ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งาน Outlook สำหรับฟีเจอร์ Exchange

ฟีเจอร์ต่อไปนี้ต้องมีสิทธิ์การใช้งาน Outlook และ บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Online หรือ สิทธิ์การใช้งาน Microsoft Exchange Server ที่มี ใบอนุญาตการเข้าถึงไคลเอ็นต์ Microsoft Exchange Server (CAL)

  • การเก็บถาวรในสถานที่

  • นโยบายการเก็บข้อมูล

  • การนำการจัดการสิทธิ์ในข้อมูล (IRM) ไปใช้

  • กล่องจดหมายของไซต์

  • เคล็ดลับนโยบาย DLP

สิทธิ์การใช้งานแบบซื้อปลีกของ Outlook

สามารถซื้อสิทธิ์การใช้งานเหล่านี้ผ่านการซื้อปลีกได้ แม้ว่า Outlook เวอร์ชันสิทธิ์การใช้งานแบบซื้อปลีกไม่มี Exchange Server หรือ Exchange Online แต่สามารถเชื่อมต่อกับ Exchange เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์บางอย่างได้

การเก็บถาวรในสถานที่ 1

นโยบายการเก็บข้อมูล

นำ IRM 2 ไปใช้งาน

กล่องจดหมายของไซต์ 3

เคล็ดลับนโยบาย DLP 4

Outlook 2013 สแตนด์อโลน

Outlook 2013 รวมอยู่ใน Microsoft Office Standard 2013 แล้ว

Outlook 2013 รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional 2013 แล้ว

Outlook 2013 รวมอยู่ใน Microsoft Office Home and Business 2013 แล้ว

Outlook 2010 สแตนด์อโลน

Outlook 2010 รวมอยู่ในการสมัครใช้งาน Microsoft Office Professional Plus แล้ว

Outlook 2010 รวมอยู่ใน Microsoft Office Home and Business 2010 แล้ว

Outlook 2010 รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional 2010 แล้ว

Outlook 20075 สแตนด์อโลน

Outlook 20075 รวมอยู่ใน Microsoft Office Ultimate 2007 แล้ว

Outlook แบบ Volume License

สิทธิ์การใช้งานเหล่านี้วางจำหน่ายผ่าน Volume Licensing เท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ โปรแกรม Microsoft Volume Licensing

การเก็บถาวรในสถานที่ 1

นโยบายการเก็บข้อมูล

นำ IRM 2 ไปใช้งาน

กล่องจดหมายของไซต์ 3

เคล็ดลับนโยบาย DLP 4

Outlook 2013 สแตนด์อโลน

Outlook 2013 รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional Plus 2013 แล้ว

Outlook 2013 รวมอยู่ใน Microsoft Office Standard 2013 แล้ว

Outlook 2010 สแตนด์อโลน

Outlook 2010 รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional Plus 2010 แล้ว

Outlook 2010 มีอยู่ใน Microsoft Office 20106 แล้ว

Outlook 20075 สแตนด์อโลน

Outlook 20075 รวมอยู่ใน Microsoft Office Professional Plus 2007 แล้ว

Outlook 20075 รวมอยู่ใน Microsoft Office Enterprise 2007

Outlook 20075 รวมอยู่ใน Microsoft Office 2007 แล้ว

Outlook ในการสมัครใช้งาน Office 365

สามารถสมัครใช้งานเหล่านี้ได้ผ่านทางการซื้อทางออนไลน์และช่องทางบางช่องทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู คำอธิบายบริการของ Office 365

การเก็บถาวรในสถานที่ 1

นโยบายการเก็บข้อมูล

การนำ IRM 2 ไปใช้งาน

กล่องจดหมายของไซต์ 3

เคล็ดลับนโยบาย DLP 4

Outlook ใน Office 365 ProPlus

Outlook ใน Office 365 Enterprise E3

Outlook ใน Office 365 Midsize Business

Outlook ใน Office 365 Small Business Premium

1 การเก็บถาวรในสถานที่และนโยบายการเก็บข้อมูลจำเป็นต้องใช้ Exchange Server 2013, Exchange Online Archiving (EOA), Exchange Online หรือ Office 365 โปรดดูที่ คำอธิบายบริการ Exchange Online เพื่อค้นหาแผนออนไลน์ที่มีฟังก์ชันการทำงานนี้

2 การนำ IRM ไปใช้งานต้องใช้การบริการจัดการสิทธิ์ Active Directory (AD RMS) โปรดดูที่ คำอธิบายบริการ Exchange Online เพื่อค้นหาแผนออนไลน์ที่มีฟังก์ชันการทำงานนี้

3 กล่องจดหมายของไซต์ต้องการ Exchange Server 2013 + SharePoint Server 2013, Exchange Online + SharePoint Online หรือ Office 365 โปรดดูที่ คำอธิบายบริการ Exchange Online และ คำอธิบายบริการ SharePoint Online เพื่อค้นหาแผนออนไลน์ที่มีฟังก์ชันการทำงานนี้

4 เคล็ดลับนโยบาย DLP จำเป็นต้องใช้ Exchange Server 2013, Exchange Online หรือ Office 365 โปรดดูที่ คำอธิบายบริการ Exchange Online เพื่อค้นหาที่แผนที่มีฟังก์ชันการทำงานนี้

5 นโยบายการเก็บถาวรจะไม่ปรากฏในส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Outlook 2007 นโยบายเหล่านั้นสามารถนำมาปรับใช้หรือเปลี่ยนแปลงโดยผู้ดูแลระบบ Exchange Server เท่านั้น ผู้ใช้ Outlook 2007 สามารถดูหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายได้เฉพาะใน Outlook Web App (OWA) และเฉพาะเมื่อเปิดใช้งาน OWA

ถ้าไม่มีนโยบาย จะสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • ลากแล้วปล่อยข้อความไปยังและมาจากการเก็บถาวรในสถานที่

  • คัดลอกและวางข้อความไปยังและมาจากที่เก็บถาวรในสถานที่

  • ใช้เมนู ย้าย เพื่อย้ายหรือคัดลอกข้อความไปยังการเก็บถาวรในสถานที่

  • สร้างกฎด้านไคลเอ็นต์เพื่อย้ายหรือคัดลอกข้อความไปยังการเก็บถาวรในสถานที่

ผู้ใช้สามารถค้นหาได้เฉพาะในโฟลเดอร์ที่เลือกในการเก็บถาวรในสถานที่เท่านั้น นอกจากนี้ การค้นหาที่ใช้การค้นหาทันทีในโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้ Exchange Server หลัก จะไม่ส่งกลับรายการในการเก็บถาวรในสถานที่ แม้เมื่อระบุ รายการจดหมายทั้งหมด 

6  ผู้ใช้ Microsoft Office Standard 2010 สามารถเข้าถึงการเก็บถาวรในสถานที่ได้ด้วย Outlook Web App (OWA)

นำไปใช้กับ: Outlook 2013, Outlook 2007, Outlook 2010ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ใช่ ไม่ใช่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

255 อักขระที่เหลืออยู่

เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดอย่ารวมข้อมูลที่ติดต่อในคำติชมของคุณ ช่วยเรารีวิว นโยบายความเป็นส่วนตัว.

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ทรัพยากรการสนับสนุน

เปลี่ยนภาษา