งานพื้นฐานใน Excel 2010

สิ่งสำคัญ   บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เริ่มต้นใช้งาน Office 2010 นี่คืองานพื้นฐานบางอย่างที่คุณสามารถทำได้ในMicrosoft Excel 2010

ในบทความนี้

Excel คืออะไร

ค้นหา และใช้แม่แบบ

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

บันทึกเวิร์กบุ๊ก

ป้อนข้อมูลในแผ่นงาน

จัดรูปแบบตัวเลข

นำเส้นขอบเซลล์ไปใช้

สร้างตาราง Excel

การแรเงาเซลล์

กรองข้อมูลของคุณ

เรียงลำดับข้อมูลของคุณ

สร้างสูตร

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณ

พิมพ์เวิร์กชีต

เปิดใช้งาน และใช้โปรแกรม add-in

Excel คืออะไร

Excel เป็นโปรแกรมกระดาษคำนวณในระบบ Microsoft Office คุณสามารถใช้ Excel เพื่อสร้าง และจัดรูปแบบสมุดงาน (คอลเลกชันของกระดาษคำนวณ) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และทำการตัดสินใจทางธุรกิจรอบคอบมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณสามารถใช้ Excel เพื่อติดตามข้อมูล สร้างรูปแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนสูตรเพื่อดำเนินการคำนวณบน ข้อมูล สาระสำคัญข้อมูลหลายวิธีและนำเสนอข้อมูลในแผนภูมิดูระดับมืออาชีพที่หลากหลาย

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปสถานการณ์สมมติทั่วไปสำหรับการใช้ Excel

สถานการณ์

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

บัญชี

คุณสามารถใช้คุณลักษณะการคำนวณที่มีประสิทธิภาพของ Excel ในหลายบัญชีงบการเงิน

 • งบกระแสเงินสด

 • งบกำไรขาดทุน

 • งบกำไรขาดทุน

เรียกเก็บเงินและการขาย

Excel มีประโยชน์สำหรับการจัดการข้อมูลการขาย และเรียกเก็บเงิน และคุณสามารถสร้างแบบฟอร์มที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดาย

 • อินวอยซ์การขาย

 • บันทึกการจัดส่ง

 • ใบสั่งซื้อ

จัดทำงบประมาณ

ว่าความต้องการของคุณเป็นส่วนบุคคล หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถสร้างชนิดของงบประมาณใด ๆ ใน Excel

 • แผนงบประมาณทางการตลาด

 • งบประมาณของเหตุการณ์

 • งบประมาณการเกษียณอายุ

การวางแผน

Excel เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแผนแบบมืออาชีพหรือการวางแผนเป็นประโยชน์

 • แผนรายสัปดาห์ของคลาส

 • แผนการค้นคว้าทางการตลาด

 • แผนภาษีเมื่อสิ้นปี

 • วางแผนจัดระเบียบค่าอาหาร บริษัท หรือวันหยุด

การรายงาน

คุณสามารถสร้างรายงานชนิดต่าง ๆ ใน Excel ที่สะท้อนถึงการวิเคราะห์ข้อมูล หรือสรุปข้อมูลของคุณ

 • รายงานที่วัดประสิทธิภาพการทำงานของโครงการ

 • รายงานที่แสดงผลต่างระหว่างผลที่เกิดขึ้นจริง และที่คาดการณ์ไว้

 • รายงานการใช้ข้อมูลการคาดการณ์

การติดตาม

คุณสามารถใช้ Excel เพื่อติดตามข้อมูลในแผ่นงานเวลาหรือรายการ

 • แผ่นเวลาสำหรับการติดตามงาน

 • รายการสินค้าคงคลังเพื่อติดตามอุปกรณ์

โดยใช้ปฏิทิน

เนื่องจากพื้นที่ทำงานแบบเหมือนเส้นตาราง Excel lends เองด้วยการสร้างปฏิทินชนิดใดก็

 • หน่วยกิตการศึกษาปฏิทินเพื่อติดตามกิจกรรมในระหว่างปีโรงเรียน

 • ปีปฏิทินเพื่อติดตามเหตุการณ์ทางธุรกิจและเหตุการณ์สำคัญ

ค้นหา และใช้แม่แบบ

Excel 2010 ช่วยให้คุณสามารถใช้แม่แบบภายใน การใช้แม่แบบกำหนดเองของคุณเอง และค้นหาจากแม่แบบบนOffice.com มากมาย Office.com ให้เลือกความกว้างของแม่แบบ Excel ได้รับความนิยม รวมถึงงบประมาณ

เมื่อต้องการค้นหาแม่แบบใน Excel 2010
 1. เลือกไฟล์ >ใหม่

 2. ภายใต้ต้นแบบที่พร้อมใช้งาน ทำอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • สามารถใช้แม่แบบที่คุณเพิ่งใช้ คลิกแม่แบบล่าสุด คลิกแม่แบบที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิกสร้าง

  • การใช้แม่แบบของคุณเองที่คุณได้ติดตั้งแล้ว คลิกแม่แบบของฉัน เลือกเท็มเพลตที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิกตกลง

  • เพื่อค้นหาแม่แบบบนOffice.com ภายใต้แม่แบบ Office.com คลิกประเภทแม่แบบ เลือกเท็มเพลตที่คุณต้องการ และจากนั้น คลิกดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดแม่แบบจาก Office.com ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ  คุณยังสามารถค้นหาแม่แบบบนOffice.com จากภายใน Excel ในกล่องค้นหา Office.com ที่สำหรับแม่แบบ พิมพ์เงื่อนไขการค้นหาอย่าง น้อยหนึ่ง และจากนั้น คลิกปุ่มลูกศรเพื่อค้นหา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการค้นหา และนำแม่แบบ โปรดดูสร้างสมุดงานใหม่

สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

 1. เลือกไฟล์ >ใหม่

 2. ภายใต้ต้นแบบที่พร้อมใช้งาน เลือกสมุดงานว่างเปล่า

 3. เลือก Create

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสมุดงาน ดูที่การสร้างสมุดงานใหม่

บันทึกเวิร์กบุ๊ก

 1. เลือกไฟล์ >บันทึกเป็น

 2. ในบันทึกเป็น กล่องโต้ตอบ ในรายการบันทึกเป็นชนิด เลือกสมุดงาน Excel

 3. ในกล่องชื่อแฟ้ม พิมพ์ชื่อสำหรับสมุดงานของคุณ

 4. เลือกบันทึก ให้เสร็จสิ้น

กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ของ Excel

ป้อนข้อมูลในแผ่นงาน

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการป้อนข้อมูล

 2. พิมพ์ข้อมูลในเซลล์

 3. กด Enter หรือ Tab เพื่อย้ายไปยังเซลล์ถัดไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการป้อนข้อมูล ดูการป้อนข้อมูลในแผ่นงาน

จัดรูปแบบตัวเลข

 1. เลือกเซลล์ต่างๆ ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มหมายเลข เลือกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ถัดจากหมายเลข (หรือกด CTRL + 1)
  ปุ่มตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบในกลุ่มตัวเลข

 3. ในรายการประเภท คลิกรูปแบบที่คุณต้องการใช้ และปรับการตั้งค่า แล้ว ถ้าจำเป็น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบสกุลเงิน คุณสามารถเลือกสัญลักษณ์สกุลเงินที่แตกต่างกัน แสดงตำแหน่งทศนิยมมากขึ้น หรือน้อยลง หรือเปลี่ยนวิธีแสดงตัวเลขติดลบ
  กล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบเซลล์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบตัวเลขและรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่ ดูรูปแบบตัวเลขในแผ่นงาน

นำเส้นขอบเซลล์ไปใช้

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการเพิ่มเส้นขอบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแบบอักษร คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นขอบ และจากนั้น คลิกลักษณะเส้นขอบที่คุณต้อง

  รูป Ribbon ของ Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การจัดรูปแบบไปยังแผ่นงาน ดูรูปแบบแผ่นงาน

สร้างตาราง Excel

 1. บนเวิร์กชีต ให้เลือกช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการรวมไว้ในตาราง เซลล์ดังกล่าวอาจเป็นเซลล์ว่างหรือมีข้อมูลก็ได้

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มลักษณะ เลือกรูปแบบเป็นตาราง จากนั้น เลือกลักษณะตารางที่คุณต้องการ

  กลุ่ม สไตล์ บนแท็บ หน้าแรก

 3. ถ้าช่วงที่เลือกประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการแสดงเป็นส่วนหัวของตารางตารางของฉันมีส่วนหัว การเลือกในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเป็นตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างตาราง ดูที่การสร้างตาราง Excel

การแรเงาเซลล์

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการแรเงา

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแบบอักษร เลือกลูกศรที่อยู่ถัดจากสีเติม รูปปุ่ม และจากนั้น ภายใต้'ชุดรูปแบบสี หรือสีมาตรฐาน เลือกสีที่คุณต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้การจัดรูปแบบไปยังแผ่นงาน ดูรูปแบบแผ่นงาน

กรองข้อมูลของคุณ

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการกรอง

 2. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มเรียงลำดับและกรอง คลิกตัวกรอง

  กลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล

 3. คลิกลูกศร ลูกศรแบบดรอปดาวน์ของตัวกรอง ในส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อแสดงรายการที่คุณสามารถเลือกตัวกรองได้

 4. เมื่อต้องการเลือกตามค่า ในรายการ ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย(เลือกทั้งหมด) นี้เอาเครื่องหมายออกจากกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมด จากนั้น เลือกเฉพาะค่าคุณต้องการดูที่ และคลิกตกลง เมื่อต้องการดูผลลัพธ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกรองข้อมูล ดูตัวกรองข้อมูล โดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

เรียงลำดับข้อมูลของคุณ

เมื่อต้องการเรียงลำดับข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว
 1. เลือกช่วงข้อมูล เช่น A1:L5 (หลายแถวและหลายคอลัมน์) หรือ C1:C80 (คอลัมน์เดียว) ช่วงอาจมีชื่อเรื่องที่คุณสร้างขึ้นเพื่อระบุคอลัมน์หรือแถว

 2. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในคอลัมน์ที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 3. คลิก คำสั่ง ก ถึง ฮ ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ก ถึง ฮ หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่น้อยที่สุดไปยังจำนวนที่มากที่สุด เพื่อทำการเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก (จาก ก ถึง ฮ หรือจำนวนน้อยที่สุดไปยังจำนวนมากที่สุด)

  ปุ่ม เรียงลำดับ ในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง บนแท็บ ข้อมูล ใน Excel

 4. คลิก คำสั่ง ฮ ถึง ก ใน Excel ซึ่งจะเรียงลำดับจาก ฮ ถึง ก หรือเรียงลำดับจากจำนวนที่มากที่สุดไปยังจำนวนที่น้อยที่สุด เพื่อทำการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย (จาก ฮ ถึง ก หรือจากจำนวนมากที่สุดไปยังจำนวนน้อยที่สุด)

เมื่อต้องการเรียงลำดับตามเกณฑ์ที่ระบุ
 1. เลือกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในช่วงที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 2. บนแท็บข้อมูล กลุ่มเรียงลำดับและกรอง เลือกเรียงลำดับ

  คำสั่งเรียงลำดับในกลุ่ม เรียงลำดับและกรอง ในแท็บ ข้อมูล

  กล่องโต้ตอบ เรียงลำดับ จะปรากฏขึ้น

 3. ในรายการ เรียงลำดับตาม ให้เลือกคอลัมน์แรกที่คุณต้องการเรียงลำดับ

 4. ในรายการ เรียงลำดับ ให้เลือก ค่า, สีของเซลล์, สีฟอนต์ หรือ ไอคอนของเซลล์ อย่างใดอย่างหนึ่ง

 5. ในรายการ ลำดับ ให้เลือกลำดับที่คุณต้องการนำไปใช้กับการเรียงลำดับ ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับตามตัวอักษรหรือตัวเลขจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย (สำหรับข้อความคือ จาก ก ถึง ฮ หรือจาก ฮ ถึง ก สำหรับตัวเลข คือ จากน้อยกว่าไปมากกว่า หรือจากมากกว่าไปน้อยกว่า)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียงลำดับข้อมูล ดูการเรียงลำดับข้อมูล โดยใช้ตัวกรองอัตโนมัติ

สร้างสูตร

 1. ในเซลล์ใดเซลล์หนึ่ง ให้พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ (=) เพื่อเริ่มสูตร

 2. พิมพ์ตัวเลขและตัวดำเนินการรวมกัน ตัวอย่างเช่น 3+7

 3. ใช้เมาส์เพื่อเลือกเซลล์อื่นๆ (แทรกตัวดำเนินการระหว่างเซลล์) ตัวอย่างเช่น เลือก B1 แล้วพิมพ์เครื่องหมายบวก (+) เลือก C1 แล้วพิมพ์ + แล้วเลือก D1

 4. กด Enter เมื่อคุณพิมพ์สูตรให้เสร็จ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างสูตร ดูที่การสร้างสูตร

สร้างแผนภูมิจากข้อมูลของคุณ

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการใช้สร้างแผนภูมิ

 2. บนแทรก แท็บ กลุ่มแผนภูมิ คลิกชนิดแผนภูมิที่คุณต้องการใช้ และจากนั้น คลิกชนิดย่อยของแผนภูมิ
  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ใช้เครื่องมือแผนภูมิ เพื่อเพิ่มองค์ประกอบของแผนภูมิเช่นชื่อเรื่องและป้ายชื่อข้อมูล และ การเปลี่ยนแปลงการออกแบบ เค้าโครง หรือรูปแบบของแผนภูมิของคุณ
  เครื่องมือแผนภูมิ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนภูมิ ดูแผนผังข้อมูลของคุณ

พิมพ์เวิร์กชีต

 1. เลือกแผ่นงาน หรือแผ่นงานที่คุณต้องการแสดงตัวอย่างเลือก

 2. เลือกแฟ้ม >พิมพ์ (คุณยังสามารถกด CTRL + P)

  หมายเหตุ  หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงเป็นขาวดำ โดยไม่คำนึงถึงว่าช่วงของคุณรวมถึงสี เว้นแต่คุณจะกำหนดค่าการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์สี

 3. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างก่อนหน้า และถัดไปหน้า ที่ด้านล่างของหน้าต่างตัวอย่างก่อนพิมพ์ เลือกหน้าถัดไป และเพจก่อนหน้า

 4. เมื่อต้องการตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ ทำต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ ใช้กล่องแบบหล่นลงภายใต้เครื่องพิมพ์ และเลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าหน้ากระดาษ รวมถึงการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ ขนาดกระดาษ ระยะขอบกระดาษ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการภายใต้ การตั้งค่า

  • เมื่อต้องการปรับมาตราส่วนแผ่นงานทั้งหมดจะพอดีกับพิมพ์หน้าเดียว ภายใต้การตั้งค่า คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการในกล่องแบบหล่นลงตัวเลือกมาตราส่วน

 5. เมื่อต้องการพิมพ์สมุดงาน ทำหนึ่งในรายการต่อไปนี้:

  • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นงานพิมพ์ เลือกแผ่นงาน และจากนั้น เลือกช่วงของข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์

  • เมื่อต้องการพิมพ์แผ่นงานทั้งหมด เลือกแผ่นงานเมื่อต้องการเปิดใช้งาน

 6. คลิก พิมพ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการพิมพ์ ดูพิมพ์แผ่นงาน

เปิดใช้งาน และใช้โปรแกรม add-in

 1. บนแท็บแฟ้มตัว เลือก และจากนั้น เลือกประเภทเพิ่มเติม

 2. ที่ใกล้ๆ ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Excel ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Excel Add-in ไว้แล้วในกล่อง จัดการ จากนั้นให้คลิก ไป

 3. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเติม เลือกช่องทำเครื่องหมายส่วนเพิ่มเติมที่คุณต้องการใช้ และจากนั้น คลิกตกลง

  ถ้า Excel แสดงข้อความที่ระบุนั้นไม่สามารถเรียกใช้ add-in นี้ และพร้อมท์ให้คุณติดตั้ง คลิกใช่ เพื่อติดตั้งส่วนเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เพิ่มเติม ดูเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: เปิดใช้งาน และใช้ add-in ไว้ใน

หมายเหตุ  ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

นำไปใช้กับ: Excel 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา