งานพื้นฐานใน Excel 2010

เริ่มต้นใช้งาน Office 2010 ต่อไปนี้เป็นงานพื้นฐานที่คุณทำได้ใน Microsoft Excel 2010

ในบทความนี้

Excel คืออะไร

ค้นหาและนำเทมเพลตไปใช้

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

บันทึกเวิร์กบุ๊ก

ป้อนข้อมูลในเวิร์กชีต

จัดรูปแบบตัวเลข

นำเส้นขอบเซลล์ไปใช้

สร้างตาราง Excel

การแรเงาเซลล์

กรองข้อมูลของคุณ

เรียงลำดับข้อมูลของคุณ

สร้างสูตร

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณ

พิมพ์เวิร์กชีต

เปิดใช้งานและใช้ add-in

Excel คืออะไร

Excel คือ โปรแกรมสเปรดชีตในระบบ Microsoft Office คุณสามารถใช้ Excel เพื่อสร้าง และจัดรูปแบบเวิร์กบุ๊ก (คอลเลกชันของสเปรดชีต) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลสนับสนุนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถใช้ Excel เพื่อติดตามข้อมูล สร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนสูตรเพื่อดำเนินการคำนวณข้อมูลดังกล่าว ควบคุมการแสดงผลข้อมูลในลักษณะต่างๆ และนำเสนอข้อมูลในแผนภูมิที่ดูเป็นมืออาชีพหลากหลายแบบ

ตารางต่อไปนี้สรุปสถานการณ์ทั่วไปในการใช้ Excel

สถานการณ์

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

การทำบัญชี

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การคำนวณที่มีประสิทธิภาพของ Excel ในรายการบัญชีการเงินต่างๆ

 • งบกระแสเงินสด

 • งบรายรับรายจ่าย

 • งบกำไรขาดทุน

การเรียกเก็บเงินและยอดขาย

Excel มีประโยชน์สำหรับการจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินและยอดขาย และคุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการได้ง่ายๆ

 • ใบแจ้งหนี้การขาย

 • บันทึกการจัดส่ง

 • ใบสั่งซื้อ

การทำงบประมาณ

ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรืองานเกี่ยวกับธุรกิจ คุณสามารถสร้างงบประมาณทุกชนิดใน Excel

 • แผนงบประมาณการตลาด

 • งบประมาณกิจกรรม

 • งบประมาณเมื่อเกษียณ

การวางแผน

Excel เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการสร้างแผนแบบมืออาชีพหรือตัววางแผนที่มีประโยชน์

 • แผนชั้นเรียนรายสัปดาห์

 • แผนการวิจัยตลาด

 • แผนภาษีสิ้นปี

 • ตัววางแผนเพื่อจัดระเบียบมื้ออาหาร งานเลี้ยง หรือวันลาพักร้อน

การรายงาน

คุณสามารถสร้างรายงานชนิดต่างๆ ใน Excel ซึ่งแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลหรือสรุปข้อมูลของคุณ

 • รายงานที่วัดประสิทธิภาพโครงการ

 • รายงานที่แสดงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คาดไว้กับผลลัพธ์ที่แท้จริง

 • รายงานการคาดการณ์ข้อมูล

การติดตาม

คุณสามารถใช้ Excel เพื่อติดตามข้อมูลในแผ่นงานเวลาหรือรายการ

 • แผ่นงานเวลาสำหรับติดตามงาน

 • รายการสินค้าคงคลังเพื่อติดตามอุปกรณ์

การใช้ปฏิทิน

Excel มีพื้นที่ทำงานแบบตาราง จึงเหมาะสำหรับการสร้างปฏิทินทุกชนิด

 • ปฏิทินปีการศึกษาเพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างปีการศึกษา

 • ปฏิทินปีงบประมาณเพื่อติดตามกิจกรรมและหลักเป้าหมายทางธุรกิจ

ค้นหาและนำเทมเพลตไปใช้

Excel 2010 ให้คุณนำเทมเพลตที่มีอยู่แล้วมาใช้กับเทมเพลตแบบกำหนดเอง และค้นหาได้จากเทมเพลตที่หลากหลายบน Office.comOffice.com มีตัวเลือกเทมเพลต Excel ยอดนิยมมากมาย ซึ่งรวมถึงงบประมาณ

เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลตใน Excel 2010
 1. เลือก ไฟล์ > สร้าง...

 2. ภายใต้ เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำเทมเพลตที่คุณเพิ่งใช้งานมาใช้ซ้ำ ให้คลิก เทมเพลตล่าสุด คลิกเทมเพลตที่ต้องการ แล้วคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตของคุณเองที่ติดตั้งไว้แล้ว ให้คลิก เทมเพลตของฉัน เลือกเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลตบน Office.com ภายใต้ เทมเพลต Office.com ให้คลิกประเภทของเทมเพลต เลือกเทมเพลตที่ต้องการ แล้วคลิก ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตจาก Office.com ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ   คุณยังสามารถค้นหาเทมเพลตบน Office.com จากภายใน Excel ได้ ในกล่อง ค้นหาเทมเพลตใน Office.com ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาหนึ่งคำหรือมากกว่า และคลิกปุ่มลูกศรเพื่อค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาและนำเทมเพลตไปใช้ ให้ดูสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

 1. เลือก ไฟล์ > สร้าง...

 2. ภายใต้ เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน ให้เลือก เวิร์กบุ๊กเปล่า

 3. เลือก Create

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเวิร์กบุ๊ก ให้ดูสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

บันทึกเวิร์กบุ๊ก

 1. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในรายการ บันทึกเป็นชนิก ให้เลือก เวิร์กบุ๊ก Excel

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อเวิร์กบุ๊กของคุณ

 4. เลือก บันทึก เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ของ Excel

ป้อนข้อมูลในเวิร์กชีต

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการป้อนข้อมูล

 2. พิมพ์ข้อมูลในเซลล์

 3. กด Enter หรือ Tab เพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนข้อมูล ให้ดูป้อนข้อมูลในเวิร์กชีต

จัดรูปแบบตัวเลข

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้เลือก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ที่อยู่ถัดจาก ตัวเลข (หรือเพียงกด CTRL+1)
  ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการใช้ จากนั้นปรับการตั้งค่าตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้รูปแบบสกุลเงิน คุณสามารถเลือกสัญลักษณ์สกุลเงินอื่น แสดงตำแหน่งทศนิยมเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือเปลี่ยนวิธีการแสดงจำนวนลบ
  กล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบเซลล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบตัวเลขและรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งาน ให้ดูจัดรูปแบบตัวเลขในเวิร์กชีต

นำเส้นขอบเซลล์ไปใช้

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ แล้วคลิก ลักษณะเส้นขอบที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีนำการจัดรูปแบบไปใช้กับเวิร์กชีต ให้ดูจัดรูปแบบเวิร์กชีต

สร้างตาราง Excel

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้ในตาราง เซลล์ดังกล่าวอาจเป็นเซลล์ว่างหรือมีข้อมูลก็ได้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้เลือก จัดรูปแบบเป็นตาราง แล้วคลิกสไตล์ตารางที่คุณต้องการ

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. ถ้าช่วงที่เลือกมีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเป็นส่วนหัวของตาราง ให้เลือก ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเป็นตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างตาราง ให้ดูสร้างตาราง Excel

การแรเงาเซลล์

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการแรเงา

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจาก สีเติม รูปปุ่ม จากนั้น ภายใต้ สีของชุดรูปแบบ หรือ สีมาตรฐาน ให้เลือกสีที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีนำการจัดรูปแบบไปใช้กับเวิร์กชีต ให้ดูจัดรูปแบบเวิร์กชีต

กรองข้อมูลของคุณ

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ตัวกรอง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 3. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อแสดงรายการที่คุณสามารถเลือกตัวกรองได้

 4. เมื่อต้องการเลือกตามค่า ในรายการ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย (เลือกทั้งหมด) วิธีนี้จะนำเครื่องหมายถูกออกจากกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด จากนั้น เลือกเฉพาะค่าคุณต้องการดู แล้วคลิก ตกลง เพื่อดูผลลัพธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรองข้อมูล ให้ดูกรองข้อมูล โดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

เรียงลำดับข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว
 1. เลือกช่วงข้อมูล เช่น A1:L5 (หลายแถวและหลายคอลัมน์) หรือ C1:C80 (คอลัมน์เดียว) ช่วงอาจมีชื่อเรื่องที่คุณสร้างขึ้นเพื่อระบุคอลัมน์หรือแถว

 2. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. คลิก คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด เพื่อทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (จาก ก ถึง ฮ หรือจำนวนน้อยที่สุดไปยังจำนวนมากที่สุด)

  ปุ่ม เรียงลำดับ ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล ใน Excel

 4. คลิก คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด เพื่อทำการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (จาก ฮ ถึง ก หรือจากจำนวนมากที่สุดไปยังจำนวนน้อยที่สุด)

เมื่อต้องการเรียงลำดับตามเกณฑ์ที่เจาะจง
 1. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในช่วงที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือก เรียงลำดับ

  คำสั่งเรียงลำดับในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ในแท็บ ข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 3. ในรายการ เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. ในรายการ เรียงลำดับ ให้เลือก ค่า, สีของเซลล์, สีฟอนต์ หรือ ไอคอนของเซลล์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 5. ในรายการ ลำดับ ให้เลือกลำดับที่คุณต้องการนำไปใช้กับการเรียงลำดับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับตามตัวอักษรหรือตัวเลขจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย (สำหรับข้อความคือ จาก ก ถึง ฮ หรือจาก ฮ ถึง ก สำหรับตัวเลข คือ จากน้อยกว่าไปมากกว่า หรือจากมากกว่าไปน้อยกว่า)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียงลำดับข้อมูล ให้ดูเรียงลำดับข้อมูล โดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

สร้างสูตร

 1. ในเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 2. พิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการรวมกัน ตัวอย่างเช่น 3+7

 3. ใช้เมาส์เพื่อเลือกเซลล์อื่นๆ (แทรกตัวดำเนินการระหว่างเซลล์) ตัวอย่างเช่น เลือก B1 แล้วพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) เลือก C1 แล้วพิมพ์ + แล้วเลือก D1

 4. กด Enter เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้วเพื่อทำสูตรให้เสร็จสมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสูตร ให้ดูสร้างสูตร

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณ

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้สร้างแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกชนิดย่อยของแผนภูมิ
  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ใช้ เครื่องมือแผนภูมิ เพื่อเพิ่มองค์ประกอบแผนภูมิ เช่น ชื่อและป้ายชื่อข้อมูล และเปลี่ยนการออกแบบ เค้าโครง หรือรูปแบบของแผนภูมิ
  เครื่องมือแผนภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ให้ดูสร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณ

พิมพ์เวิร์กชีต

 1. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งรายการหรือหลายรายการที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. เลือก ไฟล์ > พิมพ์ (คุณยังสามารถกด CTRL+P)

  หมายเหตุ  หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงผลเป็นสีขาวดำเท่านั้น ไม่ว่าเวิร์กชีตของคุณจะมีสีหรือไม่ก็ตาม นอกเสียจากว่าคุณได้กำหนดค่าให้พิมพ์บนเครื่องพิมพ์สี

 3. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้า ที่ด้านล่างของหน้าต่าง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้เลือก หน้าถัดไป และ หน้าก่อนหน้า

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ ให้ทำดังต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้ใช้กล่องแบบหล่นลงภายใต้ เครื่องพิมพ์ แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ รวมถึงการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ ระยะขอบกระดาษ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ การตั้งค่า

  • เมื่อต้องการปรับทั้งเวิร์กชีตให้มีขนาดพอดีกับการพิมพ์ในหน้าเดียว ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องแบบหล่นลงของตัวเลือกการปรับขนาด

 5. เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กบุ๊ก ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการพิมพ์บางส่วนของเวิร์กชีต ให้เลือกเวิร์กชีต แล้ว เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์ทั้งเวิร์กชีต ให้เลือกเวิร์กชีตเพื่อเปิดใช้งาน

 6. คลิก พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ ให้ดูพิมพ์เวิร์กชีต

เปิดใช้งานและใช้ add-in

 1. คลิกแท็บ ไฟล์ เลือก ตัวเลือก แล้วเลือกประเภท Add-In

 2. ที่ใกล้ๆ ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Excel Add-in ไว้แล้วในกล่อง จัดการ จากนั้นให้คลิก ไป

 3. ในกล่องโต้ตอบ Add-In ให้เลือกกล่อง add-in ที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก ตกลง

  ถ้า Excel แสดงข้อความที่ระบุว่าเรียกใช้ add-in นี้ไม่ได้และพร้อมท์ให้คุณติดตั้ง add-in ให้ คลิก ใช่ เพื่อติดตั้ง add-in

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ add-in ให้ดูเริ่มต้นใช้งานด่วน: เปิดใช้งานและใช้ add-in

นำไปใช้กับ: Excel 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา