ครอบตัดรูปภาพ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Office ในเครื่องมือครอบตัดการตัดแต่ง และเอารูปภาพส่วนที่ไม่ต้อง เมื่อต้องการเอาพื้นหลังของรูปภาพ ดูที่เอาพื้นหลังรูปภาพ นอกจากการครอบตัดรูปภาพมาตรฐาน คุณสามารถครอบตัดรูปภาพลงในรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง และครอบตัดรูปภาพเติมภายในรูปร่างใน Office for Mac และ Office 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

หมายเหตุ: เครื่องมือครอบตัดจะไม่พร้อมใช้งานใน Office Online ถ้าคุณมีเวอร์ชันบนเดสก์ท็อปของ Office คลิกเปิดใน [ชื่อโปรแกรม] ในโปรแกรมของคุณบนเดสก์ท็อปเพื่อเปิดเอกสาร และใช้เครื่องมือครอบตัด ถ้าคุณไม่มี Office เวอร์ชันบนเดสก์ท็อป คุณสามารถลองใช้หรือซื้อเวอร์ชันล่าสุดในขณะนี้

หมายเหตุ: มือครอบตัดภาพจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับรูปร่าง แต่ ใน Office 2010 และใหม่ กว่า คุณสามารถปรับขนาดรูปร่าง และใช้เครื่องมือการแก้ไขจุด เพื่อให้ได้เอฟเฟ็กต์เหมือนกับการครอบตัด หรือเมื่อต้อง การกำหนดรูปร่าง ดูการครอบตัดให้พอดี หรือเติมรูปร่างที่ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 2. คลิกเครื่องมือรูปภาพ >จัดรูปแบบ และในกลุ่มขนาด คลิกครอบตัด

  ครอบตัดปุ่มบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง) คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก และเปิดแท็บรูปแบบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากที่จับสำหรับครอบตัดตรงกลางบนด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน ลากมุมเข้ามาข้างในจุดจับครอบตัด

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดที่อยู่กึ่งกลางของด้านใดด้านหนึ่งเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดทั้งสี่ด้านเท่าๆ กันในเวลาเดียวกัน ให้กด CTRL ค้างไว้ ขณะที่คุณลากจุดจับครอบตัดตรงมุมเข้ามาข้างใน

 4. เมื่อต้องการจัดตำแหน่งครอบตัด เลื่อนพื้นที่ครอบตัด (โดยการลากขอบของสี่เหลี่ยมผืนผ้าการครอบตัด) หรือรูปภาพ

 5. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว กด ESC

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการ "ขอบ" หรือเพิ่มระยะขอบ รอบรูปภาพ ลากจุดจับครอบตัดห่างจากศูนย์กลางของรูปภาพ

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณได้ครอบตัดรูปภาพ ครอบตัดส่วนต่าง ๆ ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ เมื่อต้องการเอาส่วนครอบตัด และลดขนาดรูปภาพของคุณอย่างถาวร ดูลบพื้นที่ของรูปภาพที่ครอบตัด

วิธีที่รวดเร็วเมื่อต้องการเปลี่ยนรูปร่างรูปภาพคือการ ครอบตัดตามรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณครอบตัดตามรูปร่างที่เฉพาะเจาะจง รูปภาพถูกตัดโดยอัตโนมัติเมื่อต้องการเติมเรขาคณิตวิเคราะห์ของรูปร่าง และมีรักษาสัดส่วนของรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่คุณต้องการครอบตัดตามรูปร่างที่กำหนด

  ถ้าคุณมีการครอบตัดรูปภาพหลาย คุณต้องการครอบตัดได้รูปร่างเดียวกัน เมื่อต้องการครอบตัดเป็นรูปร่างที่แตกต่างกัน ครอบตัดรูปภาพแต่ละรายได้

 2. คลิกเครื่องมือรูปภาพ >จัดรูปแบบ และในกลุ่มขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง) คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก และเปิดแท็บรูปแบบ

 3. คลิกครอบตัดตามรูปร่าง แล้ว คลิ กรูปร่างคุณต้องการครอบตัด

เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพเดียวกันมีรูปร่างที่แตกต่างกัน ให้ทำสำเนารูปภาพนั้นอย่างน้อยหนึ่งสำเนา แล้วครอบตัดรูปภาพแต่ละรูปตามรูปร่างที่คุณต้องการ

คุณอาจต้องการครอบตัดรูปภาพไปยังรูปถ่ายขนาดทั่วไปหรืออัตราส่วนกว้างยาว เพื่อให้ได้อย่างง่ายดายพอดีกับกรอบรูปภาพมาตรฐาน นี่คือวิธีดีในการดูสัดส่วนของรูปภาพเมื่อครอบตัดได้ด้วย

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการครอบตัดตามอัตราส่วนกว้างยาวทั่วไป

 2. คลิกเครื่องมือรูปภาพ >จัดรูปแบบ และในกลุ่มขนาด คลิกลูกศรภายใต้ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง) คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก และเปิดแท็บรูปแบบ

 3. ชี้ไปที่ อัตราส่วนกว้างยาว แล้วคลิกอัตราส่วนที่คุณต้องการ

 4. เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว กด ESC

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพเป็นเติมสำหรับรูปร่าง แล้วแก้ไข หรือการครอบตัดรูปร่าง

เพิ่มรูปภาพลงในรูปร่าง

 1. เพิ่มรูปร่างลงในเอกสารของคุณ (ให้ดูที่เพิ่มรูปร่างสำหรับคำแนะนำ), แล้ว คลิกรูปร่างเพื่อเลือก

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกสีเติมรูปร่าง >รูปภาพ และเลือกรูปภาพที่คุณต้องการ

  เพิ่มรูปภาพเป็นสีเติมรูปร่าง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด และจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก แล้วเปิดแท็บรูปแบบ

ปรับขนาดรูปร่าง

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของรูปร่างในขณะที่ยังคงรักษารูปแบบพื้นฐาน เพียงแค่เลือกรูปร่าง แล้วลากจุดจับสำหรับปรับขนาดใด ๆ จนกระทั่งรูปร่างมีขนาดและขนาดที่คุณต้องการ

เลือกวิธีรูปภาพให้พอดีกับรูปร่าง

ถ้ารูปภาพของคุณคือ บิด ตัด หรือไม่เติมรูปร่างตามคุณต้อง ใช้เครื่องมือให้พอดี และเติม สำหรับการปรับแต่งปรับปรุง เมื่อต้องการเอา (หรือ "ครอบตัด") ส่วนของรูปภาพ แต่ยังคงสีเติมรูปร่างทั้งหมด เลือกสีเติม ถ้าคุณต้องการให้รูปภาพให้พอดีกับภายในรูปร่างทั้งหมด เลือกให้พอดี อัตราส่วนกว้างยาวรูปภาพต้นฉบับถูกรักษาไว้ แต่คุณอาจมีพื้นที่ว่างภายในรูปร่างของคุณ

 1. คลิกรูปภาพที่คุณต้องการภายในรูปร่าง

 2. คลิกเครื่องมือรูปภาพ >จัดรูปแบบ และในกลุ่มขนาด ให้คลิกลูกศรภายใต้ครอบตัด

  ปุ่ม ครอบตัด ที่พบบนแท็บ รูปแบบเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพของคุณ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก และเปิดแท็บรูปแบบ

 3. คลิก เติม หรือ จัดให้พอดี

  • เติม ชุดขนาดรูปภาพให้ตรงกับรูปร่างสูงหรือความกว้าง ว่าแบบใดมีมากที่สุด นี้สีเติมรูปร่างที่ มีรูปภาพ และเอาสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกรูปร่าง

   รูปภาพที่มีการนำรูปร่าง ครอบตัดเพื่อเติม ไปใช้

  • จัดให้พอดี ตั้งค่าขนาดรูปภาพเพื่อให้ทั้งความสูงและความกว้างของรูปภาพตรงกับขอบเขตของรูปร่าง วิธีนี้รูปภาพจะพอดีกับรูปร่างมากที่สุด เท่าที่เป็นไปได้ บางพื้นที่ของรูปร่างอาจจะยังคงว่างเปล่า

   ครอบตัดให้พอดีรูปร่าง จะแสดงบนรูปภาพ

   คุณสามารถลากรูปภาพเมื่อต้องการเปลี่ยนแสดงว่าส่วนภายในรูปร่าง

 4. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ให้กด ESC

การใช้แก้ไขจุดแก้ไข หรือการครอบตัดรูปร่าง

แม้ว่าเครื่องมือครอบตัดจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับรูปร่าง คุณสามารถใช้เครื่องมือการแก้ไขจุด เพื่อแก้ไขรูปร่างด้วยตนเอง:

 1. เลือกรูปร่างที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้เครื่องมือการวาด บนแท็บรูปแบบ คลิกแก้ไขรูปร่าง รูปปุ่ม แล้ว คลิ กแก้ไขจุด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือการวาด และจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก และเปิดแท็บรูปแบบ

 3. ลากจุดจุด (จุดสีดำ) จนถึงลักษณะของรูปร่างในแบบที่คุณต้องการ คุณสามารถเพิ่ม หรือลบจุด ด้วยการกด Ctrl ในขณะที่คลิกเส้นกรอบรูปร่างออก

แม้แต่หลังจากที่คุณครอบตัด ส่วนของรูปภาพ ครอบตัดส่วนต่าง ๆ ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของไฟล์รูปภาพ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ ด้วยการเอาครอบจากไฟล์รูปภาพ นี่ยังช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นดูส่วนต่าง ๆ ของรูปภาพที่คุณได้เอาออก

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณลบส่วนที่ครอบตัดและคุณเกิดเปลี่ยนใจ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม เลิกทำ รูปปุ่ม เพื่อคืนค่าส่วนที่ครอบตัดได้ แต่หลังจากที่คุณลบส่วนที่ครอบตัดแล้ว การเปลี่ยนแปลงของคุณไม่สามารถเลิกทำได้ถ้าคุณบันทึกไฟล์แล้ว คุณควรบันทึกไฟล์หลังจากที่คุณแน่ใจแล้วว่าคุณได้ทำการครอบตัดและเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตามที่คุณต้องการแล้วเท่านั้น

 1. เลือกปภาพอย่างน้อยหนึ่งที่คุณต้องการลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

 2. ภายใต้ เครื่องมือรูปภาพ บนแท็บ รูปแบบ ในกลุ่ม ปรับเป็น ให้คลิก บีบอัดรูปภาพ

  บีบอัดรูปภาพปุ่มบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก และเปิดแท็บรูปแบบ ยัง ถ้าเป็นลดขนาดของหน้าจอของคุณ คุณอาจเห็นเฉพาะไอคอนบีบอัดรูปภาพ

  ไอคอนรูปภาพที่ มีป้ายชื่อไม่มีการบีบอัด

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการบีบอัด ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ลบพื้นที่ครอบตัดรูปภาพ

  เมื่อต้องการเอาส่วนที่ครอบตัดออกสำหรับรูปภาพอย่างน้อยหนึ่งรูปที่เลือกเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรูปภาพทั้งหมดในไฟล์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย นำไปใช้กับรูปภาพนี้เท่านั้น

เคล็ดลับ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลด ขนาดไฟล์ของรูปภาพและการบีบอัดรูปภาพ ดูที่การลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ

ครอบตัดรูปภาพ

 1. เลือกรูปภาพในไฟล์ที่คุณต้องการครอบตัด

 2. คลิกเครื่องมือรูปภาพ >จัดรูปแบบ และในกลุ่มขนาด คลิกครอบตัด

  ครอบตัดปุ่มบนแท็บรูปแบบของเครื่องมือรูปภาพ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นแท็บเครื่องมือรูปภาพ และการจัดรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรูปภาพ (และไม่รูปร่าง) คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่รูปภาพเพื่อเลือก และเปิดแท็บรูปแบบ

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการครอบตัดด้านเดียว ให้ลากที่จับสำหรับครอบตัดตรงกลางบนด้านนั้นเข้ามาข้างใน

  • เมื่อต้องการครอบตัดสองด้านที่อยู่ติดกันในเวลาเดียวกัน ลากมุมเข้ามาข้างในจุดจับครอบตัด

   หมายเหตุ: เมื่อต้องการ "ขอบ" หรือเพิ่มระยะขอบ รอบรูปภาพ ลากจุดจับครอบตัดห่างจากศูนย์กลางของรูปภาพ

ดูเพิ่มเติม

ครอบตัดรูปภาพใน Office for Mac

แทรกรูปภาพ

ลดขนาดไฟล์ของรูปภาพ

เปลี่ยนขนาดของรูปภาพ รูปร่าง ข้อความ หรืออักษรศิลป์

หมุนกล่องข้อความ รูปร่าง อักษรศิลป์ หรือรูปภาพ

ใช้ตัวเลือกเค้าโครง Word เมื่อต้องการย้ายรูปภาพ

ตัดข้อความรอบรูปภาพใน Word

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×