งานพื้นฐานใน OneNote 2010

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เริ่มต้นใช้งาน Office 2010 งานพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการใช้Microsoft OneNote 2010 ได้

 

ในบทความนี้

OneNote คืออะไร

ค้นหา และใช้เทมเพลต

สร้างสมุดบันทึกใหม่

บันทึกสมุดบันทึก

แทรกหน้าใหม่

พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อบนหน้า

พิมพ์หน้า

OneNote คืออะไร

Microsoft OneNote 2010 คือสมุดบันทึกดิจิทัลที่มีเดียวซึ่งคุณสามารถรวบรวมทั้งหมดของบันทึกย่อของคุณและข้อมูล มีประโยชน์ของความสามารถในการค้นหาที่มีประสิทธิภาพเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหาได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มรวม ถึงการใช้งานง่ายแชร์สมุดบันทึกเพื่อให้คุณสามารถจัดการข้อมูลมากเกิน และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่เหมือนกับระบบนกระดาษ โปรแกรมการประมวลผล word ระบบอีเมล หรือโปรแกรมอื่นประสิทธิภาพการทำงาน OneNote ให้ความยืดหยุ่นในการรวบรวม และจัดระเบียบข้อความ รูปภาพ ลายมือดิจิทัล บันทึกเสียง และวิดีโอ และอื่น ๆ ซึ่งทั้งหมดในสมุดบันทึกดิจิทัลหนึ่งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ OneNote สามารถช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยรักษาจุดข้อมูลที่คุณต้องการเพียงปลายนิ้ว และลดเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลทั่วทั้งข้อความอีเมล สมุดบันทึกแบบกระดาษ โฟลเดอร์ไฟล์ และที่พิมพ์ออกมา

OneNote 2010 เป็นส่วนที่รวมของ Microsoft Office 2010 ซึ่งทำให้ง่ายรวบรวม จัดระเบียบ พบ และแชร์ข้อมูลและบันทึกย่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความสามารถค้นที่มีประสิทธิภาพช่วยให้คุณระบุตำแหน่งข้อมูล จากข้อความภายในรูปภาพ หรือ จากคำพูดในการบันทึกเสียง และวิดีโอ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเพื่อใช้งานง่ายช่วยทีมทำงานร่วมกับทั้งหมดของข้อมูลนี้ในสมุดบันทึกที่แชร์ ว่าแบบออนไลน์ หรือออฟไลน์

มีข้อมูลทั้งหมดของคุณเพียงปลายนิ้ว OneNote ให้คุณแก้ไขปัญหาสำหรับรายละเอียดมากเกิน ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยให้คุณสามารถควบคุมงาน กำหนดการ และทีมข้อมูล คุ้นเคยลักษณะหน้าตาของระบบ Microsoft Office ทำให้ง่ายต่อการเริ่มใช้โปรแกรมอย่างรวดเร็ว ย่อเสียเวลาและต้นทุนการฝึกอบรม

ด้านบนของหน้า

พบ และนำเทมเพลต

OneNote 2010 ช่วยให้คุณสามารถใช้เทมเพลตที่มีอยู่ภายใน เพื่อนำไปใช้แม่แบบกำหนดเองของคุณเอง และเรียกดูหลากหลายเทมเพล OneNoteบนOffice.com (รวมถึงสมุดบันทึก หน้า และเทมเพลส่วน)

เมื่อต้องการหา และใช้เทมเพลตลงในหน้าใหม่ใน OneNote 2010 ทำต่อไปนี้:

 1. เปิดสมุดบันทึกหรือส่วนที่คุณต้องการเพิ่มหน้า

 2. ในรายการแท็บหน้า คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มหน้าใหม่

 3. ในบานหน้าต่างงานเทมเพลต เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลอยู่แล้วภายในหน้า ชนิดของแม่แบบที่คุณต้องขยาย แล้ว คลิ กเทมเพลตที่คุณต้อง

  • เมื่อต้องการนำเทมเพลตที่คุณได้สร้าง ขยายเทมเพลตของฉัน คลิ กเทมเพลตที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลตบนOffice.com คลิกเทมเพลบน Office.com บน Office.com คลิกประเภท เลือกเทมเพลตที่คุณต้อง จากนั้น คลิ กดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดแม่แบบลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

ด้านบนของหน้า

สร้างสมุดบันทึกใหม่

 1. คลิกที่แท็บไฟล์ แล้ว คลิ กใหม่

 2. ภายใต้เก็บสมุดบันทึกบน เลือกสถานที่จัดเก็บสมุดบันทึกของคุณ

 3. ในกล่องชื่อ ใส่ชื่อสำหรับสมุดบันทึกใหม่ของคุณ

 4. ในสถาน พิมพ์ หรือเรียกดูตำแหน่งที่ตั้งสำหรับสมุดบันทึกของคุณถูกบันทึก

 5. คลิกสร้างสมุดบันทึก

ด้านบนของหน้า

บันทึกสมุดบันทึก

OneNote โดยอัตโนมัติ และต่อเนื่องจะบันทึกงานของคุณใน ขณะที่คุณจดบันทึกย่อ เมื่อใดก็ ตามที่คุณสลับไปยังหน้าหรือส่วนอื่น และเมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องปิดส่วนและสมุดบันทึก ไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อของเราได้ด้วยตนเอง แม้แต่เมื่อคุณเสร็จสิ้นได้

เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของส่วนบันทึกย่อของคุณไปยังตำแหน่งอื่น ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก บันทึกเป็น

 2. ภายใต้บันทึกปัจจุบัน เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการบันทึกเฉพาะปัจจุบัน เปิดหน้าในสมุดบันทึกของคุณ คลิกหน้า

  • เมื่อต้องการบันทึกส่วนปัจจุบัน เปิดในสมุดบันทึกของคุณ คลิกส่วน

  • เมื่อต้องการบันทึกสมุดบันทึกปัจจุบัน เปิด คลิกสมุดบันทึก

 3. เลือกรูปแบบ ใต้รูปแบบไฟล์ที่คุณจะบันทึกเป็น

 4. คลิก บันทึกเป็น

 5. ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์

 6. ในกล่องชื่อไฟล์ ใส่ชื่อสำหรับสมุดบันทึกของคุณ

 7. คลิก บันทึก

ด้านบนของหน้า

แทรกหน้าใหม่

 1. เปิดสมุดบันทึกหรือส่วนที่คุณต้องการแทรกหน้า

 2. ในรายการแท็บหน้า คลิกหน้าใหม่

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อบนหน้า

การทำบันทึกย่อ คลิกที่ใดก็ได้บนหน้า คุณต้องบันทึกย่อปรากฏ และพิมพ์ OneNote สร้างคอนเทนเนอร์บันทึกย่อสำหรับแต่ละกลุ่มของข้อความที่คุณพิมพ์ หรือเขียน

ด้านบนของหน้า

พิมพ์หน้า

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก พิมพ์

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างไฟล์ของคุณ คลิกตัวอย่างก่อนพิมพ์

   เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกลับไปยังไฟล์ของคุณ และทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณพิมพ์ คลิกที่แท็บไฟล์

  • เมื่อต้องการพิมพ์ไฟล์ของคุณ และตรวจสอบ หรือเปลี่ยนคุณสมบัติสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ คลิกพิมพ์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!