ความแตกต่างระหว่างการใช้เอกสารในเบราว์เซอร์กับใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Microsoft Word Online ช่วยให้คุณทำการแก้ไขพื้นฐานและเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบไปยังเอกสารของคุณในเว็บเบราว์เซอร์ได้ สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม ให้ใช้คำสั่ง เปิดใน Word ของ Word Online เมื่อคุณบันทึกเอกสารใน Word เอกสารนั้นจะถูกบันทึกบนเว็บไซต์ที่คุณเปิดใน Word Online

เอกสารที่คุณเปิดใน Word Online จะเหมือนกับเอกสารที่คุณเปิดในแอป Word บนเดสก์ท็อป แต่ฟีเจอร์บางส่วนจะทำงานแตกต่างกันไปในสภาพแวดล้อมทั้งสอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ Word Online กับ SharePoint 2010 ให้ดูเวอร์ชันนี้ของ ความแตกต่างระหว่างการใช้เอกสารในเบราว์เซอร์และใน Word

In this article

รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนใน Word Online

ฟีเจอร์ที่สนับสนุนสำหรับการดูหรือการพิมพ์

ฟีเจอร์ที่แตกต่างกันระหว่างเบราว์เซอร์และเดสก์ท็อป

การเปิดและการบันทึก

การแก้ไขและจัดรูปแบบ

การรีวิว

วัตถุ

รูปแบบไฟล์ที่สนับสนุนใน Word Online

Word Online จะเปิดเอกสารในรูปแบบต่อไปนี้

  • เอกสาร Word (.docx)

  • เทมเพลต Word (.dotx)

  • เอกสาร Word แบบใช้แมโคร (.docm) หรือเทมเพลต Word แบบใช้แมโคร (.dotm)
    สามารถเปิดเอกสารนี้ได้ แต่แมโครจะไม่ทำงาน

  • เอกสาร Word 97-2003 (.doc) หรือเทมเพลต Word 97-2003 (.dot)
    Word Online จะแสดงเอกสารในรูปแบบเหล่านี้ แต่เมื่อต้องการแก้ไขเอกสารในเบราว์เซอร์ Word Online จะบันทึกสำเนาเอกสารใหม่ในรูปแบบ .docx หรือ .dotx Word Online ไม่สามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบ .doc หรือ .dot ได้

  • OpenDocument Text (.odt)

  • Portable Document Format (PDF)

Word Online ไม่สามารถเปิดเอกสารในรูปแบบไฟล์อื่นได้ ตัวอย่างเช่น รูปแบบเหล่านี้จะไม่ได้รับการสนับสนุน: Rich Text Format (RTF), Hypertext Markup Language (HTML) และ Multipurpose Internet Mail Extensions HTML (MHTML)

ด้านบนของเพจ

ฟีเจอร์ที่สนับสนุนสำหรับการดูหรือการพิมพ์

เมื่อคุณดู หรือพิมพ์เอกสารในWord Online เอกสารมีลักษณะเหมือนกับในเค้าโครงเหมือนพิมพ์ ที่แสดงใน Word บนเดสก์ท็อป app. Word Online ใช้ตัวอ่าน PDF เมื่อต้องการพิมพ์เอกสาร (ให้ดูที่รายการของตัวอ่าน PDF ที่ได้รับการสนับสนุน) ถ้าคุณต้องการฟีเจอร์ของ Word สำหรับการพิมพ์ (เช่นการปรับระยะขอบของหน้า), คลิกเปิดใน Word และพิมพ์ในแอป Word บนเดสก์ท็อป

เมื่อคุณดูเอกสาร บางฟีเจอร์ในเบราว์เซอร์จะทำงานแตกต่างจากในแอป Word บนเดสก์ท็อป เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์ที่ไม่มีใน Word Online ให้คลิก เปิดใน Word

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ใน Word Online

มุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์

ในมุมมอง การอ่าน Word Online จะแสดงเอกสารเหมือนที่เห็นในมุมมอง เค้าโครงเหมือนพิมพ์ มุมมองอื่นๆ ที่มีในแอป Word บนเดสก์ท็อป (เค้าร่าง, แบบร่าง, เค้าโครงเว็บ และการอ่านแบบเต็มหน้าจอ) จะไม่มีใน Word Online ในทำนองเดียวกัน บานหน้าต่างนำทาง การดูแบบเคียงข้างกัน และหน้าต่างที่แยกจะไม่มีใน Word Online

ไม้บรรทัดและเส้นตาราง

Word Online จะไม่แสดงไม้บรรทัดและเส้นตาราง

ด้านบนของเพจ

ฟีเจอร์ที่แตกต่างกันระหว่างเบราว์เซอร์และเดสก์ท็อป

เมื่อคุณแก้ไขเอกสารใน Word Online เอกสารนั้นจะแสดงในมุมมอง การแก้ไข เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขและจัดรูปแบบข้อความได้ มุมมอง การแก้ไข จะไม่แสดงการจัดรูปแบบหน้า เช่น ระยะขอบ หรือตัวแบ่งหน้า ใบปะหน้า หรือหัวกระดาษและท้ายกระดาษ นอกจากนี้ วัตถุหลายชนิดจะแสดงเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีที่ Word Online สนับสนุนฟีเจอร์ต่างๆ ที่อาจนำไปใช้กับเอกสารของคุณ เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์อื่นนอกเหนือจากที่มีใน Word Online ให้คลิก เปิดใน Word

การเปิดและการบันทึก

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ใน Word Online

การจัดการสิทธิ์ของข้อมูล (IRM)

ในไลบรารี SharePoint ที่มีการป้องกันด้วย IRM และสิ่งที่แนบมา Outlook Online, Word Online เปิดเอกสารอ่าน แต่ไม่ใช้ สำหรับการแก้ไข ไม่สามารถเพิ่มการป้องกันด้วย IRM กับเอกสารในWord Online

การป้องกันด้วยรหัสผ่าน

Word Online ไม่สามารถเปิดเอกสารที่ได้รับการเข้ารหัสลับด้วยรหัสผ่านได้

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน

เอกสารที่ต้องใส่รหัสผ่านเพื่อปรับเปลี่ยนจะเปิดใน Word Online ในมุมมอง การอ่าน แต่ไม่สามารถแก้ไขเอกสารในเบราว์เซอร์ได้ คลิก เปิดใน Word เพื่อเอาข้อจำกัดการแก้ไขออก

บันทึก

คุณต้องบันทึกเอกสารด้วยตัวคุณเองใน Word Online เนื่องจากไม่มีฟีเจอร์การบันทึกอัตโนมัติ

จัดการเวอร์ชัน

เวอร์ชันได้รับการจัดการบนเซิร์ฟเวอร์แทนการจัดการใน Word Online ถ้าคุณเก็บเอกสารไว้บน OneDrive ให้ใช้ฟีเจอร์ ประวัติเวอร์ชัน ใน OneDrive ถ้าคุณเก็บเอกสารไว้ในไลบรารี SharePoint ให้ดูว่ากำหนดค่าฟีเจอร์ ประวัติเวอร์ชัน สำหรับไลบรารีแล้วหรือไม่

การแก้ไขและจัดรูปแบบ

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ใน Word Online

คัดลอกและวาง

คัดลอกและวางข้อความ และคัดลอก/วางรูปภาพจากเว็บ ข้อความจะถูกจัดรูปแบบให้สอดคล้องกับข้อความรอบๆ ตำแหน่งที่วางใน Word Online

การจัดรูปแบบฟอนต์

ใช้ตัวหนา ตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดทับ ตัวห้อย ตัวยก ฟอนต์ ขนาด สี และการเน้น นอกจากนี้ คุณยังล้างการจัดรูปฟอนต์ได้

การจัดรูปแบบย่อหน้า

จัดแนวย่อหน้าชิดซ้าย ชิดขวา หรือกึ่งกลาง เรียงข้อความจากขวาไปซ้าย หรือซ้ายไปขวา เพิ่มหรือลดการเยื้อง ปรับระยะห่างระหว่างบรรทัด จัดรูปแบบย่อหน้าเป็นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข คุณยังสามารถล้างการจัดรูปแบบได้ด้วย

แสดงหัวข้อย่อยและลำดับเลข

ใช้ลักษณะลำดับเลข หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีอยู่แล้วอย่างหนึ่งจากหลายลักษณะ

ลักษณะ

นำหนึ่งในแกลเลอรีของสไตล์ที่มีอยู่แล้วภายในไปใช้ คุณยังสามารถล้างการจัดรูปแบบได้อีกด้วย คุณไม่สามารถสร้างสไตล์ใหม่ หรือปรับเปลี่ยนสไตล์ใน Word Online ได้

การค้นหา

ค้นหา จะพร้อมใช้งานในมุมมอง การอ่าน เท่านั้น ค้นหาและแทนที่ ไม่พร้อมใช้งานใน Word Online.

การย่อ/ขยาย

ย่อ/ขยายจะพร้อมใช้งานในมุมมองการอ่านเท่านั้น ใช้การตั้งค่ามุมมองของเบราว์เซอร์เพื่อขยาย หรือย่อในมุมมองการแก้ไข

ตัวแบ่งบรรทัดและตัวแบ่งหน้า

ตัวแบ่งระหว่างบรรทัดและหน้าจะแสดงอยู่ในมุมมองการอ่าน ในมุมมอง การแก้ไข ตัวแบ่งบรรทัดจะมีลักษณะเดียวกันกับตัวแบ่งย่อหน้า และตัวแบ่งหน้าจะไม่ถูกแสดง

คอลัมน์

เค้าโครงหน้าจะถูกรักษาไว้ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน Word Online

ธีม สีของหน้า ลายน้ำ

ธีมและพื้นหลังของหน้าจะยังถูกรักษาไว้ในเอกสาร แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ใน Word Online

การเขียนร่วม

ผู้เขียนหลายคนสามารถทำงานพร้อมกันได้ใน Word Online การเขียนร่วมใช้งานได้ใน Word 2010 หรือใหม่กว่า และ Word for Mac 2011

การรีวิว

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ใน Word Online

เครื่องมือพิสูจน์อักษร

ตรวจการสะกดและตั้งค่าภาษาการพิสูจน์อักษรโดยใช้พจนานุกรมที่มีอยู่แล้ว Word Online ไม่ใช้พจนานุกรมแบบกำหนดเอง และไม่มีการตรวจไวยากรณ์ การแปล หรืออรรถาภิธาน

การแก้ไขอัตโนมัติ

Word Online จะแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไปขณะที่คุณพิมพ์ เช่น สลับตัวอักษรที่พิมพ์ในลำดับที่ไม่ถูกต้อง (ตัวอย่างเช่น "teh" จะถูกเปลี่ยนเป็น "the") ถ้า Word Online ทำการแก้ไขที่คุณไม่ต้องการ ให้กด Ctrl+Z เพื่อเลิกทำสิ่งนั้น Word Online ไม่มีวิธีการปรับแต่งตัวเลือก การแก้ไขอัตโนมัติ ซึ่งต่างจากแอปพลิเคชัน Word บนเดสก์ท็อป

การเปลี่ยนแปลงที่ติดตาม

การเปลี่ยนแปลงที่ติดตามปรากฏในมุมมองการอ่าน เมื่อต้องการเปิดหรือปิดการติดตามการเปลี่ยนแปลง ให้คลิก เปิดใน Word

วัตถุ

ฟีเจอร์นี้

ทำงานเช่นนี้ใน Word Online

การเชื่อมโยงหลายมิติ

แทรก แก้ไข และไปตามไฮเปอร์ลิงก์ บุ๊กมาร์กและลิงก์การอ้างอิงโยงจะทำงาน และคุณสามารถแก้ไขข้อความที่แสดงได้ แต่แก้ไขปลายทางไม่ได้ใน Word Online

ตาราง

แทรกตาราง เลือกตามตาราง คอลัมน์ แถว หรือเซลล์ ลบตามตาราง คอลัมน์ หรือแถว แทรกแถวและคอลัมน์ จัดแนวข้อความเซลล์ชิดซ้าย ชิดขวา หรือกึ่งกลาง ฟีเจอร์ของตารางที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น สไตล์ตาราง ขนาดเซลล์ ทิศทางของข้อความ และลำดับการจัดเรียง จะถูกรักษาไว้ในเอกสาร แต่ไม่สามารถกำหนดค่าได้ใน Word Online

รูปภาพ

แทรกรูปภาพหรือคลิปอาร์ตที่เก็บ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ จาก Bing คุณสามารถใช้ตัวเลขของสไตล์รูปภาพ เขียนข้อความแสดงแทน และเปลี่ยนขนาด แต่ไม่สามารถลากรูปภาพไปยังตำแหน่งใหม่ แทน กด Ctrl + X เพื่อตัด นั้นแล้ว กด Ctrl + V ในตำแหน่งที่ตั้งใหม่เมื่อต้องการวาง ฟีเจอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นสำหรับการทำงานกับรูปภาพ เช่นการครอบตัด จะไม่พร้อมใช้งานในWord Online คุณไม่สามารถสร้างภาพหน้าจอได้โดยตรงในWord Online แต่สกรีนช็อตในจอแสดงผลเอกสารเป็นรูปภาพในWord Online

รูปร่าง แผนภูมิ กล่องข้อความ, SmartArt, อักษรศิลป์

เหล่านี้จะแสดงในเอกสารตามที่คุณต้องการในมุมมองการอ่าน ในมุมมอง การแก้ไข จะปรากฏเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งคุณสามารถลบ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ คุณไม่สามารถย้ายหรือปรับขนาดใน Word Online ได้

สมการ สัญลักษณ์ หมึก

เหล่านี้จะแสดงในเอกสารตามที่คุณต้องการในมุมมองการอ่าน ในมุมมอง การแก้ไข จะปรากฏเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งคุณสามารถลบ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ คุณไม่สามารถย้ายหรือปรับขนาดใน Word Online ได้

เขตข้อมูล ตัวควบคุมเนื้อหา หน้าปก

เหล่านี้จะแสดงในเอกสารตามที่คุณต้องการในมุมมองการอ่าน ในมุมมอง การแก้ไข เนื้อหาของเขตข้อมูลและตัวควบคุมเนื้อหาจะแสดงให้เห็น แต่ไม่สามารถแก้ไขหรืออัปเดตได้ หน้าปกจะปรากฏเป็นชุดพื้นที่ที่สำรองไว้สำหรับองค์ประกอบต่างๆ เช่น กล่องข้อความ

หัวกระดาษและท้ายกระดาษ

สิ่งเหล่านี้จะแสดงในเอกสารตามที่คุณต้องการในมุมมองการอ่าน หัวกระดาษและท้ายกระดาษ รวมถึงหมายเลขหน้าจะถูกซ่อนในมุมมองการแก้ไข

เชิงอรรถ อ้างอิงท้ายเรื่อง บรรณานุกรม สารบัญ ดัชนี

สิ่งเหล่านี้จะแสดงในเอกสารตามที่คุณต้องการในมุมมองการอ่าน ในมุมมองการแก้ไข จะปรากฏเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งคุณสามารถลบ แต่ไม่สามารถแก้ไข หรืออัปเดตได้

แมโคร

คุณสามารถดู แก้ไข พิมพ์ และแชร์เอกสารที่มีแมโครได้ แต่เมื่อต้องการเรียกใช้แมโคร ให้คลิก เปิดใน Word

ตัวควบคุม ActiveX วัตถุ OLE ฝังตัว บรรทัดลายเซ็น

เหล่านี้จะแสดงในเอกสารตามที่คุณต้องการในมุมมองการอ่าน ในมุมมอง การแก้ไข จะปรากฏเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ซึ่งคุณสามารถลบ แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ คุณไม่สามารถย้ายหรือปรับขนาดใน Word Online ได้

รูปภาพที่ลิงก์ ไฟล์ที่ฝังตัว

เหล่านี้จะยังถูกรักษาไว้ในเอกสาร แต่จะแสดงเป็นพื้นที่ที่สำรองไว้ใน Word Online

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×