ค้นหาชื่อใน สมุดรายชื่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้สมุดรายชื่อเพื่อค้นหาและเลือกชื่อรวมทั้งรายชื่อการแจกจ่ายได้เมื่อคุณระบุที่อยู่ผู้รับข้อความอีเมล

เมื่อต้องการค้นหาบุคคลโดยใช้ข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อหรือที่อยู่อีเมล เช่น ตำแหน่งที่ตั้งสำนักงานหรือหมายเลขโทรศัพท์ โปรดดูที่ การค้นหาบุคคลในสมุดรายชื่อ

คุณยังสามารถค้นหาบุคคลในการติดต่อMicrosoft Outlook และข้อความอยู่คู่โดยอัตโนมัติจากติดต่อของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดู:ค้นหาติดต่อ

คุณต้องการทำสิ่งใด

ค้นหาชื่อโดยใช้กล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

การค้นหาชื่อใน สมุดรายชื่อ

ค้นหาชื่อโดยใช้กล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

กล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ

 • บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน  ในกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของที่ติดต่อที่คุณต้องการค้นหา ที่ติดต่อของ Outlook จะถูกค้นหาเป็นที่แรก ถ้าไม่พบชื่อที่ตรงกัน จะค้นหาในสมุดรายชื่อที่มีอยู่ทั้งหมด รวมทั้งสมุดรายชื่อใดๆ ที่คุณเพิ่มเข้าไป

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถใส่บางส่วนของชื่อ เช่น พรรณรัตน์ พ, ใส่ชื่อหรือนามสกุล, ชื่อ "แสดงเป็น", นามแฝงอีเมล หรือชื่อบริษัทได้ เมื่อต้องการเปิดที่ติดต่อที่คุณค้นหาก่อนหน้านี้อย่างรวดเร็ว ให้คลิกลูกศรถัดจากกล่อง ค้นหาสมุดรายชื่อ แล้วคลิกชื่อที่คุณต้องการ

การระบุที่อยู่ผู้รับข้อความหลังจากคุณพบชื่อหรือที่อยู่อีเมลแล้ว

 1. ในข้อความใหม่ คลิกสำเนาถึง กล่องถึง หรือสำเนาลับถึง ในส่วนหัวของข้อความ

 2. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อ

 3. คลิกสองครั้งที่ชื่อในรายการ ชื่อ แล้วคลิก ตกลง

  ทำไมฉันจึงไม่เห็นรายชื่อ (คอลัมน์ ชื่อ) ในสมุดรายชื่อ

  คุณอาจใช้ตัวเลือกการค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม อยู่เมื่อครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ ให้คลิก ชื่อเท่านั้น ที่อยู่ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายชื่อ

  การค้นหาคอลัมน์เพิ่มเติม

ด้านบนของเพจ

ค้นหาชื่อใน สมุดรายชื่อ

เมื่อคุณพิมพ์ชื่อในกล่อง ถึงสำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ของข้อความอีเมล Outlook จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติเพื่อดูว่าชื่อที่คุณพิมพ์ตรงกับชื่อในสมุดรายชื่อหรือไม่ ถ้ามีชื่อตรงกัน ก็จะถือว่าชื่อนั้นถูกต้อง กล่าวคือจะมีการกรอกชื่อที่แสดงและที่อยู่อีเมลลงไปเพื่อให้คุณส่งข้อความได้ ถ้าไม่มีชื่อที่่ตรงกัน กล่องโต้ตอบ ตรวจสอบชื่อ จะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ถ้ามีชื่อมากกว่าหนึ่งชื่อที่มีตัวอักษรที่คุณพิมพ์ คุณสามารถเลือกชื่อที่ต้องการจากรายการได้ ถ้าไม่พบชื่อดังกล่าว คุณอาจต้องค้นหาในสมุดรายชื่ออื่น หรือสร้างที่ติดต่อใหม่

ถ้าคุณพิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือนามแฝงในสามกล่องข้างต้น และบุคคลหรือรายชื่อการแจกจ่ายนั้นอยู่ในสมุดรายชื่อ ชื่อที่แสดงจะได้รับการกรอกลงไปโดยแทนที่ข้อความที่คุณพิมพ์

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกสมุดรายชื่อ รูปปุ่ม

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดสมุดรายชื่อได้จากเมนู เครื่องมือ และในข้อความที่เปิดอยู่ ในข้อความ บนแท็บ ข้อความ ในกลุ่ม ชื่อ ให้คลิก สมุดรายชื่อ

 2. ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่อที่คุณต้องการค้นหาชื่อ

  สมุดรายชื่อในสมุดรายชื่อราย ยกเว้นส่วนกลางอยู่รายการ (GAL) จะถูกสร้างขึ้นจากโฟลเดอร์ในที่ติดต่อของคุณ ตามค่าเริ่มต้น เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ติดต่อ Outlook หลักประกอบขึ้นสมุดที่อยู่ของ Outlook โฟลเดอร์อื่น ๆ ที่ติดต่อที่คุณสร้างจะแสดงรายการ เว้นแต่ว่าคุณตั้งค่าคุณสมบัติเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแสดง Microsoft Exchange GAL ถูกสร้าง และจัดการ โดยผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ

  รายการสมุดรายชื่อ
  ในรายการที่แสดงอยู่ ที่ติดต่อ จะมีข้อมูลที่ติดต่อจากที่ติดต่อหลักของ Outlook ส่วน นอกสำนักงาน และ ส่วนบุคคล เป็นตัวอย่างของโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกลุ่มเฉพาะของที่ติดต่อ Outlook เพื่อให้จัดระเบียบได้ง่ายขึ้น
 3. ในกล่อง ค้นหา ให้พิมพ์ชื่อหรือบางส่วนของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

  ค้นหาชื่อ

  เมื่อต้องการค้นหาชื่อโดยใช้ข้อมูลอื่น เช่น ตำแหน่งงานหรือตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก คอลัมน์เพิ่มเติม แล้วใส่ข้อมูลดังกล่าว คุณสามารถค้นหาได้มากกว่าหนึ่งเกณฑ์ในกล่องนี้ โดยหลังเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ ให้พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค การค้นหาข้อมูลนี้จะกระทำในคอลัมน์ (หรือเรียกว่าเขตข้อมูล) ที่รวมไว้แต่ละคอลัมน์

  ทำไมฉันจึงไม่เห็นรายชื่อ (คอลัมน์ ชื่อ) ในสมุดรายชื่อ

  คุณอาจใช้ตัวเลือกการค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม อยู่เมื่อครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ ให้คลิก ชื่อเท่านั้น ที่อยู่ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายชื่อ

  การค้นหาคอลัมน์เพิ่มเติม

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่พบชื่อที่ต้องการในสมุดรายชื่อที่คุณกำลังค้นหา ให้ค้นหาในสมุดรายชื่ออื่น ทั้งนี้รายการสมุดรายชื่อสามารถมีสมุดรายชื่อได้หลายเล่ม โดยแต่ละเล่มจะมีข้อมูลที่แตกต่างกัน ค้นหารายการในคอลัมน์ใดๆ

   วิธีการ

   1. ในกล่องโต้ตอบ สมุดรายชื่อ ให้คลิกสมุดรายชื่ออื่นในรายการ สมุดรายชื่อ

   2. เมื่อต้องการเห็นที่ติดต่อจากรายการที่ติดต่อ Outlook ของคุณ ในรายการ สมุดรายชื่อ ให้คลิกชื่อของโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการภายใต้ สมุดรายชื่อ Outlook

    ที่ติดต่อต้องเป็นรายการที่เคยอยู่ในเขตข้อมูล อีเมล หรือในเขตข้อมูล โทรสาร จึงจะปรากฏในโฟลเดอร์ สมุดรายชื่อ Outlook/ที่ติดต่อ ได้

  • ถ้าคุณกำลังค้นหาแอ LDAP อินเทอร์เน็ตไดเรกทอรี สำหรับอยู่อีเมล คุณมีตัวเลือกในการค้นหาชื่อ ตามตัวอักษรที่ชื่อเริ่มต้นด้วย หรืออักขระที่ประกอบด้วยชื่อ โดยคลิกBegins กับ หรือมี

ด้านบนของหน้า

การระบุที่อยู่ผู้รับข้อความหลังจากคุณพบชื่อหรือที่อยู่อีเมลแล้ว

 1. ในข้อความใหม่ ให้คลิก ถึง สำเนาถึง หรือ สำเนาลับถึง ในส่วนหัวข้อความ

 2. ค้นหาชื่อหรืออีเมลของโดยใช้ขั้นตอนอธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้าค้นหาชื่อในสมุดรายชื่อ

 3. คลิกสองครั้งที่ชื่อหรือที่อยู่อีเมลในรายการในสมุดรายชื่อ แล้วคลิก ตกลง

  ทำไมฉันจึงไม่เห็นรายชื่อ (คอลัมน์ ชื่อ) ในสมุดรายชื่อ

  คุณอาจใช้ตัวเลือกการค้นหา คอลัมน์เพิ่มเติม อยู่เมื่อครั้งล่าสุดที่คุณใช้สมุดรายชื่อ ให้คลิก ชื่อเท่านั้น ที่อยู่ถัดจาก ค้นหา เพื่อคืนค่ามุมมองรายชื่อ

  การค้นหาคอลัมน์เพิ่มเติม

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×