ข้อผิดพลาด “ไม่สามารถติดตั้ง Office (64 บิต) ได้” เมื่อคุณติดตั้ง Office 2013, Office 2016 หรือ Office 365

คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ เมื่อคุณพยายามติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิตของ Office 2013, Office 2016 Preview, Office 365 หรือแอปพลิเคชัน Office แบบสแตนด์อโลน เช่น Visio ลงในคอมพิวเตอร์ที่มี Office เวอร์ชัน 32 บิตติดตั้งอยู่

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดตั้ง Office แบบ 32 บิตบนอุปกรณ์เวอร์ชัน 64 บิต

หมายเหตุ  กล่องโต้ตอบก่อนหน้านี้ระบุว่า ไม่สามารถติดตั้ง Office (64 บิต) ได้ เนื่องจากมีโปรแกรม Office เวอร์ชัน 32 บิตติดตั้งอยู่ มีกล่องโต้ตอบที่สอดคล้องกันที่ระบุว่า ไม่สามารถติดตั้ง Office (32 บิต) ได้ เนื่องจากมีโปรแกรม Office เวอร์ชัน 64 บิตติดตั้งอยู่

คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ เมื่อคุณพยายามติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตของ Office 2013, Office 2016 Preview, Office 365 หรือแอปพลิเคชัน Office แบบสแตนด์อโลน เช่น Visio ลงในคอมพิวเตอร์ที่มี Office เวอร์ชัน 64 บิตติดตั้งอยู่

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ไม่สามารถติดตั้ง Office แบบ 32 บิตบนอุปกรณ์เวอร์ชัน 64 บิต

คุณไม่สามารถติดตั้ง Office เวอร์ชัน 32 บิตและ 64 บิตบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้

คุณจะต้องเลือกระหว่าง Office เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิตอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น คุณไม่สามารถติดตั้งทั้งสองเวอร์ชันไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน แต่คุณสามารถผสมเวอร์ชันได้ เช่น Office 2010 และ Office 2013 หรือ Office 2016 Preview โดยทั้งสองเวอร์ชันจะต้องเป็นแบบ 32 บิตหรือ 64 บิตเหมือนกัน

ดังนั้น ถ้าคุณกำลังจะติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 2016 Preview ควบคู่ไปกับ Office เวอร์ชันอื่น ให้ติดตั้งเวอร์ชันที่ตรงกับเวอร์ชันที่คุณมีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี Office 2010 เวอร์ชัน 32 บิตติดตั้งอยู่ ให้ติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 2016 Preview เวอร์ชัน 32 บิต

ถ้าคุณตัดสินใจเปลี่ยนจากเวอร์ชัน 32 บิตไปเป็น 64 บิต คุณจะต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิตก่อน จากนั้นจึงติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิต และถ้าคุณตัดสินใจเปลี่ยนจากเวอร์ชัน 64 บิตไปเป็น 32 บิต คุณจะต้องถอนการติดตั้งเวอร์ชัน 64 บิตก่อน จากนั้นจึงติดตั้งเวอร์ชัน 32 บิต

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี Office 2010 เวอร์ชัน 32 บิต และคุณต้องการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 2016 Preview เวอร์ชัน 64 บิต และเก็บ Office 2010 ไว้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน คุณจะต้องถอนการติดตั้ง Office 2010 จากนั้นติดตั้ง Office 2010 เวอร์ชัน 64 บิตอีกครั้ง แล้วติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 2016 Preview เวอร์ชัน 64 บิต

เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าควรติดตั้งเวอร์ชันใด ให้ดูที่ เลือก 2013 เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต

ถอนการติดตั้ง Office

ใช้คำแนะนำในการถอนการติดตั้ง Office เวอร์ชันที่คุณต้องการดำเนินการ

ติดตั้ง Office

หมายเหตุ  ถ้าคุณต้องการเฉพาะ Office 2013 หรือ Office 2016 Preview บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งเวอร์ชันอื่นๆ ที่คุณถอนการติดตั้งในส่วนก่อนหน้าไปแล้วอีกครั้ง

เมื่อต้องการติดตั้ง Office 2010 หรือ Office 2007 อีกครั้ง ให้ใช้ดีวีดี Office และคีย์ผลิตภัณฑ์ที่ถูกลิขสิทธิ์

เมื่อต้องการติดตั้ง Office 2013 หรือ Office 2016 Preview เวอร์ชัน 32 บิตหรือ 64 บิต   

นำไปใช้กับ: Outlook 2013, OneNote 2016, Visio 2013, Excel 2016, OneNote 2013, Project Standard 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio Professional 2013, PowerPoint 2013, Word 2016, Word 2013, Project Professional 2013, Office 2016, Excel 2013, PowerPoint 2016, Outlook 2016ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

เปลี่ยนภาษา