งานพื้นฐานใน Excel 2010

เริ่มต้นใช้งาน Office 2010 ต่อไปนี้คืองานพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ใน Microsoft Excel 2010

ในบทความนี้

Excel คืออะไร

ค้นหาและนำเทมเพลตไปใช้

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

บันทึกเวิร์กบุ๊ก

ใส่ข้อมูลในเวิร์กชีต

จัดรูปแบบตัวเลข

นำเส้นขอบเซลล์ไปใช้

สร้างตาราง Excel

นำการแรเงาเซลล์ไปใช้

กรองข้อมูลของคุณ

เรียงลำดับข้อมูลของคุณ

สร้างสูตร

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณ

พิมพ์เวิร์กชีต

เปิดใช้งานและใช้ Add-in

Excel คืออะไร

Excel คือโปรแกรมสเปรดชีตในระบบ Microsoft Office คุณสามารถใช้ Excel ในการสร้างและจัดรูปแบบเวิร์กบุ๊ก (คอลเลกชันของสเปรดชีต) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและทำการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยความเข้าใจที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถใช้ Excel ในการติดตามข้อมูล, สร้างตัวแบบต่างๆ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล, เขียนสูตรเพื่อทำการคำนวณข้อมูลนั้น, ทำ Pivot ข้อมูลด้วยวิธีต่างๆ และนำเสนอข้อมูลแบบแผนภูมิที่มีลักษณะอย่างมืออาชีพได้อย่างหลากหลาย

ตารางต่อไปนี้จะสรุปสถานการณ์สมมติทั่วไปสำหรับการใช้ Excel

สถานการณ์

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

บัญชี

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์การคำนวณที่มีประสิทธิภาพของ Excel ในการจัดเตรียมงบการเงิน

 • งบกระแสเงินสด

 • งบกำไรขาดทุน

 • งบกำไรขาดทุน

การเรียกเก็บเงินและการขาย

Excel สามารถใช้ในการจัดการข้อมูลการเรียกเก็บเงินและการขาย และสามารถใช้สร้างฟอร์มที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

 • ใบแจ้งหนี้การขาย

 • ใบรับการบรรจุหีบห่อ

 • ใบสั่งซื้อ

การจัดทำงบประมาณ

คุณสามารถสร้างงบประมาณได้ทุกชนิดใน Excel ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือธุรกิจ

 • แผนงบประมาณการตลาด

 • งบประมาณกิจกรรม

 • งบประมาณการเกษียณ

การวางแผน

Excel เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการวางแผนแบบมืออาชีพหรือเป็นตัววางแผนที่มีประโยชน์

 • แผนชั้นเรียนรายสัปดาห์

 • แผนการวิจัยตลาด

 • แผนภาษีเมื่อสิ้นปี

 • ตัววางแผนที่ช่วยคุณวางแผนมื้ออาหาร งานเลี้ยง หรือวันลาพักร้อน

การรายงาน

คุณสามารถสร้างรายงานชนิดต่างๆ ใน Excel เพื่อแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลหรือการสรุปข้อมูลของคุณ

 • รายงานที่วัดประสิทธิภาพโครงการ

 • รายงานที่แสดงผลต่างระหว่างผลลัพธ์ที่ประมาณไว้และผลลัพธ์จริง

 • รายงานเพื่อการคาดการณ์ข้อมูล

การติดตาม

คุณสามารถใช้ Excel เพื่อติดตามข้อมูลในแผ่นเวลาหรือรายการบันทึกเวลา

 • แผ่นเวลาสำหรับติดตามการทำงาน

 • รายการสินค้าคงคลังเพื่อติดตามอุปกรณ์

การใช้ปฏิทิน

ด้วยเวิร์กสเปซแบบเส้นตารางของ Excel ทำให้ Excel เหมาะสำหรับการสร้างปฏิทินทุกชนิด

 • ปฏิทินปีการศึกษาเพื่อติดตามกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างปีการศึกษา

 • ปฏิทินปีงบประมาณเพื่อติดตามกิจกรรมและเป้าหมายทางธุรกิจ

ค้นหาและนำเทมเพลตไปใช้

Excel 2010 ทำให้คุณสามารถนำเทมเพลตที่มีอยู่แล้วภายในหรือเทมเพลตที่คุณกำหนดเองไปใช้ได้ ตลอดจนค้นหาได้จากเทมเพลตที่หลากหลายบน Office.comOffice.com มีเทมเพลต Excel ยอดนิยมให้เลือกมากมาย รวมถึงเทมเพลตงบประมาณด้วย

เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลตใน Excel 2010
 1. ให้เลือก ไฟล์ > ใหม่

 2. ภายใต้ เทมเพลตที่มีอยู่ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการนำเทมเพลตที่คุณได้ใช้ล่าสุดไปใช้ใหม่ ให้คลิก เทมเพลตล่าสุด จากนั้นคลิกเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วคลิก สร้าง

  • เมื่อต้องการใช้เทมเพลตของคุณเองที่คุณได้ติดตั้งไว้แล้ว ให้คลิก เทมเพลตของฉัน จากนั้นเลือกเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

  • เมื่อต้องการค้นหาเทมเพลตบน Office.com ภายใต้ เทมเพลต Office.com ให้คลิกประเภทเทมเพลต จากนั้นให้เลือกประเภทเทมเพลตที่คุณต้องการ แล้วคลิก ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตจาก Office.com ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ   นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาเทมเพลตใน Office.com จากภายใน Excel ได้อีกด้วย ในกล่อง ค้นหาเทมเพลตใน Office.com ให้พิมพ์คำที่ใช้ค้นหาอย่างน้อยหนึ่งคำ แล้วคลิกปุ่มลูกศรเพื่อค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหาและนำเทมเพลตไปใช้ ให้ดูที่ สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

 1. ให้เลือก ไฟล์ > ใหม่

 2. ภายใต้ เทมเพลตที่มีอยู่ ให้เลือก เวิร์กบุ๊กเปล่า

 3. เลือก สร้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างเวิร์กบุ๊ก ให้ดูที่ สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

บันทึกเวิร์กบุ๊ก

 1. เลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

 2. ในกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ในรายการ บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Excel Workbook

 3. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อเวิร์กบุ๊กของคุณ

 4. เลือก บันทึก เพื่อให้การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ของ Excel

ใส่ข้อมูลในเวิร์กชีต

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใส่ข้อมูล

 2. พิมพ์ข้อมูลในเซลล์

 3. กด Enter หรือ Tab เพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใส่ข้อมูล ให้ดูที่ ใส่ข้อมูลในเวิร์กชีต

จัดรูปแบบตัวเลข

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้เลือก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ที่อยู่ถัดจาก ตัวเลข (หรือเพียงกด CTRL+1)
  ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

 3. ในรายการ ประเภท ให้คลิกรูปแบบที่คุณต้องการใช้ จากนั้นปรับการตั้งค่าตามความจำเป็น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้รูปแบบสกุลเงิน คุณสามารถเลือกสัญลักษณ์สกุลเงินอื่น แสดงตำแหน่งทศนิยมเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือเปลี่ยนวิธีการแสดงจำนวนลบ
  กล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบเซลล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบตัวเลขและรูปแบบตัวเลขที่พร้อมใช้งาน ให้ดูที่ การจัดรูปแบบตัวเลขในเวิร์กชีต

นำเส้นขอบเซลล์ไปใช้

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เส้นขอบ แล้วคลิกสไตล์เส้นขอบที่คุณต้องการ

  รูป Ribbon ของ Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำการจัดรูปแบบไปใช้กับเวิร์กชีต ให้ดูที่ จัดรูปแบบเวิร์กชีต

สร้างตาราง Excel

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้ในตาราง เซลล์ดังกล่าวอาจเป็นเซลล์ว่างหรือมีข้อมูลก็ได้

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม สไตล์ ให้เลือก จัดรูปแบบเป็นตาราง แล้วเลือกสไตล์ตารางที่คุณต้องการ

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. ถ้าช่วงที่เลือกมีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเป็นส่วนหัวของตาราง ให้เลือก ตารางของฉันมีส่วนหัวของตาราง ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเป็นตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างตาราง ให้ดูที่ สร้างตาราง Excel

นำการแรเงาเซลล์ไปใช้

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการแรเงา

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ฟอนต์ ให้เลือกลูกศรถัดจาก สีเติม รูปปุ่ม จากนั้น ภายใต้ สีของธีม หรือ สีมาตรฐาน ให้เลือกสีที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการนำการจัดรูปแบบไปใช้กับเวิร์กชีต ให้ดูที่ จัดรูปแบบเวิร์กชีต

กรองข้อมูลของคุณ

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้คลิก ตัวกรอง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 3. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อแสดงรายการที่คุณสามารถเลือกตัวกรองได้

 4. เมื่อต้องการเลือกตามค่า ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย (เลือกทั้งหมด) ในรายการ การทำเช่นนี้จะเอาเครื่องหมายถูกออกจากกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด จากนั้นให้เลือกเฉพาะค่าที่คุณต้องการดู แล้วคลิก ตกลง เพื่อดูผลลัพธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรองข้อมูล ให้ดูที่ การกรองข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

เรียงลำดับข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว
 1. เลือกช่วงข้อมูล เช่น A1:L5 (หลายแถวและหลายคอลัมน์) หรือ C1:C80 (คอลัมน์เดียว) ช่วงอาจมีชื่อเรื่องที่คุณสร้างขึ้นเพื่อระบุคอลัมน์หรือแถว

 2. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. คลิก คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด เพื่อทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (จาก ก ถึง ฮ หรือจำนวนน้อยที่สุดไปยังจำนวนมากที่สุด)

  ปุ่ม เรียงลำดับ ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล ใน Excel

 4. คลิก คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด เพื่อทำการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (จาก ฮ ถึง ก หรือจากจำนวนมากที่สุดไปยังจำนวนน้อยที่สุด)

เมื่อต้องการเรียงลำดับตามเกณฑ์ที่ระบุ
 1. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในช่วงที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บ ข้อมูล ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ให้เลือก เรียงลำดับ

  คำสั่งเรียงลำดับในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ในแท็บ ข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 3. ในรายการ เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. ในรายการ เรียงลำดับ ให้เลือก ค่า, สีของเซลล์, สีฟอนต์ หรือ ไอคอนของเซลล์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 5. ในรายการ ลำดับ ให้เลือกลำดับที่คุณต้องการนำไปใช้กับการเรียงลำดับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับตามตัวอักษรหรือตัวเลขจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย (สำหรับข้อความคือ จาก ก ถึง ฮ หรือจาก ฮ ถึง ก สำหรับตัวเลข คือ จากน้อยกว่าไปมากกว่า หรือจากมากกว่าไปน้อยกว่า)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียงลำดับข้อมูล ให้ดูที่ เรียงลำดับข้อมูลโดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

สร้างสูตร

 1. ในเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 2. พิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการรวมกัน ตัวอย่างเช่น 3+7

 3. ใช้เมาส์เพื่อเลือกเซลล์อื่นๆ (แทรกตัวดำเนินการระหว่างเซลล์) ตัวอย่างเช่น เลือก B1 แล้วพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) เลือก C1 แล้วพิมพ์ + แล้วเลือก D1

 4. กด Enter เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้วเพื่อทำสูตรให้เสร็จสมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสูตร ให้ดูที่ สร้างสูตร

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณ

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้สร้างแผนภูมิ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม แผนภูมิ ให้คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิกชนิดย่อยของแผนภูมิ
  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ใช้ เครื่องมือแผนภูมิ เพื่อเพิ่มองค์ประกอบของแผนภูมิ เช่น ชื่อและป้ายชื่อข้อมูล และเพื่อเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เค้าโครง หรือรูปแบบของแผนภูมิของคุณ
  เครื่องมือแผนภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ให้ดูที่ สร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณ

พิมพ์เวิร์กชีต

 1. เลือกเวิร์กชีตรายการเดียวหรือเลือกเวิร์กชีตหลายรายการที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. ให้เลือก ไฟล์ > พิมพ์ (คุณยังสามารถกด CTRL+P ได้อีกด้วย)

  หมายเหตุ  หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงผลเป็นสีขาวดำเท่านั้น ไม่ว่าแผ่นงานของคุณจะมีสีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่คุณจะกำหนดค่าให้พิมพ์บนเครื่องพิมพ์สี

 3. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้า ที่ด้านล่างของหน้าต่าง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้เลือก หน้าถัดไป และ หน้าก่อนหน้า

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ให้ใช้กล่องดร็อปดาวน์ภายใต้ เครื่องพิมพ์ แล้วเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ รวมถึงการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ ระยะขอบกระดาษ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ การตั้งค่า

  • เมื่อต้องการปรับขนาดให้สามารถพิมพ์ทั้งเวิร์กชีตได้พอดีในหน้าเดียว ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องแบบดรอปดาวน์ตัวเลือกการปรับขนาด

 5. เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กบุ๊ก ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพิมพ์บางส่วนของเวิร์กชีต ให้เลือกเวิร์กชีต แล้วเลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์เวิร์กชีตทั้งแผ่น ให้เลือกที่เวิร์กชีตเพื่อเรียกใช้เวิร์กชีต

 6. คลิก พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ ให้ดูที่ พิมพ์เวิร์กชีต

เปิดใช้งานและใช้ Add-in

 1. บนแท็บ ไฟล์ เลือก ตัวเลือก แล้วเลือกประเภท Add-in

 2. ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Add-in ของ Excel ไว้แล้วในกล่อง จัดการ จากนั้นคลิก ไป

 3. ในกล่องโต้ตอบ Add-in ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก Add-in ที่คุณต้องการใช้ แล้วคลิก ตกลง

  ถ้า Excel แสดงข้อความที่ระบุว่าไม่สามารถเรียกใช้ Add-in นี้ได้และพร้อมท์ให้คุณทำการติดตั้ง ให้คลิก ใช่ เพื่อติดตั้ง Add-in นั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ Add-in ให้ดูที่ เริ่มต้นใช้งานด่วน: การเปิดใช้งานและใช้ Add-in

นำไปใช้กับ: Excel 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา