคลที่คุณโต้ตอบด้วยไว้ในที่ติดต่อของคุณ เพื่อที่คุณจะไม่ต้องจำที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ลองมาฝึกซ้อมวิธีพื้นฐานเหล่านั้นอย่างคร่าวๆ กันก่อน

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

ขั้นตอนแรกคือการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ หลังจากนั้น คุณก็พร้อมที่จะเริ่มการรับและส่งอีเมล ใช้ปฏิทิน สร้างที่ติดต่อ และทำงานกับงานต่างๆ ได้

การตั้งค่าจะได้รับการดูแลโดยอัตโนมัติถ้าคุณใช้ Outlook เวอร์ชันก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ถ้าคุณไม่ทำเช่นนั้น การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติจะเริ่มต้นครั้งแรกที่คุณเริ่ม Outlook และจะนำคุณผ่านขั้นตอนต่างๆ

การตั้งค่าดังกล่าวจะถามชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน โดยปกตินั่นก็เพียงพอแล้ว แต่ถ้าการตั้งค่าอัตโนมัติล้มเหลว Outlook จะถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย เช่น ชื่อเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ

ถ้าคุณไม่มีข้อมูลนั้น ผู้ให้บริการอีเมลของคุณสามารถให้รายละเอียดได้

ปุ่ม เพิ่มบัญชีผู้ใช้ ในมุมมอง Backstage

หมายเหตุ   ถ้าคุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลอื่นในภายหลัง ให้คลิก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ เพื่อเริ่ม การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

สร้างข้อความอีเมลใหม่

ใน จดหมาย ให้คลิก อีเมลใหม่

อีเมลใหม่

คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างข้อความอีเมล ให้กด Ctrl+Shift+M

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้คลิก ส่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

ส่งต่อหรือตอบกลับข้อความอีเมล

ใน บานหน้าต่างการอ่าน หรือบน Ribbon ให้คลิก ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

ตอบกลับ

เมื่อต้องการเอาชื่อออกจากบรรทัด ถึง และ สำเนาถึง ให้คลิกที่ชื่อนั้น แล้วกด Delete เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับ ให้คลิกในกล่อง ถึง , สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง แล้วใส่ผู้รับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

เพิ่มสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมล

เมื่อต้องการแชร์ไฟล์ คุณสามารถแนบไปกับข้อความของคุณได้ คุณยังสามารถแนบรายการ Outlook อื่น เช่น ข้อความ ที่ติดต่อ หรืองานได้

  1. สร้างข้อความใหม่ หรือสำหรับข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก ตอบกลับ, ตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

  2. ในหน้าต่างข้อความ ให้คลิก ข้อความ > แนบไฟล์

แนบไฟล์


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แนบไฟล์ ข้อความ ที่ติดต่อ หรืองานไปกับข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

เปิดหรือบันทึกสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมล

คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาได้จาก บานหน้าต่างการอ่านหรือจากข้อความที่เปิดอยู่ หลังจากเปิดและดูสิ่งที่แนบมา คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาได้ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาเหล่านั้นเป็นกลุ่มหรือทีละรายการก็ได้

เปิดสิ่งที่แนบมา

ดับเบิลคลิกสิ่งที่แนบมา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดสิ่งที่แนบมา

บันทึกสิ่งที่แนบมา

  1. คลิกสิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่

  2. บนแท็บ สิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกเป็น คุณยังสามารถคลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น ได้อีกด้วย

บันทึกเป็นสิ่งที่แนบมา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ บันทึกสิ่งที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายเซ็นอีเมลลงในข้อความ

สร้างลายเซ็นที่ปรับให้เป็นแบบของคุณโดยปรากฏที่ด้านล่างของข้อความ ลายเซ็นสามารถรวมถึงข้อความ รูป นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของคุณ โลโก้ หรือแม้แต่รูปลายเซ็นแบบลายมือของคุณ

สร้างลายเซ็น

  1. ในข้อความใหม่ ให้คลิก ลายเซ็น >ลายเซ็น

ลายเซ็น

  1. ในแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้คลิก ใหม่

เพิ่มลายเซ็น

ในข้อความใหม่ ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิกลายเซ็นที่คุณต้องการ

ลายเซ็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างและเพิ่มลายเซ็นข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

สร้างการนัดหมายในปฏิทิน

ใน Outlook การนัดหมายนั้นไม่เหมือนกับการประชุม การนัดหมายเป็นกิจกรรมที่คุณจัดกำหนดการไว้ในปฏิทินของคุณซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเชิญบุคคลอื่นหรือการจองทรัพยากร เช่น ห้องประชุม

คลิก ปฏิทิน

ใน ปฏิทิน คลิก การนัดหมายใหม่ คุณยังสามารถคลิกขวาที่ช่วงเวลาในตารางปฏิทินของคุณ แล้วคลิก การนัดหมายใหม่ ก็ได้

ปฏิทินการนัดหมายใหม่

คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างการนัดหมาย ให้กด Ctrl+Shift+A

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดกำหนดการการนัดหมาย

ด้านบนของหน้า

จัดกำหนดการการประชุม

ใน Outlook การประชุมจะรวมบุคคลอื่นและสามารถรวมทรัพยากรต่างๆ เช่น ห้องประชุมได้อีกด้วย คุณจะได้การตอบกลับการเรียกประชุมของคุณในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

ใน ปฏิทิน คลิก การประชุมใหม่

ปฏิทินการประชุมใหม่

คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุมใหม่จากโฟลเดอร์ใดๆ ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+Q

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดกำหนดการการประชุมกับบุคคลอื่น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเตือน

ตัวเตือนจะป็อปอัพหน้าต่างการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกวันครบกำหนดการที่สำคัญ คุณสามารถเพิ่มหรือเอาตัวเตือนออกสำหรับแทบทุกอย่างใน Outlook รวมถึงข้อความอีเมล การนัดหมาย และที่ติดต่อได้

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุม

เปิด การนัดหมาย หรือ การประชุม และจากนั้นในรายการดรอปดาวน์ ตัวเตือน ให้เลือกระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น เมื่อต้องการปิดตัวเตือน ให้เลือก ไม่มี

สำหรับข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และงานต่างๆ

คลิก ตามงาน> เพิ่มตัวเตือน

ตามงาน

เคล็ดลับ  คุณสามารถกำหนดค่าสถานะของข้อความอีเมลให้เป็นรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวเตือน สิ่งนี้จะทำให้ข้อความปรากฏบน Peek งาน และในงาน แต่จะไม่เพิ่มตัวเตือนโดยอัตโนมัติ คลิกขวาที่ค่าสถานะในรายการข้อความเพื่อเพิ่มตัวเตือน หรือถ้าคุณเปิดข้อความอยู่ ให้คลิก ตามงาน > เพิ่มตัวเตือน

ด้านบนของหน้า

สร้างที่ติดต่อ

ที่ติดต่ออาจเป็นแบบทั่วๆ ไปโดยมีแค่ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือสามารถรวมข้อมูลและรายละเอียด เช่น ที่อยู่ถนน หมายเลขโทรศัพท์หลายๆ หมายเลข รูปภาพ วันเกิด และอื่นๆ สำหรับที่ติดต่อได้

บุคคล

ใน บุคคล ให้คลิก ที่ติดต่อใหม่

ที่ติดต่อใหม่

คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างที่ติดต่อจากโฟลเดอร์ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+C

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างหรือเพิ่มที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

สร้างงาน

คนส่วนใหญ่มักจะจดรายการสิ่งที่ต้องทำ  ไว้บนกระดาษ ในสเปรดชีต หรือโดยใช้กระดาษร่วมกับวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน Outlook คุณสามารถรวมรายการที่หลากหลายเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียว รับการเตือนจากตัวเตือน และติดตามความคืบหน้าของงานได้

คลิก งาน

ใน งาน ให้คลิก งานใหม่

งานใหม่

คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ ให้กด Ctrl+Shift+K

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างงานและรายการที่ต้องทำ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน

ภายใต้ ไฟล์ > พิมพ์ คุณสามารถพิมพ์รายการ เช่น ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ หรือรายการปฏิทิน หรือพิมพ์มุมมองขนาดใหญ่ เช่น ปฏิทิน สมุดรายชื่อ หรือรายการเนื้อหาสำหรับโฟลเดอร์ จดหมาย

  1. คลิกที่รายการหรือโฟลเดอร์ใน Outlook ที่คุณต้องการพิมพ์

  2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ พิมพ์รายการใน Outlook

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Office 365 End User, Outlook 2013ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา