งานพื้นฐานใน Outlook 2010

ต่อไปนี้คืองานพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ใน Microsoft Outlook 2010

ในบทความนี้

Outlook คืออะไร

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล

การสร้างข้อความอีเมลใหม่

การส่งต่อหรือตอบกลับข้อความอีเมล

การเพิ่มสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมล

การเปิดหรือบันทึกสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมล

การเปิดสิ่งที่แนบมา

การบันทึกสิ่งที่แนบมา

การเพิ่มลายเซ็นอีเมลลงในข้อความ

การสร้างลายเซ็น

การเพิ่มลายเซ็น

การสร้างการนัดหมายในปฏิทิน

การจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

การตั้งระบบเตือน

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุม

สำหรับข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และงาน

การสร้างที่ติดต่อ

การสร้างงาน

การสร้างบันทึกย่อ

การพิมพ์ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน

Outlook คืออะไร

Microsoft Outlook 2010 นำเสนอเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการอีเมลธุรกิจและอีเมลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้ Microsoft Office มากกว่า 500 ล้านรายทั่วโลก Outlook 2010 รุ่นนี้ จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารของคุณทั้งที่ทำงาน ที่บ้าน และที่โรงเรียน

Outlook 2010 นำเสนอประสบการณ์การใช้งานระดับโลกให้แก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถดำเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนบุคคลและธุรกิจได้ตลอดเวลา ด้วยรูปลักษณ์ที่ได้รับการออกแบบใหม่ไปจนถึงคุณลักษณะขั้นสูงต่างๆ ด้านอีเมลองค์กร การค้นหา การติดต่อสื่อสาร และเครือข่ายทางสังคม

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้อีเมล

ก่อนที่คุณจะสามารถส่งและรับข้อความอีเมลใน Outlook 2010 ได้ คุณจะต้องเพิ่มและกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้อีเมลก่อน ถ้าคุณเคยใช้ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้าในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกับที่คุณได้ติดตั้ง Outlook 2010 การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ของคุณจะได้รับการนำเข้าโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณไม่เคยใช้ Outlook มาก่อนหรือกำลังติดตั้ง Outlook 2010 ในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ คุณลักษณะ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้แบบอัตโนมัติ จะเริ่มทำงานและช่วยคุณกำหนดการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้สำหรับบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ การตั้งค่านี้จะใช้เพียงแค่ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่านเท่านั้น ถ้าบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไม่สามารถกำหนดค่าได้โดยอัตโนมัติ คุณต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นต่างๆ ด้วยตนเอง

 1. คลิกแท็บ แฟ้ม

 2. ภายใต้ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ แล้วคลิก เพิ่มบัญชีผู้ใช้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเพิ่มหรือเอาบัญชีผู้ใช้อีเมลออก

หมายเหตุ    เมื่อต้องการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ให้ดูที่ การใช้บัญชีผู้ใช้ Windows Live Hotmail ใน Outlook

ด้านบนของหน้า

การสร้างข้อความอีเมลใหม่

Outlook 2010 ทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้รับหนึ่งรายหรือมากกว่านั้นได้ด้วยชุดคุณลักษณะและการกำหนดเองจำนวนมาก

 • ใน จดหมาย บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างอีเมล

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างข้อความอีเมล ให้กด CTRL+SHIFT+M

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

การส่งต่อหรือตอบกลับข้อความอีเมล

 • บนแท็บ หน้าแรก หรือ ข้อความ ในกลุ่ม ตอบกลับ ให้คลิก ตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

หมายเหตุ    ชื่อของแท็บขึ้นอยู่กับว่ามีการเลือกข้อความในรายการข้อความ หรือมีการเปิดข้อความในหน้าต่างของข้อความเองอยู่หรือไม่

เมื่อต้องการเอาชื่อออกจากบรรทัด ถึง และ สำเนาถึง ให้คลิกที่ชื่อนั้น แล้วกด DELETE เมื่อต้องการเพิ่มผู้รับ ให้คลิกในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง แล้วใส่ผู้รับ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตอบกลับและส่งต่อข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมล

คุณสามารถแนบแฟ้มไปกับข้อความอีเมลได้ นอกจากนี้ ยังสามารถรวมรายการอื่นๆ ของ Outlook เช่น ข้อความ ที่ติดต่อ หรืองาน ไว้ในข้อความที่คุณส่งได้อีกด้วย

 1. สร้างข้อความใหม่ หรือสำหรับข้อความที่มีอยู่แล้ว ให้คลิก ตอบกลับตอบกลับทั้งหมด หรือ ส่งต่อ

 2. ในหน้าต่างข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก แนบแฟ้ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแนบแฟ้มหรือรายการอื่นไปกับข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

การเปิดหรือบันทึกสิ่งที่แนบมากับข้อความอีเมล

คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาได้จากบานหน้าต่างการอ่าน หรือจากข้อความที่เปิดอยู่ หลังที่เปิดและดูสิ่งที่แนบมาแล้ว คุณสามารถเลือกบันทึกสิ่งที่แนบมาลงในดิสก์ไดรฟ์ได้ ถ้าข้อความมีสิ่งที่แนบมามากกว่าหนึ่งรายการ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่แนบมาหลายๆ รายการนั้นเป็นกลุ่มหรือทีละรายการก็ได้

การเปิดสิ่งที่แนบมา

 • คลิกสองครั้งที่สิ่งที่แนบมา

การบันทึกสิ่งที่แนบมา

 1. คลิกสิ่งที่แนบมาในบานหน้าต่างการอ่านหรือในข้อความที่เปิดอยู่

 2. บนแท็บ สิ่งที่แนบมา ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกเป็น คุณยังสามารถคลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา แล้วคลิก บันทึกเป็น ได้อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การเปิดและบันทึกสิ่งที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มลายเซ็นอีเมลลงในข้อความ

คุณสามารถสร้างลายเซ็นที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวสำหรับข้อความอีเมลของคุณ ซึ่งรวมถึงข้อความ รูป นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โลโก้ หรือแม้แต่รูปลายเซ็นแบบลายมือของคุณได้

การสร้างลายเซ็น

 1. เปิดข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิก ลายเซ็น

 1. บนแท็บ ลายเซ็นอีเมล ให้คลิก สร้าง

การเพิ่มลายเซ็น

 • ในข้อความใหม่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม รวม ให้คลิก ลายเซ็น แล้วคลิกลายเซ็นที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างและเพิ่มลายเซ็นข้อความอีเมล

ด้านบนของหน้า

การสร้างการนัดหมายในปฏิทิน

การนัดหมายเป็นกิจกรรมที่คุณจัดกำหนดการไว้ในปฏิทินของคุณ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเชิญบุคคลอื่นหรือการสงวนทรัพยากรไว้

 • ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างการนัดหมาย หรือคุณอาจคลิกขวาที่ช่วงเวลาในตารางปฏิทินของคุณ แล้วคลิก สร้างการนัดหมาย ก็ได้

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างการนัดหมาย ให้กด CTRL+SHIFT+A

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดกำหนดการนัดหมาย

ด้านบนของหน้า

การจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

การประชุมคือการนัดหมายที่บุคคลอื่นเข้าร่วมด้วย และสามารถระบุถึงทรัพยากร เช่น ห้องประชุม ได้ การตอบกลับการเรียกประชุมของคุณจะปรากฏขึ้นใน กล่องจดหมายเข้า ของคุณ

 • ใน ปฏิทิน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างการประชุม

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างการเรียกประชุมใหม่จากโฟลเดอร์ใดๆ ใน Outlook ให้กด CTRL+SHIFT+Q

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การจัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

ด้านบนของหน้า

การตั้งระบบเตือน

คุณสามารถตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออกสำหรับรายการต่างๆ รวมทั้งข้อความอีเมล การนัดหมาย และที่ติดต่อได้

สำหรับการนัดหมายหรือการประชุม

ในรายการที่เปิดอยู่ บนแท็บ การนัดหมาย หรือ การประชุม ในกลุ่ม ตัวเลือก ในรายการแบบหล่นลงของ ตัวเตือน ให้เลือกระยะเวลาก่อนการนัดหมายหรือการประชุมที่คุณต้องการให้ตัวเตือนปรากฏขึ้น เมื่อต้องการปิดตัวเตือน ให้เลือก ไม่มี

สำหรับข้อความอีเมล ที่ติดต่อ และงาน

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิก ตามงาน แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

  เคล็ดลับ    คุณสามารถกำหนดค่าสถานะของข้อความอีเมลให้เป็นรายการที่ต้องทำได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวเตือน ให้คลิกขวาที่คอลัมน์ ตัวแสดงสถานะ ในรายการข้อความ หรือถ้าคุณเปิดข้อความอยู่ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม การติดตาม ให้คลิก ตามงาน แล้วคลิก เพิ่มตัวเตือน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าหรือเอาตัวเตือนออก

ด้านบนของหน้า

การสร้างที่ติดต่อ

ที่ติดต่ออาจมีแค่ชื่อและที่อยู่อีเมล หรือจะรวมข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมไว้ด้วยก็ได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ต่างๆ รูปภาพ วันเกิด และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ติดต่อรายนั้น

 • ใน ที่ติดต่อ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างที่ติดต่อ

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างที่ติดต่อจากโฟลเดอร์ใดๆ ใน Outlook ให้กด CTRL+SHIFT+C

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างหรือเพิ่มที่ติดต่อ

ด้านบนของหน้า

การสร้างงาน

 คนส่วนใหญ่มักจะจดรายการสิ่งที่ต้องทำไว้ บนกระดาษ ในกระดาษคำนวณ หรือโดยใช้กระดาษร่วมกับวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน Microsoft Outlook คุณสามารถรวมรายการที่หลากหลายเข้าด้วยกันเป็นรายการเดียว รับการเตือนจากตัวเตือน และติดตามความคืบหน้าของงานได้

 • ใน งาน บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างงาน

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างงานใหม่ ให้กด CTRL+SHIFT+K

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู การสร้างงานและรายการที่ต้องทำ

ด้านบนของหน้า

การสร้างบันทึกย่อ

บันทึกย่อคือกระดาษโน้ตติดกาวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณสามารถใช้บันทึกย่อเพื่อจดคำถาม ความคิด ตัวเตือน และสิ่งต่างๆ ที่คุณต้องการเขียนบนกระดาษ

 • ใน บันทึกย่อ ในกลุ่ม สร้าง ให้คลิก สร้างบันทึกย่อ

แป้นพิมพ์ลัด    เมื่อต้องการสร้างบันทึกย่อ ให้กด CTRL+SHIFT+N

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสร้างบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

การพิมพ์ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ รายการปฏิทิน หรืองาน

คุณสามารถพิมพ์รายการแต่ละรายการ เช่น ข้อความอีเมล ที่ติดต่อ หรือรายการปฏิทิน หรือพิมพ์มุมมองขนาดใหญ่ เช่น ปฏิทิน สมุดรายชื่อ หรือรายการเนื้อหาของโฟลเดอร์จดหมายได้

กระบวนงานการพิมพ์สำหรับจดหมาย ปฏิทิน หรือโฟลเดอร์อื่นๆ ใน Microsoft Outlook จะเหมือนกัน โดยการตั้งค่าการพิมพ์และหน้าที่การใช้งานทั้งหมดจะอยู่ในมุมมอง Backstage คลิกแท็บ แฟ้ม เพื่อเปิดมุมมอง Backstage

 1. คลิกที่รายการหรือโฟลเดอร์ใน Outlook ที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิกแท็บ แฟ้ม

 3. คลิก พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การพิมพ์รายการใน Outlook

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา