งานพื้นฐานใน Outlook 2013

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Outlook 2013 จัดระเบียบของอีเมล ปฏิทิน ผู้ติดต่อ งาน และ รายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ในที่แห่งเดียว ทั้งหมดเริ่มต้น ด้วยบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ จากนั้นคุณสามารถเริ่มการทำงานกับอีเมล การเปิดข้อมูลเหล่านั้นเข้าไปในงานหรือการนัดหมาย และเก็บบุคคลที่คุณติดต่อด้วยในที่ติดต่อของคุณ คุณจึงไม่จำเป็นอีเมลที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ ลองมาเป็น walk-through อย่างรวดเร็วของขั้นตอนพื้นฐานเหล่านั้น

ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล

ขั้นตอนแรกคือการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณ หลังจากนั้น คุณก็พร้อมที่จะเริ่มการรับและส่งอีเมล ใช้ปฏิทิน สร้างที่ติดต่อ และทำงานกับงานต่างๆ ได้

โปรแกรมติดตั้งได้รับถ่ายวิธีการโดยอัตโนมัติถ้าคุณใช้Outlook รุ่นก่อนหน้านี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ถ้าคุณไม่ได้ การตั้งค่าบัญชีอัตโนมัติจะเริ่มต้นในครั้งแรกที่คุณเริ่มการทำงานของOutlook และคุณผ่านขั้นตอน

คุณจะถูกถามสำหรับชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน ซึ่งโดยปกติจะเป็นเพียงพอ แต่ถ้าการติดตั้งแบบอัตโนมัติล้มเหลวOutlook จะขอเพียงไม่กี่อย่างชิ้นส่วนข้อมูล เช่นชื่อของเซิร์ฟเวอร์จดหมายของคุณ

ถ้าคุณไม่มีข้อมูลนั้น ผู้ให้บริการอีเมลของคุณสามารถให้รายละเอียดได้

เพิ่มปุ่มบัญชีในมุมมอง Backstage

หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมลที่อื่นในภายหลัง เลือกแฟ้ม >เพิ่มบัญชี เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าบัญชีอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

สร้างข้อความอีเมลใหม่

 1. จากโฟลเดอร์จดหมาย (เช่นกล่องขาเข้าของคุณ), เลือกอีเมลใหม่

  อีเมลใหม่

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างข้อความอีเมล ให้กด Ctrl+Shift+M

 2. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเขียนอีเมลของคุณ เลือกส่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

ส่งต่อหรือตอบกลับข้อความอีเมล

 1. บน ribbon หรือ ในบานหน้าต่างการอ่าน เลือกตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือไปข้างหน้า

  ตอบกลับ

 2. ในถึงสำเนาถึงสำเนาลับถึง กล่อง หรือ ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับ คลิกภายในกล่องที่เหมาะสม และป้อนชื่อของผู้รับ

  • เมื่อต้องการเอาผู้รับ คลิกภายในกล่องที่เหมาะสม เลือกชื่อผู้รับ จากนั้น กด Delete

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตอบกลับหรือส่งต่อข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

เพิ่มสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมล

เมื่อต้องการแชร์ไฟล์ คุณสามารถแนบไปกับข้อความของคุณได้ คุณยังสามารถแนบรายการ Outlook อื่น เช่น ข้อความ ที่ติดต่อ หรืองานได้

 1. สร้างข้อความใหม่ หรือเลือกการตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือไปข้างหน้า

 2. เลือกข้อความ ในหน้าต่างข้อความ >แฟ้มที่แนบ

  แนบไฟล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ แนบไฟล์ ข้อความ ที่ติดต่อ หรืองานไปกับข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

เปิดหรือบันทึกสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมล

คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมา จากบานหน้าต่างการอ่าน หรือเปิดข้อความ หลังจากการเปิด และการดูสิ่งที่แนบมา คุณสามารถบันทึกรายการได้ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่ง คุณสามารถบันทึกเป็นกลุ่มหรือในแต่ละครั้ง

เปิดสิ่งที่แนบมา

 • ดับเบิลคลิกสิ่งที่แนบมา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ เปิดสิ่งที่แนบมา

บันทึกสิ่งที่แนบมา

 1. เลือกสิ่งที่แนบในบานหน้าต่างการอ่านหรือเปิดข้อความ

 2. บนแท็บสิ่งที่แนบมา ในกลุ่มการดำเนินการ เลือกบันทึกเป็น คุณสามารถจะ คลิกขวาที่สิ่งที่แนบ และจากนั้น เลือกบันทึกเป็น

  บันทึกเป็นสิ่งที่แนบมา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ บันทึกสิ่งที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลายเซ็นอีเมลลงในข้อความ

สร้างลายเซ็นที่ปรับให้เป็นแบบของคุณโดยปรากฏที่ด้านล่างของข้อความ ลายเซ็นสามารถรวมถึงข้อความ รูป นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ของคุณ โลโก้ หรือแม้แต่รูปลายเซ็นแบบลายมือของคุณ

สร้างลายเซ็น

 1. ในข้อความใหม่ เลือกลายเซ็น >ลายเซ็น

  ลายเซ็น

 2. บนแท็บลายเซ็นอีเมล เลือกใหม่

 3. พิมพ์ชื่อและเลือกตกลง

 4. ภายใต้ลายเซ็นเริ่มต้นเลือก ทำสิ่งต่อไปนี้:

  • ในรายการบัญชีอีเมล เลือกบัญชีผู้ใช้อีเมลของการเชื่อมโยงกับลายเซ็น

  • ในรายการข้อความใหม่ เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการเพิ่มโดยอัตโนมัติลงในข้อความอีเมลใหม่ทั้งหมด ถ้าคุณไม่ต้องการ ข้อความอีเมลของคุณที่ลงทะเบียนอัตโนมัติ คุณสามารถละเว้นตัวเลือกนี้เป็น(ไม่มี) ค่าเริ่มต้น

  • เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการเพิ่มโดยอัตโนมัติในรายการข้อความตอบกลับ/ส่งต่อ (เครื่องหมายโดยอัตโนมัติ) เมื่อคุณตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความ มิฉะนั้น ยอมรับตัวเลือกเริ่มต้น( ไม่มี)

 5. ภายใต้แก้ไขลายเซ็น พิมพ์ลายเซ็นและจากนั้น เลือกตกลง

เพิ่มลายเซ็น

 • ในข้อความใหม่ เลือกลายเซ็น และจากนั้น เลือกลายเซ็นที่คุณต้องการ

  ลายเซ็น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างและเพิ่มลายเซ็นข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

สร้างการนัดหมายในปฏิทิน

ในOutlook การนัดหมายไม่เหมือนกับการประชุม การนัดหมายคือ กิจกรรมที่คุณจัดตารางเวลาในปฏิทินของคุณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเชิญบุคคลอื่น หรือจองทรัพยากร เช่นห้องประชุมหรืออุปกรณ์

คลิก ปฏิทิน

 • ในโฟลเดอร์ปฏิทิน เลือกการนัดหมายใหม่ คุณสามารถจะ คลิกขวาช่วงเวลาในกริดปฏิทินของคุณ และจากนั้น เลือกการนัดหมายใหม่

  ปฏิทินการนัดหมายใหม่

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างการนัดหมาย ให้กด Ctrl+Shift+A

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดกำหนดการการนัดหมาย

ด้านบนของหน้า

จัดกำหนดการการประชุม

ในOutlook การประชุมรวมถึงบุคคลอื่น และสามารถรวมทรัพยากร เช่นห้องประชุม คุณจะได้รับการตอบสนองต่อการประชุมของคุณในกล่องขาเข้าของคุณ

 • ในโฟลเดอร์ปฏิทิน เลือกการประชุมใหม่

  ปฏิทินการประชุมใหม่

คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุมใหม่จากโฟลเดอร์ใดๆ ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+Q

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ จัดกำหนดการการประชุมกับบุคคลอื่น

ด้านบนของหน้า

ตั้งค่าตัวเตือน

เตือนแบบผุดขึ้นในหน้าต่างการแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดการสิ้นสุดของใบสำคัญ คุณสามารถตั้งค่า หรือเอาตัวเตือนสำหรับงานเกือบทุกอย่างในOutlook รวมถึงข้อความอีเมล การนัดหมาย และที่ติดต่อ

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุม

 • เปิดการนัดหมาย หรือการประชุม และจากนั้น ในกล่องรายการจดหมายเตือนชำระเงิน เลือกระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมเมื่อคุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น เมื่อต้องการปิดตัวเตือน เลือกไม่มี

สำหรับข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และงานต่างๆ

 • เลือกติดตาม >เพิ่มจดหมายเตือนชำระเงิน

เคล็ดลับ  คุณสามารถสถานะข้อความอีเมลเป็นสิ่งที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้จดหมายเตือนชำระเงิน จดหมายเตือนชำระเงินเหล่านี้ทำให้ข้อความปรากฏ ในรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติ และ ในโฟลเดอร์งาน แต่ไม่เพิ่มตัวเตือนโดยอัตโนมัติ คลิกขวาค่าสถานะในรายการข้อความเพื่อเพิ่มตัวเตือน หรือ ถ้าคุณเปิดข้อความ เลือกติดตาม >เพิ่มตัวเตือน

ตามงาน

ด้านบนของหน้า

สร้างที่ติดต่อ

ผู้ติดต่ออาจเป็นง่ายเป็นที่อยู่ทางอีเมลและชื่อ หรืออาจรวมถึงข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เช่นถนนที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หลาย รูปภาพ วันเกิด เป็น ต้น สำหรับผู้ติดต่อ คุณจะสามารถค้นหาผู้ติดต่อของคุณภายใต้ตัวเลือกบุคคลในแถบทางลัดอยู่มุมซ้ายด้านล่างของหน้าต่าง Outlook

บุคคล

 • ในการที่บุคคลเลือกผู้ติดต่อใหม่

  ที่ติดต่อใหม่

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างที่ติดต่อจากโฟลเดอร์ใน Outlook ให้กด Ctrl+Shift+C

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างหรือเพิ่มที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

สร้างงาน

หลาย ๆ คนเก็บ =ทำรายการ — บนกระดาษ ในกระดาษคำนวณ หรือ มีส่วนผสมของกระดาษและวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ Outlook คุณสามารถรวมรายการต่าง ๆ ไว้ในหนึ่ง ได้รับจดหมายเตือนชำระเงิน และติดตามความคืบหน้าของงาน

คลิก งาน

 • จากโฟลเดอร์งาน บนแท็บหน้าแรก เลือกงานใหม่

  งานใหม่

  คีย์ลัด    เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ ให้กด Ctrl+Shift+K

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู สร้างงานและรายการที่ต้องทำ

ด้านบนของหน้า

พิมพ์ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน

ในOutlook คุณสามารถพิมพ์รายการต่าง ๆ เช่นข้อความอีเมล ผู้ติดต่อ รายการปฏิทิน หรือมุม มองขนาดใหญ่ เช่นปฏิทิน สมุดที่อยู่ หรือแสดงเนื้อหาสำหรับโฟลเดอร์จดหมายเท่านั้น

 1. เลือกสินค้าหรือโฟลเดอร์ในOutlook ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. เลือกแฟ้ม >พิมพ์

พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ พิมพ์รายการใน Outlook

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Outlook 2016, Outlook 2013, Office 365, Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา