งานพื้นฐานใน OneNote Online

ด้วย OneNote Online คุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณสร้าง เปิด ดู แก้ไข จัดรูปแบบ และแชร์สมุดบันทึก OneNote ที่คุณเก็บไว้บน OneDrive ถ้าองค์กรหรือสถาบันการศึกษาของคุณมีแผน Office 365 หรือไซต์ SharePoint ให้เริ่มใช้ OneNote Online โดยการสร้างหรือแชร์สมุดบันทึกในไลบรารีบนไซต์ของคุณ

บทความนี้สรุปขั้นตอนพื้นฐานบางประการที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน OneNote Online

หมายเหตุ  ถ้าคุณกำลังใช้ OneNote Online กับ SharePoint 2010 ให้ดูที่ บทนำสู่ OneNote Web App และบทสรุป OneNote Web App

สร้างสมุดบันทึกใหม่

พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อในเบราว์เซอร์

เพิ่มลิงก์

แทรกรูปภาพ

วาดตาราง

เพิ่มหน้าใหม่

เพิ่มส่วนใหม่

จัดเก็บบันทึกย่อ

แชร์บันทึกย่อ OneNote แบบออนไลน์

ทำงานร่วมกันในสมุดบันทึก

สร้างสมุดบันทึกใหม่

ลงชื่อเข้าใช้ OneDrive หรือไซต์ทีมของคุณและสร้างสมุดบันทึกในเบราว์เซอร์ คลิก สร้าง > สมุดบันทึก OneNote แล้วตั้งชื่อสมุดบันทึก

สร้างเอกสารใหม่

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อในเบราว์เซอร์

OneNote Online ช่วยให้คุณแก้ไขสมุดบันทึก OneNote แบบใช้งานบน Cloud ได้ด้วยการเปิดสมุดบันทึกในเบราว์เซอร์ของคุณแล้วพิมพ์ที่ตำแหน่งใดก็ได้ในหน้านั้น นอกจากการพิมพ์และจัดรูปแบบข้อความแล้ว คุณยังสามารถเพิ่มรูปภาพและคลิปอาร์ตไปยังบันทึกย่อของคุณได้

ไม่มีคำสั่ง บันทึก ใน OneNote Online งานทั้งหมดของคุณจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติและอย่างต่อเนื่อง ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้พิมพ์ เพิ่ม หรือลบในบันทึกย่อของคุณ ให้กด Ctrl+Z (ใน Windows) หรือ ⌘+Z (ใน Mac) เพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุดของคุณ

แท็บทางด้านซ้ายของหน้าจอจะแสดงหน้าที่ถูกจัดกลุ่มเป็นส่วนต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบความคิดของคุณได้

แท็บหน้าใน OneNote Online

ถ้าคุณพยายามพิมพ์ในสมุดบันทึกแล้วไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น เป็นไปได้ว่าคุณอาจอยู่ในมุมมองการอ่าน เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมอง การแก้ไข ให้คลิก แก้ไขสมุดบันทึก > แก้ไขใน OneNote Online

แก้ไขสมุดบันทึกใน OneNote Online

ด้านบนของหน้า

เพิ่มลิงก์

เมื่อใดก็ตามที่คุณพิมพ์ข้อความที่ OneNote Online รู้ว่าเป็นลิงก์ (หรือที่เรียกว่า ไฮเปอร์ลิงก์) ข้อความนั้นจะจัดรูปแบบเป็นรายการเดียวโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์www.microsoft.com ในบันทึกย่อ OneNote Online ก็จะเปลี่ยนข้อความนั้นเป็นลิงก์ให้คุณ ในตัวอย่างนี้ การคลิกลิงก์จะเปิดเว็บไซต์ Microsoft ในเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณยังสามารถแทรกลิงก์ลงในบันทึกย่อของคุณได้ด้วยตนเอง โดยทำดังนี้

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้เป็นลิงก์

 2. คลิก แทรก > ลิงก์

 3. ในกล่องโต้ตอบ ลิงก์ ให้พิมพ์ URL ปลายทางของลิงก์ในเขตข้อมูล ที่อยู่ แล้วคลิก แทรก

หมายเหตุ  เมื่อต้องการแก้ไขหรือเอาลิงก์ออก ให้คลิกขวาในบันทึกย่อของคุณ แล้วคลิก แก้ไขลิงก์ หรือ เอาลิงก์ออก

ด้านบนของหน้า

แทรกรูปภาพ

ด้วย OneNote Online คุณสามารถแทรกรูปภาพหรือคลิปอาร์ตลงในบันทึกย่อของคุณได้อย่างง่ายดาย

 1. บนหน้าใดๆ ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

 2. คลิก แทรก และเลือกทำสิ่งต่อไปนี้

  • คลิก รูปภาพ เพื่อแทรกไฟล์รูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

  • คลิก รูปภาพออนไลน์ เพื่อค้นหาและแทรกรูปภาพจาก Bing

   เมื่อคุณใช้คลิปอาร์ตและรูปภาพจาก Bing คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านลิขสิทธิ์ และสิทธิ์การใช้งานตัวกรองใน Bing จะช่วยคุณเลือกรูปภาพที่ใช้สามารถใช้ได้

ด้านบนของหน้า

วาดตาราง

ตารางเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบข้อมูลในบันทึกย่อของคุณ เมื่อต้องการสร้างตารางใน OneNote Online ให้เริ่มด้วยการวาดเส้นตารางแบบง่ายๆ

 1. คลิก แทรก > ตาราง

 2. เลื่อนตัวชี้เมาส์ไปบนเส้นตารางเพื่อเลือกขนาดของตารางที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่มด้านซ้ายของเมาส์เพื่อสร้างตาราง ตัวอย่างเช่น การเลือกตารางขนาด 4X6 จะสร้างตารางที่มี 4 คอลัมน์และ 6 แถว

เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตารางหรือส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างรวดเร็ว ให้คลิกขวาในเซลล์ใดๆ ของตารางแล้วคลิกแท็บ เค้าโครง ที่ปรากฏขึ้นใน Ribbon เครื่องมือตารางที่คุณพบตรงนี้ช่วยให้คุณแทรกและเอาแถวและคอลัมน์ออก เลือกเซลล์และช่วงเซลล์ แสดงหรือซ่อนขอบตาราง และจัดแนวเซลล์ของตารางในแบบที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหน้าใหม่

คุณสามารถเพิ่มหน้าได้เท่าที่ต้องการ เพื่อเพิ่มที่ว่างในส่วนต่างๆ ให้สมุดบันทึกของคุณ

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิก แทรก > หน้าใหม่ แล้วพิมพ์ชื่อหน้าที่ด้านบนของหน้าใหม่

 • คลิกขวาที่แท็บหน้าที่มีอยู่ในสมุดบันทึก แล้วคลิก หน้าใหม่

หมายเหตุ  เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของแท็บหน้าของคุณในแถบด้านข้าง ให้คลิกและลากแท็บหน้าใดๆ ไปยังตำแหน่งใหม่

ด้านบนของหน้า

เพิ่มส่วนใหม่

เมื่อต้องการจัดระเบียบสมุดบันทึกของคุณลงในประเภทที่ต่างกันให้ดีกว่าเดิม คุณสามารถเพิ่มส่วนหลายส่วนเท่าที่คุณต้องการ

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • คลิก แทรก > ส่วนใหม่ แล้วพิมพ์ชื่อสำหรับส่วนใหม่เมื่อได้รับพร้อมท์

 • คลิกขวาที่แท็บหน้าที่มีอยู่ในสมุดบันทึก แล้วคลิก ส่วนใหม่

หมายเหตุ  เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของแท็บส่วนของคุณในแถบด้านข้าง ให้คลิกและลากแท็บส่วนใดๆ ไปยังตำแหน่งใหม่

ด้านบนของหน้า

จัดเก็บบันทึกย่อ

OneNote Online ไม่มีปุ่ม บันทึก เนื่องจากคุณไม่ต้องบันทึกงานของคุณใน OneNote เหมือนกับในโปรแกรมอื่น

เมื่อคุณทำงานในสมุดบันทึกของคุณ OneNote Online จะบันทึกทุกอย่างให้คุณโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงบันทึกย่อของคุณมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะทำให้คุณไม่ต้องกังวลและมีเวลาให้กับโครงการ แผนงาน หรือแนวคิดของคุณ แทนที่จะต้องมาคอยกังวลกับไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้พิมพ์ เพิ่ม หรือลบในบันทึกย่อของคุณ ให้กด Ctrl+Z (ใน Windows) หรือ ⌘+Z (ใน Mac) เพื่อยกเลิกการกระทำล่าสุดของคุณ

ด้านบนของหน้า

แชร์บันทึกย่อ OneNote แบบออนไลน์

ด้วยสมุดบันทึกแบบออนไลน์ คุณสามารถแชร์กับคนอื่นได้โดยการส่งลิงก์แทนการส่งสิ่งที่แนบมากับอีเมล บุคคลอื่นสามารถอ่านบันทึกย่อของคุณบนเว็บเบราว์เซอร์ของเขาได้ ด้วยการคลิกที่ลิงก์นี้

คำสั่ง แชร์ ใน OneNote Online

ด้านบนของหน้า

ทำงานร่วมกันในสมุดบันทึก

การทำงานร่วมกันในสมุดบันทึกเป็นวิธีที่ดีในการระดมความคิดหรือการค้นคว้าสำหรับโครงการกลุ่ม

OneNote Online จะแสดงการอัปเดตขณะที่กำลังมีการอัปเดตให้คุณเห็น และคุณสามารถเห็นได้ด้วยว่าใครทำอะไรบนหน้านั้น โดยไปที่ มุมมอง > แสดงผู้เขียน (คลิกที่นี่อีกครั้งเพื่อซ่อนชื่อผู้เขียน)

คำสั่ง แสดงผู้เขียน

OneNote จะคอยซิงค์สมุดบันทึกกับทุกคน แม้ว่าบุคคลนั้นจะใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันก็ตาม เพื่อนร่วมงานของคุณสามารถใช้ OneNote Online หรือแอป OneNote 2010 หรือ 2013 บนเดสก์ท็อป หรือ OneNote Mobile จากโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตได้

ด้านบนของหน้า

นำไปใช้กับ: OneNote Onlineข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา