ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้ให้ภาพรวมโดยย่อของฐานข้อมูลซึ่งคืออะไร ทำไมคุณอาจต้องใช้ และส่วนอื่นของฐานข้อมูลทำ คำศัพท์มีเป้าหมายฐานข้อมูล Microsoft Access แต่แนวคิดที่นำไปใช้กับฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

ในบทความนี้

ฐานข้อมูลคืออะไร

ส่วนต่าง ๆ ของฐานข้อมูล Access

ฐานข้อมูลคืออะไร

ฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือสำหรับการรวบรวม และการจัดระเบียบข้อมูล ฐานข้อมูลสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ผลิตภัณฑ์ ใบสั่งซื้อ หรืออะไรก็ตาม เริ่มฐานข้อมูลเป็นรายการในโปรแกรมประมวลผลหรือสเปรดชีต รายการมีขนาดใหญ่มีขนาดใหญ่ redundancies และไม่สอดคล้องจะเริ่มปรากฏขึ้นในข้อมูล ข้อมูลกลายเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจในฟอร์มรายการ และมีวิธีการจำกัดการค้นหา หรือ pulling เซตย่อยของข้อมูลออกสำหรับการตรวจทาน เมื่อปัญหาเหล่านี้เริ่มต้นปรากฏ เป็นความคิดดีเมื่อต้องการถ่ายโอนข้อมูลไปยังฐานข้อมูลที่สร้างขึ้น โดยระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS), เช่น Access

ฐานข้อมูล computerized เป็นคอนเทนเนอร์ของวัตถุ ฐานข้อมูลหนึ่งสามารถประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งตาราง ตัวอย่างเช่น บัญชีระบบที่ใช้ตารางทั้งสามติดตามจะไม่ฐานข้อมูลสาม แต่ฐานข้อมูลหนึ่งที่ประกอบด้วยตารางที่สาม เว้นแต่จะถูกมอบออกแบบจะใช้ข้อมูลหรือโค้ดจากแหล่งข้อมูลอื่น ฐานข้อมูล Access เก็บของตารางในไฟล์เดียว พร้อมกับวัตถุอื่น เช่นฟอร์ม รายงาน และแมโค มอดูลตัว .Accdb นามสกุลไฟล์มีฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นในรูปแบบ Access 2007 (ซึ่งถูกใช้ โดย Access, 2016, Access 2013 และ Access 2010) และ.mdb นามสกุลไฟล์มีฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นในรูปแบบ Access เวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถใช้ Access 2016, Access 2013, Access 2010 หรือ Access 2007 เพื่อสร้างแฟ้มในรูปแบบไฟล์ก่อนหน้า (ตัวอย่าง Access 2000 และ Access 2002-2003)

การใช้ Access คุณสามารถทำ:

  • เพิ่มข้อมูลใหม่ลงในฐานข้อมูล เช่นรายการใหม่ในสินค้าคงคลัง

  • แก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เช่นการเปลี่ยนตำแหน่งปัจจุบันของข้อมูล

  • ลบข้อมูล อาจถ้ารายการมีขาย หรือละทิ้ง

  • จัดระเบียบ และดูข้อมูลแตกต่างกัน

  • แชร์ข้อมูลกับบุคคลอื่นผ่านรายงาน ข้อความอีเมล อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต

ด้านบนสุดของเอกสาร

ส่วนต่าง ๆ ของฐานข้อมูล Access

ส่วนต่อไปนี้เป็นคำอธิบายสั้น ๆ ของส่วนต่าง ๆ ของฐานข้อมูล Access ทั่วไป

ตาราง

ฟอร์ม

รายงาน

คิวรี

แมโคร

มอดูล

ตาราง

รูปปุ่ม ตารางฐานข้อมูลจะคล้ายคลึงกันในลักษณะที่ปรากฏเมื่อต้องการสเปรดชีต ในที่เก็บข้อมูลในแถวและคอลัมน์ เป็นผลลัพธ์ ไม่ปกติค่อนข้างยากที่จะนำเข้าสเปรดชีตลงในตารางฐานข้อมูล ความแตกต่างหลักระหว่างการจัดเก็บข้อมูลของคุณในสเปรดชีต และจัดเก็บในฐานข้อมูลในวิธีการจัดระเบียบข้อมูลได้

เมื่อต้องการความยืดหยุ่นส่วนใหญ่ออกจากฐานข้อมูลที่ได้รับ ข้อมูลจำเป็นต้องถูกจัดระเบียบลงในตารางเพื่อให้ redundancies ไม่เกิดขึ้น ตัวอย่าง ถ้าคุณกำลังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน พนักงานแต่ละคนควรเท่านั้นจำเป็นต้องถูกใส่ครั้งเดียวในตารางที่ถูกติดตั้งแค่จะเก็บข้อมูลพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จะถูกเก็บไว้ในตารางของคุณเอง และข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานสาขาจะถูกเก็บไว้ในตารางอื่น กระบวนการนี้จะเรียกว่าปรับมาตรฐาน

แต่ละแถวในตารางจะถูกอ้างถึงเป็นระเบียน ระเบียนจะเก็บส่วนแต่ละรายการของข้อมูล แต่ละระเบียนประกอบด้วยเขตข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่ง เขตข้อมูลที่สัมพันธ์กับคอลัมน์ในตาราง ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีตารางที่ชื่อ "พนักงาน" ซึ่งแต่ละระเบียน (แถว) ที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานที่แตกต่างกัน และแต่ละเขตข้อมูล (คอลัมน์) ที่ประกอบด้วยข้อมูล ชนิดอื่นเช่นชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และอื่น ๆ ได้ เขตข้อมูลต้องกำหนดเป็นบางชนิดข้อมูล ว่าเป็นข้อความ วัน หรือเวลา ตัวเลข หรือชนิดอื่น

อีกวิธีหนึ่งที่อธิบายเขตข้อมูลและระเบียนจะทำให้เห็นแค็ตตาล็อกบัตรลักษณะเดิมของไลบรารี แต่ละบัตรในตู้สอดคล้องกับระเบียนในฐานข้อมูล แต่ละส่วนรายละเอียดบนบัตรแต่ละ (เขียน ชื่อ และอื่น ๆ) ที่ตรงกับเขตข้อมูลในฐานข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตาราง ดูบทความบทนำสู่ตาราง

ฟอร์ม

รูปปุ่ม ฟอร์มอนุญาตให้คุณสามารถสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่คุณสามารถป้อน และแก้ไขข้อมูลของคุณ ฟอร์มมักจะประกอบด้วยปุ่มคำสั่งและตัวควบคุมอื่น ๆ ที่ทำงานต่าง ๆ คุณสามารถสร้างฐานข้อมูลโดยไม่ต้องใช้ฟอร์มโดยเพียงแค่แก้ไขข้อมูลของคุณในแผ่นข้อมูลตาราง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ฐานข้อมูลส่วนใหญ่ต้องการใช้ฟอร์มสำหรับการดู ใส่ และการแก้ไขข้อมูลในตาราง

คุณสามารถโปรแกรมปุ่มคำสั่งเพื่อระบุข้อมูลใดปรากฏบนฟอร์ม เปิดฟอร์มหรือรายงานอื่น หรือทำงานอื่น ๆ ที่หลากหลาย ตัวอย่าง คุณอาจได้ในฟอร์มที่มีชื่อว่า "ฟอร์มลูกค้า" ที่คุณทำงานกับข้อมูลลูกค้า ฟอร์มลูกค้าอาจมีปุ่มซึ่งเปิดฟอร์มการสั่งซื้อซึ่งคุณสามารถใส่ลำดับแบบใหม่สำหรับลูกค้า

ฟอร์มอนุญาตคุณสามารถควบคุมวิธีที่ผู้ใช้อื่นโต้ตอบกับข้อมูลในฐานข้อมูล ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างฟอร์มที่แสดงเฉพาะบางเขตข้อมูล และอนุญาตให้เฉพาะบางการดำเนินการที่จะดำเนินการ ซึ่งช่วยปกป้องข้อมูล และให้แน่ใจว่าข้อมูลจะถูกใส่อย่างถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟอร์ม ดูบทความบทนำสู่ฟอร์ม

รายงาน

รูปปุ่ม รายงานใช้การจัดรูปแบบ สรุป และนำเสนอข้อมูล รายงานมักจะตอบคำถามข้อที่เฉพาะเจาะจง เช่น "จำนวนเงินเหเราได้รับจากแต่ละลูกค้า year? นี้" หรือ "เมืองว่าลูกค้าของเราอยู่ in?" รายงานแต่ละการจัดรูปแบบการนำเสนอข้อมูลในวิธีที่สามารถอ่านได้มากที่สุดได้

รายงานสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลา และจะแสดงข้อมูลในฐานข้อมูลปัจจุบันเสมอ รายงานโดยทั่วไปจะถูกจัดรูปแบบที่จะพิมพ์ออก แต่พวกเขาสามารถยังดูบนหน้าจอ ส่งออกไปยังโปรแกรมอื่น หรือส่งเป็นสิ่งที่แนบมาไปกับข้อความอีเมล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน ดูบทความบทนำสู่รายงาน

คิวรี

รูปปุ่ม คิวรีสามารถดำเนินการฟังก์ชันต่าง ๆ มากมายในฐานข้อมูล การทำงานโดยทั่วไปจะเรียกใช้ข้อมูลเฉพาะจากตาราง ข้อมูลคุณต้องการดูมักจะได้รับการกระจายข้ามหลายตาราง และคิวรีอนุญาตให้คุณสามารถดูในแผ่นข้อมูลเดียว ยัง เนื่องจากคุณมักจะไม่ต้องการเพื่อดูระเบียนทั้งหมดในครั้งเดียว แบบสอบถามให้คุณสามารถเพิ่มเงื่อนไข "กรอง" ข้อมูลนั้นลงไปยังเฉพาะระเบียนคุณต้องการ

แบบสอบถามบางอย่างจะ "สามารถอัปเดตได้ ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถแก้ไขข้อมูลในตารางต้นทางแผ่นข้อมูลคิวรี ถ้าคุณกำลังทำงานในคิวรีสามารถอัปเดตได้ โปรดจำไว้ว่า ของคุณจะถูกเปลี่ยนแปลงในตาราง ไม่ใช่แค่เพียงในแผ่นข้อมูลคิวรี

คิวรีมีสองแบบพื้นฐาน: เลือกคิวรีและคิวรีแอคชัน เลือกคิวรีเพียงแค่ดึงข้อมูล และทำให้พร้อมใช้งาน คุณสามารถดูผลลัพธ์ของคิวรีบนหน้าจอ พิมพ์ หรือคัดลอกไปยังคลิปบอร์ หรือ คุณสามารถใช้ผลลัพธ์ของคิวรีเป็นแหล่งระเบียนสำหรับฟอร์มหรือรายงาน

คิวรีแอคชัน ตามความหมายของชื่อ ทำงานกับข้อมูล สามารถใช้คิวรีแอคชันเพื่อสร้างตารางใหม่ เพิ่มข้อมูลลงในตารางที่มีอยู่ อัปเดตข้อมูล หรือลบข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถาม ดูบทความบทนำสู่แบบสอบถาม

แมโคร

รูปปุ่ม แมโครใน Access สามารถคิดว่า ของภาษาสำหรับการเขียนโปรแกรมประยุกต์ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานกับฐานข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแนบแมโครให้กับปุ่มคำสั่งบนฟอร์มเพื่อให้เรียกใช้แมโคเมื่อใดก็ ตามที่มีคลิกที่ปุ่ม แมโครที่ประกอบด้วยการกระทำที่ทำงาน เช่นการเปิดรายงาน เรียกใช้แบบสอบถาม หรือปิดฐานข้อมูล สามารถเป็นแบบอัตโนมัติดำเนินงานฐานข้อมูลส่วนใหญ่ที่คุณทำงานด้วยตนเอง โดยใช้แมโคร เพื่อให้พวกเขาสามารถอุปกรณ์ช่วยประหยัดเวลาที่ดีเยี่ยม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมโคร ดูบทความบทนำสู่โปรแกรม Access

มอดูล

รูปปุ่ม มอดูลตัว เช่นแมโคร มีวัตถุที่คุณสามารถใช้เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงานกับฐานข้อมูลของคุณ ในขณะที่คุณสร้างแมโครใน Access โดยการเลือกจากรายการของแมโครแอคชัน คุณเขียนมอดูลตัวใน Visual Basic for Applications (VBA) ภาษาการเขียนโปรแกรม มอคือ คอลเลกชันของการประกาศ ถ้อย และขั้นตอนที่จะถูกเก็บไว้ด้วยกันเป็นหน่วย มอดูลอาจเป็นคลาสมอดูลของหรือมอดูลแบบมาตรฐาน มอดูลตัวคลาสแนบมากับฟอร์มหรือรายงาน และมักจะประกอบด้วยกระบวนงานที่เฉพาะเจาะจงไปยังฟอร์มหรือรายงานที่แนบไป ลมาตรฐานประกอบด้วยขั้นตอนทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุอื่น ลมาตรฐานแสดงภายใต้มอดู ในบานหน้าต่างนำทาง ในขณะที่มอดูลตัวคลาสจะไม่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอดูลตัว ดูบทความบทนำสู่โปรแกรม Access

ด้านบนสุดของเอกสาร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×