กำหนดแป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถกำหนดแป้นพิมพ์ลัดเองด้วยการกำหนดค่าแป้นพิมพ์ลัด (หรือปุ่มลัด) ให้ก้บคำสั่ง แมโคร แบบอักษร ลักษณะ หรือสัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไป คุณยังสามารถเอาแป้นพิมพ์ลัดออกได้อีกด้วย

กำหนดค่าหรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออกโดยใช้แป้นพิมพ์

 1. หากจำเป็น ให้กดแป้น TAB เพื่อไปที่บานหน้าต่าง กำหนดแถบเครื่องมือด่วนและแป้นพิมพ์ลัด

 2. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่าคำสั่ง กำหนดเอง ถูกเลือก แล้วกดแป้น ENTER

 3. ในกล่อง ประเภท ให้กดลูกศรชี้ลงหรือลูกศรชี้ขึ้นเพื่อเลือกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นๆ ที่ต้องการกำหนดค่าแป้นพิมพ์ลัดให้ หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก จากนั้นให้กดแป้น SPACEBAR

 4. กดแป้น TAB เพื่อไปที่กล่อง คำสั่ง

 5. กดลูกศรชี้ลงหรือลูกศรชี้ขึ้นเพื่อเลือกชื่อคำสั่งหรือรายการอื่นที่ต้องการกำหนดค่าแป้นพิมพ์ลัดให้ หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก จากนั้นให้กดแป้น SPACEBAR

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดค่าให้คำสั่งหรือรายการนั้นจะปรากฏขึ้นในกล่อง แป้นปัจจุบัน

 6. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  กำหนดค่าแป้นพิมพ์ลัด

  เริ่มใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่าเคอร์เซอร์อยู่ในกล่อง กดแป้นพิมพ์ลัดใหม่

  2. กดแป้นพิมพ์ผสมที่ต้องการกำหนดค่า ตัวอย่างเช่นกดแป้น CTRL พร้อมกับแป้นที่คุณต้องการใช้

  3. ดูที่ ปัจจุบันกำหนดให้กับ เพื่อดูว่าแป้นพิมพ์ผสมได้มีการกำหนดค่าให้กับคำสั่งหรือรายการอื่นแล้วหรือไม่ ถ้ามีการกำหนดค่าแป้นพิมพ์ผสมแล้ว ให้กดแป้นพิมพ์ผสมแบบอื่น

   สิ่งสำคัญ: การกำหนดค่าแป้นพิมพ์ผสมใหม่หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ผสมนั้นเพื่อจุดประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL+B เท่ากับเปลี่ยนข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนดค่าใหม่ให้แป้น CTRL+B เป็นคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำข้อความให้เป็นตัวหนาได้ด้วยการกดแป้น CTRL+B จนกว่าคุณจะบันทึกการกำหนดค่าแป้นพิมพ์ลัดให้มีการตั้งค่าเช่นเดิมด้วยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

  4. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่าจะเลือกคำสั่ง กำหนดค่า แล้วกดแป้น ENTER

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์แบบสั่งโปรแกรมได้ แป้นพิมพ์ผสม CTRL+ALT+F8 อาจถูกสงวนไว้สำหรับการเริ่มต้นโปรแกรมด้วยแป้นพิมพ์

  เอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  1. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่าเคอร์เซอร์อยู่ในกล่อง แป้นปัจจุบัน

  2. กดลูกศรชี้ลงหรือลูกศรชี้ขึ้นเพื่อเลือกแป้นพิมพ์ลัดที่ต้องการเอาออก จากนั้นให้กดแป้น SPACEBAR

  3. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่าจะเลือกคำสั่ง เอาออก แล้วกด ENTER

 7. กดแป้น TAB ซ้ำจนกว่าจะเลือกกล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน

 8. กดลูกศรชี้ลงหรือลูกศรชี้ขึ้นเพื่อเน้นชื่อเอกสารหรือแม่แบบปัจจุบันที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของแป้นพิมพ์ลัด จากนั้นกด ENTER

กำหนดค่าหรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออกโดยใช้เมาส์

 1. ในบานหน้าต่าง กำหนดแถบเครื่องมือด่วนและแป้นพิมพ์ลัด ให้คลิก กำหนดเอง

 2. ในกล่อง บันทึกการเปลี่ยนแปลงลงใน ให้คลิกชื่อเอกสารหรือแม่แบบปัจจุบันที่คุณต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงแป้นพิมพ์ลัด

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิกประเภทที่มีคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดค่าแป้นพิมพ์ลัดให้ หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

 4. ในกล่อง คำสั่ง ให้คลิกชื่อของคำสั่งหรือรายการอื่นที่คุณต้องการกำหนดค่าแป้นพิมพ์ลัดให้ หรือเอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  แป้นพิมพ์ลัดใดๆ ที่ได้รับการกำหนดค่าให้คำสั่งหรือรายการนั้นก็จะปรากฏขึ้นในกล่อง แป้นปัจจุบัน

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  กำหนดค่าแป้นพิมพ์ลัด

  เริ่มใช้แป้นพิมพ์ลัดด้วยแป้น CTRL หรือแป้นฟังก์ชันตัวใดตัวหนึ่ง

  1. ในกล่อง กดแป้นพิมพ์ลัดใหม่ ให้กดแป้นพิมพ์ผสมที่คุณต้องการกำหนดค่า ตัวอย่างเช่น กด CTRL พร้อมกับปุ่มที่คุณต้องการใช้

  2. ดูที่ ปัจจุบันกำหนดให้กับ เพื่อดูว่าแป้นพิมพ์ผสมได้มีการกำหนดค่าคำสั่งหรือรายการอื่นแล้ว ถ้ามีการกำหนดค่าแป้นพิมพ์ผสมแล้ว ให้กดแป้นพิมพ์ผสมแบบอื่น

   สิ่งสำคัญ: การกำหนดค่าแป้นพิมพ์ผสมใหม่หมายความว่าคุณไม่สามารถใช้แป้นพิมพ์ผสมนั้นเพื่อจุดประสงค์เดิมได้อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น กดแป้น CTRL+B เท่ากับเปลี่ยนข้อความที่เลือกให้เป็นตัวหนา ถ้าคุณกำหนดค่าใหม่ให้แป้น CTRL+B เป็นคำสั่งใหม่หรือรายการอื่น คุณจะไม่สามารถทำข้อความให้เป็นตัวหนาได้ด้วยการกดแป้น CTRL+B จนกว่าคุณจะบันทึกการกำหนดแป้นพิมพ์ลัดให้มีการตั้งค่าเช่นเดิมด้วยการคลิก ตั้งค่าใหม่ทั้งหมด

  3. คลิก กำหนดค่า

   หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้แป้นพิมพ์แบบสั่งโปรแกรมได้ แป้นพิมพ์ผสม CTRL+ALT+F8 อาจสงวนไว้สำหรับการเริ่มต้นโปรแกรมด้วยแป้นพิมพ์

  เอาแป้นพิมพ์ลัดออก

  1. ในกล่อง แป้นปัจจุบัน ให้คลิกแป้นพิมพ์ลัดที่คุณต้องการเอาออก

  2. คลิกที่ เอาออก

แชร์ Facebook Facebook Twitter Twitter อีเมล อีเมล

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×