งานพื้นฐานใน OneNote 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เริ่มต้นใช้งาน Office 2010 นี่คืองานพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถทำเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้Microsoft OneNote 2010

 

ในบทความนี้

OneNote คืออะไร

ค้นหา และใช้แม่แบบ

สร้างสมุดบันทึกใหม่

บันทึกสมุดบันทึก

แทรกหน้าใหม่

พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อบนหน้า

พิมพ์หน้า

OneNote คืออะไร

Microsoft OneNote 2010 เป็นสมุดบันทึกแบบดิจิทัลที่ให้สถานที่เดียวที่คุณสามารถรวบรวมทั้งหมดของบันทึกย่อของคุณและข้อมูล มีประโยชน์ของความสามารถในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหาได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มบวก กับการใช้งานง่ายที่ใช้ร่วมกันสมุดบันทึกเพื่อให้คุณสามารถจัดการการโอเวอร์โหลดข้อมูล และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งแตกต่างจากระบบที่ใช้กระดาษ โปรแกรมประมวลผลคำ ระบบอีเมล หรือโปรแกรมอื่น ๆ ในการทำงาน OneNote ส่งมีความยืดหยุ่นในการรวบรวม และจัดระเบียบข้อความ รูปภาพ ลายมือดิจิทัล บันทึกเสียง และวิดีโอ และเพิ่มเติม — ทั้งหมดในหนึ่งสมุดบันทึกดิจิทัลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ OneNote สามารถช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมาก โดยการรักษาข้อมูลที่คุณต้องการเพียงปลายนิ้ว และลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลผ่านข้อความอีเมล กระดาษโน้ต โฟลเดอร์แฟ้ม และงานพิมพ์

OneNote 2010 เป็นส่วนประกอบที่รวมของ Microsoft Office 2010 ซึ่งทำให้ง่ายต่อการรวบรวม จัดระเบียบ ค้นหา และใช้บันทึกย่อและข้อมูลของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ความสามารถในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้คุณค้นหาข้อมูล จากข้อความภายในรูปภาพ หรือคำพูดในการบันทึกเสียง และวิดีโอ และเครื่องมือทำงานร่วมกันเพื่อใช้งานง่ายช่วยให้ทีมทำงานร่วมกับข้อมูลนี้ในสมุดบันทึกที่ใช้ร่วมกัน ทั้งหมดไม่ว่าจะออนไลน์ หรือออฟไลน์

มีข้อมูลทั้งหมดของคุณเพียงปลายนิ้ว OneNote ให้คุณแก้ไขปัญหาสำหรับการโอเวอร์โหลดข้อมูล ช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยคุณอยู่ด้านบนสุดของงาน กำหนดการ และรายละเอียดของทีมงาน และรู้สึกคุ้นเคยของลักษณะที่ปรากฏของระบบ Microsoft Office ทำให้ง่ายต่อการเริ่มใช้โปรแกรมทันที ลดสิ้นเปลืองเวลาและต้นทุนการฝึกอบรม

ด้านบนของหน้า

ค้นหา และใช้แม่แบบ

OneNote 2010 ช่วยให้คุณสามารถใช้แม่แบบภายใน การใช้แม่แบบกำหนดเองของคุณเอง และเรียกดูได้หลายแม่แบบ OneNoteบนOffice.com (รวมทั้งสมุดบันทึก เพจ และแม่แบบส่วน)

เมื่อต้องการค้นหา และนำแม่แบบไปยังหน้าใหม่ใน OneNote 2010 ทำต่อไปนี้:

 1. เปิดสมุดบันทึกหรือส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้า

 2. ในรายการแท็บหน้า คลิกลูกศรถัดจากปุ่มหน้าใหม่

 3. ในบานหน้าต่างงานต้นแบบ ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งภายในแม่แบบ ชนิดของเท็มเพลตที่คุณต้องขยาย และจากนั้น คลิกแม่แบบที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการนำแม่แบบที่คุณได้สร้างขึ้น ขยายแม่แบบของฉัน และคลิกแม่แบบที่คุณต้องการ

  • การค้นหาแม่แบบบนOffice.com คลิกแม่แบบบน Office.com บน Office.com เป็น คลิกประเภทแม่แบบ เลือกเท็มเพลตที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิกดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดแม่แบบลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

สร้างสมุดบันทึกใหม่

 1. คลิกแท็บแฟ้ม แล้ว คลิ กสร้าง

 2. ภายใต้การเก็บสมุดบันทึกบน เลือกตำแหน่งที่จะเก็บสมุดบันทึกของคุณ

 3. ในกล่องชื่อ ป้อนชื่อสำหรับสมุดบันทึกของคุณใหม่

 4. ในตำแหน่งที่ตั้ง พิมพ์ หรือเรียกดูไปยังตำแหน่งที่ตั้งสำหรับสมุดบันทึกของคุณจะได้รับการบันทึก

 5. คลิกสร้างสมุดบันทึก

ด้านบนของหน้า

บันทึกสมุดบันทึก

OneNote อย่างต่อเนื่อง และอัตโนมัติจะบันทึกงานของคุณใน ขณะที่คุณทำบันทึกย่อ เมื่อใดก็ ตามที่คุณสลับไปยังหน้าหรือส่วนอื่น และเมื่อใดก็ ตามที่คุณปิดส่วนและสมุดบันทึก ไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อของเราได้ด้วยตนเอง แม้ว่าคุณเสร็จสิ้นได้

เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของส่วนหนึ่งของบันทึกย่อของคุณไปยังตำแหน่งอื่น ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ภายใต้บันทึกปัจจุบัน ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบันทึกเฉพาะปัจจุบัน เปิดหน้าในสมุดบันทึกของคุณ คลิกเพจ

  • เมื่อต้องการบันทึกส่วนปัจจุบัน เปิดในสมุดบันทึกของคุณ คลิกส่วน

  • เมื่อต้องการบันทึกสมุดบันทึกปัจจุบัน เปิด คลิกสมุดบันทึก

 3. ภายใต้การเลือกรูปแบบ คลิกรูปแบบแฟ้มที่คุณต้องการบันทึกเป็น

 4. คลิก บันทึกเป็น

 5. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น นำทางไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกแฟ้ม

 6. ในกล่องชื่อแฟ้ม ป้อนชื่อสำหรับสมุดบันทึกของคุณ

 7. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

แทรกหน้าใหม่

 1. เปิดสมุดบันทึกหรือส่วนที่คุณต้องการแทรกหน้า

 2. ในรายการแท็บหน้า คลิกเพจใหม่

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อบนหน้า

การทำบันทึกย่อ คลิกที่ใดก็ได้บนเพจ คุณต้องบันทึกย่อจะปรากฏขึ้นมา และจากนั้น พิมพ์ OneNote สร้างคอนเทนเนอร์บันทึกย่อสำหรับแต่ละบล็อกของข้อความที่คุณพิมพ์ หรือเขียน

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หน้า

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างแฟ้มของคุณ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังแฟ้มของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์ คลิกแท็บแฟ้ม

  • เมื่อต้องการพิมพ์แฟ้มของคุณ และตรวจสอบ หรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!